Aktualitātes 

Featured 

Skatīt arī: 

banner        
Prioritāte 

Prioritāte 
Terorisms 

Drošība 
 

Kā Eiropa cīnās pret terorismu? Uzziniet vairāk, ko Eiropas Parlamenta dara, lai risinātu terora draudus: Eiropols, ieroču kontrole, pasažieru datu reģistrs.

EP šonedēļ: Eiropas nākotne, Rietumbalkāni, konference par pētniecību un inovāciju ES.  (video)        

Šonedēļ EP deputāti kopā ar Dānijas premjerministru diskutēs par ES nākotni, izvērtēs Rietumbalkānu valstu paveikto ceļā uz ES, kā arī organizēs konferenci par pētniecību un inovāciju.

Foto: Mikroplastmasa: izcelsmes avoti, ietekme un risinājumi.        

Kā rodas mikroplastmasa un kāda ir tās ietekme uz apkārtējo vidi. Svarīgākie fakti un iespējamie risinājumi mikroplastmasas atkritumu apjoma mazināšanai, pie kuriem strādā ES – mūsu rakstā.

Mail notification 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem