Aktualitātes 

Featured 

Skatīt arī: 

Video par darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā.        

Sabiedrība 
 

Darba spēka novecošana un jauni veselības apdraudējumi var izraisīt ilgstošu prombūtni darba nespējas dēļ. EP vēlas rīcības plānu, lai veicinātu cilvēku ātrāku atgriešanos darba tirgū.

Foto: Eiropas Parlaments darba kārtība- balsojumi šonedēļ.        

ES lietas 
 

Deputāti balsos par regulējumu produktu standartu atbilstības uzlabošanai ES tirgū, krāpšanas apkarošanai attiecībā uz kredītkaršu lietošanu, kā arī regulējumu pārrobežu pensiju uzkrājumiem.

Video par Eiropas Solidaritātes korpusu un iespēju  jauniešiem iesaistīties brīvprātīgā darba projektos.        

Sabiedrība 
 

Jauni cilvēki, vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kas vēlas palīdzēt padarīt mūsu sabiedrību labāku, var pieteikties brīvprātīgam darbam, reģistrējoties Eiropas Solidaritātes Korpusā.

Mail notification 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem