Aktualitātes 

Featured 

Foto: ES apņemšanās krasi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. ©AP Foto/Eiropas Savienība-EPmoke coming from the chimneys. ©AP Images/European Union-EP.        

Cīņā pret klimata pārmaiņām, ES ir noteikusi siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas mērķus vairākiem ekonomikas sektoriem. Uzziniet, kādi pasākumi tiek veikti katrā no sektora jomām.

Video: Eiropas Pieejamības akts daudzus ikdienā lietojamus produktus un pakalpojumus padarīs pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem.        

Sabiedrība 
 

Eiropas Pieejamības akts daudzus ikdienā lietojamus produktus un pakalpojumus padarīs pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Vairāk informācijas mūsu video.

Skatīt arī: 

Foto: Eiropas Solidaritātes korpuss.        

Sabiedrība 
 

Jauni cilvēki, vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kas vēlas palīdzēt padarīt mūsu sabiedrību labāku, var pieteikties brīvprātīgam darbam, reģistrējoties Eiropas Solidaritātes Korpusā.

cover picture for international women's day        

Sabiedrība 
 

Sievietes spēlē svarīgu lomu politikā un sabiedriskajā dzīvē. Bet kā sievietes ir pārstāvētas Eiropas Parlamentā? Vairāk informācijas par sieviešu pārstāvību - mūsu infografikās.

Video: Sievietes politikā: atzīmējot 2019. gada Starptautiskā sieviešu dienu.        

Sabiedrība 
 

Parlaments vienmēr ir bijis dzimumu līdztiesības principa aizstāvis. Šogad Starptautiskā sieviešu diena tiek atzīmēta Eiropas vēlēšanu kontekstā, uzsvaru liekot uz sieviešu ietekmi politikā.

E-pasta paziņojums 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem