Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
Migracija
Svarbi tema :

Migracija – bendras iššūkis - ES ieško migracijos krizės sprendimo

Pagrindinės teisės / Imigracija / Teisingumas ir vidaus reikalai / Prieglobsčio politika 13-07-2016 - 15:57 / Atnaujinta: 17-03-2017 - 09:50
 
 

Šimtai tūkstančių žmonių vejami karo ir skurdo ieško užuovėjos Europoje. Vien 2015 m. liepos–rugsėjo mėn. ES šalyse užregistruota per 400 tūkst. prieglobsčio prašymų. Pasitelkę mūsų teminį dosjė sužinokite, kaip šį iššūkį sprendžia Europos Parlamentas ir Europos Sąjunga. (Skaityti daugiau: Migrantų antplūdis: ką daro Europos Sąjunga?)

Padidėję migracijos srautai bei tūkstančiai Europoje dingusių pabėgėlių vaikų rodo, jog dabartinė ES prieglobsčio sistema sunkiai susidoroja su migrantų antplūdžiu ir privalo būti iš esmės reformuota siekiant užtikrinti tolygų prieglobsčio prašytojų paskirstymą tarp valstybių narių. Ketvirtadienį EP Piliečių laisvių komiteto nariai aptars pranešimą dėl ES prieglobsčio taisyklių reformos, kurį parengė Cecilia Wilkström (Liberalai ir demokratai, Švedija). (Skaityti daugiau: ES prieglobsčio sistemos reformos link)

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos „Frontex“ duomenimis, praeitais metais į Graikiją atvyko dviem trečdaliais mažiau migrantų nei 2015 m. Tačiau 2016–ieji tapo daugiausiai gyvybių nusinešusiais metais – keliaudami Viduržemio jūra žuvo ar dingo daugiau nei 5 tūkst. migrantų. Ketvirtadienį vykusių susitikimų su Komisijos, Tarybos ir JT atstovais metu EP Piliečių komiteto nariai aptarė migracijos krizę ir jos sprendimo būdus. (Skaityti daugiau: Migracijos krizė: „Privalome išvengti 2015–ųjų scenarijaus“)

Birželio 20–ąją minima Pasaulinė pabėgėlių diena. Kasmet milijonai vaikų, moterų ir vyrų genami karų, smurto, persekiojimų ir gamtos nelaimių palieka savo namus ieškodami saugaus prieglobsčio svetur, įskaitant Europos Sąjungą. 2015 metais ES šalys užregistravo daugiau nei 1,3 mln. prieglobsčio prašymų. Didžiausią dalį (38 proc.) prieglobsčio ES prašytojų sudarė Sirijos piliečiai. Pasitelkę infografiką, sužinokite daugiau apie prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių srautus į Europą 2011–2015 m. (Skaityti daugiau: Pasaulinė pabėgėlių diena: rekordinis prieglobsčio prašytojų skaičius ES)

2016 m. gegužės 30 dieną EP piliečių laisvių komitetas pritarė siūlymui įsteigti bendrą ES sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą, kuria siekiama veiksmingiau valdyti išorės sienas. Savo ruožtu birželio 7 dieną europarlamentarai aptarė bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis priemones, kurios padėtų geriau valdyti migracijos srautus. (Skaityti daugiau: Migracija: ES išorės sienų apsaugos stiprinimo link)

Gyvenimas pabėgėlių stovyklose sunkus, tačiau su dar didesniais iššūkiais susiduria jose gyvenančios moterys ir vaikai, kurie dažnai rizikuoja tapti seksualinės prievartos ir prekybos žmonėmis aukomis. Lapkričio 3–4 d. Moterų teisų komiteto nariai lankėsi pabėgėlių centruose Atėnuose ir įvertino ten gyvenančių moterų padėtį. Pakalbinome delegacijos vadovę Constance Le Grip (Europos liaudies partija, Prancūzija). Jo nuomone, valstybės narės turėtų priimti daugiau pabėgėlių, ypač vaikų ir moterų. (Skaityti daugiau: EP narė: moterys pabėgėlės rizikuoja patekti į prekiautojų žmonėmis pinkles)

Kovo 9 dieną EP nariai kartu su ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovais diskutavo apie ES šalių ir Turkijos planą stabdyti migrantų, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, srautus. Daugelis kalbėjusiųjų reikalavo atskleisti šio susitarimo ir pabrėžė, kad jš įgyvendinant turi būti laikomasi tarptautinių prieglobsčio taisyklių. Jie taip pat pažymėjo, kad derybos su Turkija dėl narystės ES ir vizų liberalizavimas Turkijos piliečiams neturėtų būti siejami su pabėgėlių klausimu. (Skaityti daugiau: EP nariai aptarė ES ir Turkijos planą valdyti migracijos srautus)

Turime bendradarbiauti su Turkija dėl pabėgėliams palankių priemonių, pirmadienį pažymėjo Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas po susitikimo su Turkijos premjeru Ahmetu Davutoğlu. Jie aptarė migrantų srautų valdymą, vizų režimo Turkijos piliečiams liberalizavimą ir žiniasklaidos laisvės padėtį šioje šalyje. Pokalbis įvyko prieš šiandien prasidėjusį ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl priemonių stabdyti migrantų srautus į Europą. (Skaityti daugiau: EP vadovas: turime bendradarbiauti su Turkija, kad padėtume pabėgėliams)

Šiuo metu Turkijoje glaudžiasi daugiau nei 2,5 mln. prieglobsčio prašytojų iš Sirijos, o pernai per šią šalį į Europą atvyko per 1 mln. sirų. Siekdama jiems padėti ES neseniai sutarė skirti 3 mlrd. eurų pabėgėliams Turkijoje remti. Vasario 8–10 d. čia lankosi EP Biudžeto ir Piliečių teisių komitetų delegacijos, kurios vertina humanitarinę padėtį ir ES pagalbos pastangų veiksmingumą. (Skaityti daugiau: Pabėgėlių krizė: EP nariai lankosi Turkijoje, kad įvertintų humanitarinę padėtį)

Lapkričio 4 dieną iš Graikijos į Liuksemburgą išvyko pirmoji perkeliamų pabėgėlių grupė. Jų išlydėtuvėse dalyvavo ir EP pirmininkas Martinas Schulzas. Kitą dieną jis taip pat lankėsi Graikijos Lesbo saloje esančiame pabėgėlių centre, kur kasdien registruojama apie 2,5 tūkst. žmonių, ieškančių prieglobsčio Europoje. (Skaityti daugiau: EP vadovas po apsilankymo pabėgėlių centre Graikijoje: padėtis – dramatiška)

Daugeliui europiečių nedarbas ir imigracija yra didžiausi iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria Europos Sąjunga ir jos narės. Savo ruožtu du trečdaliai mano, kad daugiau sprendimų dėl imigracijos turėtų buti priimama Europos, o ne nacionaliniu lygiu. Tai rodo naujausia „Eurobarometro“ apklausa, atlikta EP užsakymu. Be to, aštuoni iš dešimties respondentų teigia, kad prieglobsčio prašytojai turėtų būti geriau paskirstomi tarp visų ES šalių. (Skaityti daugiau: Apklausa: 66 proc. mano, kad migracijos problemas reikia spręsti ES lygiu)

Trečiadienį Europos Parlamentas pritarė siūlymui per ateinančius dvejus metus iš Italijos ir Graikijos į kitas ES šalis perkelti 40 tūkst. prieglobsčio prašytojų. Europarlamentarai taip pat pabrėžė, kad ateityje būtina sutarti dėl nuolatinio skubaus perkėlimo mechanizmo, kuris remtųsi didesniu ES valstybių solidarumu ir atsakomybės pasidalinimu. (Skaityti daugiau: EP pritarė siūlymui dalintis prieglobsčio prašytojais)

Trečiadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina dėti visas pastangas išvengti naujų žūčių Viduržemio jūroje. Europarlamentarai siūlo išplėsti ES jūrų sienos apsaugos operacijos "Triton" veiklos zoną, padidinti jos finansavimą ir priskirti jai paieškos bei gelbėjimo funkcijas. EP taip pat siūlo nustatyti privalomas prieglobsčio prašytojų paskirstymo tarp ES valstybių kvotas. (Skaityti daugiau: Siūloma įpareigoti visas ES šalis priimti dalį prieglobsčio prašytojų)

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) skubos tvarka pritarė Italijoje, Graikijoje ir Vengrijoje prisiglaudusių 120 tūkst. prieglobsčio prašytojų paskirstymui po kitas ES šalis. Į Lietuvą siūloma papildomai perkelti 780 asmenų. (Skaityti daugiau: Europos Parlamentas pritarė papildomų 120 tūkst. prieglobsčio prašytojų paskirstymui)

Dabartinės ES prieglobsčio sistemos nesugebėjimas susidoroti su migrantų srautais reikalauja radikaliai reformuoti Dublino taisykles, nustatančias, kuri šalis atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tai pažymima trečiadienį EP narių patvirtintoje rezoliucijoje. Jie siūlo sukurti bendrą prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri būtų paremta kvotomis ir „karštuose“ migracijos srautų valdymo centruose esančių prieglobsčio prašytojų paskirstymu tarp valstybių narių. (Skaityti daugiau: EP nariai siūlo sukurti bendrą prieglobsčio sistemą, paremtą kvotomis)

Antradienį Europos Parlamento nariai plenarinėje sesijoje Strasbūre diskutuos ir balsuos dėl rezoliucijos, kuria siūloma sukurti bendrą ES prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri leistų ES šalims pasidalinti prieglobsčio prašytojus remiantis kvotomis. Savo ruožtu pasitelkę reportažą viršuje sužinokite, ką EP rezoliucijos rengėjos mano apie ES ir Turkijos susitarimą valdyti migracijos srautus ir apie pabėgėlių integravimą. (Skaityti daugiau: Europarlamentarai balsuos dėl bendros prieglobsčio sistemos, paremtos kvotomis)

Liepos 6–ąją europarlamentarai pritarė naujos Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos steigimui, kuri sutelks ES ir jos valstybių pastangas sustiprinti ES išorės sienos apsaugą. Už savo sienų apsaugą ir toliau bus atsakinga pati valstybė, tačiau ji galės tikėtis skubios naujosios agentūros pagalbos, jei kiltų didelis migracijos spaudimas ar grėsmė Šengeno erdvei. Apie tai kalbėjomės su EP nuomonę šiuo klausimu parengusiu Arčiu Pabriksu (Europos liaudies partija, Latvija). (Skaityti daugiau: EP narys apie naują pasienio tarnybą: nuogąstavimai dėl suvereniteto nepagrįsti)

ES migracijos ir prieglobsčio politikos reforma turi geriau apsaugoti pabėgėlio statuso siekiančias moteris ir vaikus. Tai numatyta antradienį Europos Parlamento (EP) priimtoje rezoliucijoje. (Skaityti daugiau: Europos Parlamentas ragina pasirūpinti prieglobsčio prašančių moterų saugumu)

Europa susiduria su didžiausiu pabėgėlių antplūdžiu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Ar jiems pavyks susikurti gyvenimą naujoje vietoje, nemažai priklauso nuo jų integravimosi į darbo rinką. Ketvirtadienį EP Užimtumo komiteto nariai kartu su ekspertais aptarė pabėgėlių integravimo į Europos darbo rinką galimybes ir iššūkius. (Skaityti daugiau: EP narių dėmesys – pabėgėlių integravimo į darbo rinką iššūkiams)

Prasidėjus Sirijos pilietiniam karui Gülhan buvo priversta nutraukti fizikos studijas Latakijos Tišreno universitete ir bėgti į kaimyninę Turkiją. Ji jau ketverius metus gyvena Osmaniye pabėgėlių stovykloje šalies pietuose, kuri jai ir jos trims mažamečiams vaikams tapo antraisiais namais. Praeitą savaitę šioje ir kitose pabėgėlių stovyklose Turkijoje lankėsi dviejų EP komitetų narių delegacija. (Skaityti daugiau: Turkija: EP nariai įvertino Sirijos pabėgėlių padėtį)

„Jei Šengenas žlugs, tai bus Europos projekto pabaigos pradžia“, – ketvirtadienį Europos Parlamente teigė ES migracijos komisaras Dimitris Avramopoulos. Piliečių laisvių komiteto nariams jis apžvelgė, kaip įgyvendinamos migrantų krizės sprendimo priemonės. „Krizė gilėja, o šalių vienybė pavojuje“, – kalbėjo jis, ragindamas valstybes nares rodyti didesnį solidarumą ir įgyvendinti savo pažadus dėl pabėgėlių priėmimo. (Skaityti daugiau: ES komisaras: „migrantų krizė gilėja“)

Trečiadienį Europos Parlamente (EP) vykusiose diskusijose dėl teroristinių išpuolių Paryžiuje dauguma EP narių kvietė vengti neapykantą kurstančio populizmo ir netapatinti pabėgėlių bei teroristų. Kartu europarlamentarai ragino ES šalis stiprinti saugumą, intensyviau keistis žvalgybine informacija ir investuoti į kovos su terorizmu pajėgumus. (Skaityti daugiau: Europarlamentarai ragina stiprinti saugumą, tačiau netapatinti pabėgėlių ir teroristų)

Antradienį EP nariai aptarė besitęsiančią pabėgėlių krizę pažymėdami, kad ji padalino Europą į keletą stovyklų: į tuos kurie siekia su ES pagalba išspręsti kylančius iššūkius, ir į tuos, kurie šią krizę naudoja ES silpninimui. Dauguma europarlamentarų apgailestavo, kad ES valstybės delsia finansuoti krizės valdymo priemones ar skirti reikiamus pareigūnus. Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker priminė, kad praėjus dviem mėnesiams šiai krizei suvaldyti ir toliau trūksta 2,3 mlrd. eurų. (Skaityti daugiau: Pabėgėlių krizė skaldo Europą, teigia europarlamentarai)

„Turime sukurti privalomą prieglobsčio prašytojų paskirstymo sistemą“, – spalio 15 dieną pažymėjo EP pirmininkas Martinas Schulzas kreipdamasis į ES viršūnių susitikimą dėl migrantų krizės susirinkusius valstybių ir vyriausybių vadovus. Jis pridūrė, kad ES turi remtis solidarumo principu, pagrįstu atsakomybės dalijimusi. ES šalių lyderiai taip pat aptars ekonominės politikos koordinavimą, JK referendumą dėl ES ir padėtį Sirijoje bei Turkijoje. (Skaityti daugiau: M. Schulzas: Europos solidarumas turi remtis dalijimusi atsakomybe)

Migrantų krizei krečiant Europą, Piliečių laisvių komiteto nariai antradienio rytą (nuo 10 val. Lietuvos laiku) aptars neseniai Europos Komisijos pateiktus siūlymus, kaip spręsti ES valstybes nares ir kaimynines šalis ištikusią pabėgėlių krizę. Prieš diskusiją paklausėme EP politinių frakcijų nuomonės apie siūlomas priemones. Išsamiau apie pagrindinius migracijos srautus į Europą sužinosite pasitelkę žemėlapį viršuje. (Skaityti daugiau: TIESIOGIAI: EP nariai aptaria Komisijos siūlymus dėl migrantų krizės sprendimo)

Nuoroda : 20150831TST91035
 
 
Pasidalinti
 
 
Bendri tikslai: migracija
 

Pabėgėlių krizė išryškina skirtingas valstybių narių nuomones apie migraciją. Europos Sąjunga dirba siekdama teisingai paskirstyti pabėgėlius Europoje.

 
Europoje kyla nerimas dėl JAV „draudimo keliauti“
 

Europos Parlamentas griežtai pasmerkė JAV prezidento vykdomąjį įsakymą, laikinai draudžiantį septynių musulmoniškų šalių piliečiams atvykti į JAV.

 
1,2 mln.
ES šalyse 2015 m. užregistruotų prieglobsčio prašymų skaičius
(Skaityti daugiau)
Migracijos krizė: ne tik Europoje
 

Prieš pasaulinį susitikmą dėl pabėgėlių ir migrantų srautų JT specialioji patarėja Karen AbuZayd EP nariams sako, kad svarbiausia dalintis naštomis ir turėti gerą integracijos politiką.

 
Nauja Europos sienų apsaugos agentūra
 

EP nariai svarsto priemones, stiprinančias išorės sienų ir Šengeno erdvės apsaugą.

 
Nelegalių migrantų išsiuntimas iš Europos
 

EP nariai balsuoja už siūlymą nustatyti europinį kelionės dokumentą, siekdami pašalinti biurokratines kliūtis nelegalių migrantų grąžinimui.

 
Pabėgėlių kelias į integraciją
 

Parlamentas ieško būdų padėti naujai atvykusiems susirasti darbą ir sprendžia jų socialinės įtraukties klausimą.

 
EP nariai vertina migrantų padėtį Graikijoje
 

Piliečių laisvių komiteto narių delegacija Graikijoje vertina migrantų padėtį bei ES ir Turkijos susitarimo įgyvendinimą.

 
ES ir Turkijos sutartis dėl migrantų: EP narės atsako į klausimus „Facebook'e“
 

EP narės Kashetu Kyenge ir Roberta Metsola, pranešimo apie migraciją autorės, atsako į „Facebook“ gerbėjų klausimus apie pabėgėlių grąžinimą Turkijai ir pabėgėlių integravimą.

 
Migracijos krizė: humaniško atsako paieškos
 

Kasdien vis labiau reikia ilgalaikio, vieningo Europos sprendimo. Tačiau koks jis turi būti? Klausiame EP narės Kashetu Kyenge.

 
Migracijos krizė: Sprendimo ieškojimas ES ir jos kaimynams
 

Kasdien vis labiau reikia ilgalaikio, vieningo Europos sprendimo. Tačiau koks jis turi būti? Klausiame EP narės Robertos Metsolos nuomonės.

 
Tarptautinė moters diena 2016
 
Prieglobsčio ieškojimas ES
 

Kas konkrečiai vyksta, kai asmuo paprašo prieglobsčio ES? Prieglobsčio prašytojo apibrėžimas, teisės ir pareigos, prašymo nagrinėjimo procesas.

 
Europiečių požiūris į imigraciją
 

Naujos Europos Parlamento Eurobarometro apklausos duomenimis, europiečiai laiko imigraciją vienu iš didžiausių ES iššūkių ir pritaria geresniam prieglobsčio prašytojų paskirstymui, bet nacionaliniai požiūriai skirtingi.

 
Grėsmė Šengenui
 

Reportažas apie Graikijos ir Švedijos pastangas suvaldyti migraciją, kurios sulaukė griežtos kritikos kaip keliančios grėsmę Šengeno erdvei.

 
Europos išorės sienų apsauga
 

Nelegali imigracija pro Europos išorės sienas yra didelis iššūkis ir karštų diskusijų tema. FRONTEX agentūra padeda saugoti ES išorės sienas.

 
Pranešimai spaudai
 
 
 
Migracijos krizė: atsakymai į piliečių klausimus
 

Europą apėmusi pabėgėlių krizė sukėlė piliečiams daug baimių ir abejonių. EP narys Elmar Brok atsako į tris jų klausimus, gautus „Facebooke“.

 
Pabėgėlių perkėlimas prasideda Graikijoje
 

Martinas Schulzas susitiko su Alexis Tsipras, perkeliant pirmuosius 30 Irako ir Sirijos migrantų iš Graikijos. (2015–11–05)