Aktualitātes 

Featured 

Skatīt arī: 

Foto: Ko dara ES, lai uzlabotu sabiedrības veselību? Foto @ Owen Beard/Unsplash.        

Sabiedrība 
 

ES veicina sabiedrības labu veselību, pieņemot tiesību aktus dažādās jomās, piemēram, pārtikas nekaitīgums, zāļu aprites uzraudzība, slimību profilakse un apkarošana, tīrs gaiss.

E-pasta paziņojums 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem