Europos Parlamento rinkimai 2019 m. 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Europiečiai balsuos gegužės 23–26 d. 

Gegužę šimtai milijonų piliečių rinks naująjį Europos Parlamentą. Prieš priimdami sprendimus, nulemsiančius mūsų žemyno ateitį ir padėtį pasaulyje, ES piliečiai atidžiai įvertins kandidatus ir programas. Europos Sąjungai – unikaliam bendram taikiu bendradarbiavimu grindžiamam projektui – yra iškilusi grėsmė, o ją kelia jėgos, kurios siekia sugriauti tai, ką esame pasiekę kartu.

Šie kėslai ryškiai skiriasi nuo neseniai atliktų „Eurobarometro“ apklausos rezultatų, kurie rodo, kad palankumas ES atžvilgiu stiprėja. 48 proc. ES piliečių pažymėjo maną, kad jų nuomonė ES yra svarbi. Nepaisant skirtumų tarp ES valstybių, regime, kad per pastaruosius dešimt metų šis rodiklis padidėjo 10 proc. punktų.

Visgi, turime susitelkti likusiems darbams atlikti.

Turime pakeisti Europą ir padaryti ją veiksmingesne, atsiliepti į piliečių rūpesčius ir remdamiesi laimėjimais, siekti dar geresnių rezultatų.

Per kelis ateinančius mėnesius mūsų piliečiai pirmiausia vertins, ką ir kaip Europos Sąjunga daro, kad juos apsaugotų, kurtų jiems naujas galimybes ir savo stiprybę įtvirtintų tarptautinėje arenoje. Jie tikėsis gauti atsakymus į susirūpinimą keliančius klausimus dėl migracijos srautų, saugumo, aplinkos apsaugos ir užimtumo. Turime nenuilstamai dirbti ir užtikrinti, kad mūsų piliečiams būtų žinomi EP narių kasdienio darbo rezultatai, pavyzdžiui, reformuojant prieglobsčio sistemą, glaudžiai dirbant su Afrika, kovojant su terorizmu, saugant Europos darbo vietas nuo nesąžiningos konkurencijos.

Nuo 2017 m. Europos Parlamentas – vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija – yra diskusijos apie Europos ateitį centras. Vyriausybių vadovai mums reguliariai pristato savo įžvalgas šia tema. Taip mezgasi gyvos diskusijos, leidžiančios sustiprinti Europos projektą.

Tuo pačiu metu Strasbūre sulaukėme daugiau nei 8 000 jaunuolių, o Briuselyje – 800: tai suteikė mums galimybę sužinoti, kokiomis viltimis ir rūpesčiais gyvena ateities karta, o svarbiausia – kaip galėtume kartu siekti pažangos Europoje.

Rengiantis šiems rinkimams, pagrindinį vaidmenį informuojant visuomenę atliks žiniasklaida. Siekdami padėti Jums stebėti kampanijas atskirose ES valstybėse, suprasti jų poveikį ir pokyčius, kuriuos jos nulems Europos Parlamente 2019 m., parengėme internetinį informacijos spaudai rinkinį, kurį reguliariai atnaujinsime. Siūlome susipažinti su naudinga kontaktine informacija, Europos Parlamento veiklos ir pasiekimų apžvalga, rinkimams skirta mobiliąja programėle, nuorodomis į bendro pobūdžio informaciją, grafikais ir viešosios nuomonės rezultatais bei kita medžiaga. Tikimės, kad ji Jums bus naudinga.

Ačiū už jūsų darbą, padedantį Europos Sąjungą priartinti prie jos piliečių.

Antonio Tajani

Europos Parlamento Pirmininkas