Aktualitātes 

Featured 

Video: Izvēlies savu nākotni – Eiropas vēlēšanas Latvijā 25. maijā.        

Izvēlies savu nākotni (video) 

ES lietas 
 

Eiropas priekšā vēl ir daudz izaicinājumu. Balsojot, mēs lemjam par tās nākotni un paši izvēlāmies, kādā Eiropā mēs dzīvosim. Eiropas vēstījums ir par cerību, par to arī mūsu video stāsts.

© European Union 2019 -EP        

Eiropas valstis veido Eiropas Savienību, un institūciju uzdevums ir strādāt ES dalībvalstu un to iedzīvotāju labā. Bet ko tās dara? Īsa rokasgrāmata par institūciju darbu mūsu infografikā.

Skatīt arī: 

Foto: ES apņemšanās krasi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. ©AP Foto/Eiropas Savienība-EPmoke coming from the chimneys. ©AP Images/European Union-EP.        

Cīņā pret klimata pārmaiņām, ES ir noteikusi siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas mērķus vairākiem ekonomikas sektoriem. Uzziniet, kādi pasākumi tiek veikti katrā no sektora jomām.

E-pasta paziņojums 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem