ES kosmosā: atbalsts Galileo, Copernicus un citām kosmosa programmām 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Infografika: ES kosmosā. 

Komunikācijas, lauksaimniecība, dabas katastrofu uzraudzība vai dzīvību glābšana jūrā, - neviena no šīm aktivitātēm nebūtu iespējama bez funkcionējošām kosmosa tehnoloģijām.

17. aprīlī Eiropas Parlamenta deputāti galīgajā balsojumā apstiprināja ES kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveidi, atbalstot priekšlikumā ierosināto 16 miljardu eiro budžetu 2021. - 2027. gadam, kas paredzēts tādu programmu kā Galileo, Copernicus un Kosmosa situācijas apzināšanas iniciatīvas finansēšanai. Kaut arī ES kosmosa stratēģija attiecas uz darbībām tālu visumā, labumu no tām gūst iedzīvotāji un uzņēmumi uz zemes. Vairāk informācijas par ES lomu kosmosā – mūsu infografikā.

"Mūsdienīga, droša, konkurētspējīga, efektīva un ilgtspējīga transporta nozare ir cieši saistīta ar kosmosa nozares attīstību. Navigācijas sistēma un zemes novērošana veicina transporta pakalpojumu efektivitāti un uzlabo nozares darbību, kas veido daudzus ieguvumus Eiropas un globālā līmenī," skaidro EP atbildīgais ziņotājs, kurš gatavoja ziņojumu, Massimiliano Salini (EPP, Itālija). ‘’Efektīva satiksmes pārvaldība mazinās radīto emisiju apjomu un veicinās klimata pārmaiņu problēmu risināšanu; dronu aktīvāka izmantošana uzlabos piegādes un pasta pakalpojumus, labāka lidojumu izsekošana samazinās lidojumu atcelšanu un troksni."

Kosmosa tehnoloģijas ir neaizvietojamas vairākiem svarīgiem pakalpojumiem, kuri ietekmē eiropiešu dzīvi, un tām var būt izšķiroša loma jaunu problēmu un izaicinājumu efektīvā risināšanā tādās jomās kā klimata pārmaiņas, robežkontrole un ES pilsoņu drošība. Tomēr nevienai no dalībvalstīm nav nepieciešamo resursu, lai, rīkojoties atsevišķi, sasniegtu zvaigznes.

"Jaunā Kosmosa programma liek uzsvaru uz Eiropu: tās mērķis ir nostiprināt Eiropas globālo līderību Zemes novērošanas, navigācijas un tehnoloģisko pētījumu jomās. Lai gan Eiropa šobrīd ir otrs lielākais kosmosa apguvējs pasaulē, mums jāveicina arvien lielāka sadarbība, ja gribam, lai Eiropa saglabātu savas līdera pozīcijas. Tas kļūst par ļoti nozīmīgu faktoru situācijā, kad valstis, kuras tradicionāli darbojas kosmosā, ir ļoti aktīvas, tajā pašā laikā kosmosa industrijā ienāk jauni dalībnieki, kas aizvien vairāk izaicina Eiropas kosmosa nozares konkurētspēju," secina EP ziņotājs M. Salini.

Nākamie soļi

Tagad, kad par vienošanos nobalsoja Eiropas Parlaments, noteikumi formāli jāpastiprina atbildīgo ES ministru Padomei.

©ESA–Stephane Corvaja, 2017