Deputāti atbalsta Kristīnes Lagardas nominēšanu ECB priekšsēdētājas amatam 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas amata kandidāte Kristīne Lagarda.  

17. septembrī plenārsēdē Parlaments ar 394 balsīm par, 206 pret un 49 balsīm atturoties, atbalstīja Kristīnes Lagardas kandidatūru Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas amatam.

Pirms plenārsēdē notikušā balsojuma, Kristīne Lagarda deputātiem nosūtīja rakstiskas atbildes, kā arī 4. septembrī piedalījās Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas (ECON) rīkotajā publiskajā uzklausīšanā un klātienē iepazīstināja deputātus ar savu vīziju un idejām par bankas darbību.

Uzstājoties plenārsēdē pirms balsojuma, ECON komitejas priekšsēdētāja Irene Tinagli (S&D, Itālija) uzsvēra nozīmīgo Eiropas Centrālās bankas lomu: “ECB un tās priekšsēdētāju apņemšanās ar vienotu rīcību saglabāt vienoto valūtu [...] ir devusi būtisku ieguldījumu eiro stabilitātes nodršināšanā un visu Eiropas pilsoņu labklājības uzlabošanā.” Deputāte Tinagli sacīja, ka Kristīnes Lagardas uz EP deputātu jautājumiem sniegtās atbildes rāda viņas “izpratni par gaidāmajiem uzdevumiem un nākotnes izaicinājumiem [...] un [apstiprina] viņas piemērotību šim amatam.”

2019. gada jūlijā ES valstu un valdību vadītāji izvirzīja Kristīni Lagardu Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas amatam, lai no 2019. gada 1. novembra viņa nomainītu pašreizējo ECB priekšsēdētāju Mario Dragi (Mario Draghi). Kristīne Lagarda no 2011. gada ieņem Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izpilddirektores amatu. Pirms tam, no 2007. līdz 2011. gadam, viņa ieņēma vairākus ministra amatus Francijas valdībā, tostarp ekonomikas, finanšu un rūpniecības.

ECB priekšsēdētāju uz neatjaunojamu astoņu gadu termiņu ieceļ Eiropadome, taču pirms iecelšanas amatā nepieciešama konsultatīva vienošanās ar Parlamentu. Parlamenta atzinums nav saistošs, bet tam ir zināma nozīme izvirzītā kandidāta leģitimitātei, jo atzinumu sniedz demokrātiski ievēlēta ES institūcija.

Ja Kristīne Lagarda iegūs Eiropas Padomes galīgo apstiprinājumu, viņa būs pirmā sieviete - Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja. Deputāti ir aicinājuši izvirzīt un atbalstīt vairāk sieviešu augsta līmeņa amatos ekonomikas un monetāro jautājumu jomā.


Eiropas Parlaments un ECB

Eiropas Centrālās bankas darbības pamatā ir tās politiskā neatkarība, kas nozīme, ka tā ir brīva no politiskā spiediena un ES institūciju vai vadītāju ietekmes lēmumu pieņemšanā, lai sekmīgi pildītu bankas galveno uzdevumu – cenu stabilitātes saglabāšanu.

Neskatoties uz to, lai nodrošinātu lēmumu caurredzamību, ievērojot demokrātiskas pārskatatbildības principu, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs reizi ceturksnī tiekas ar Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas deputātiem. Tā sauktais “Monetārais dialogs” tika ieviests, lai ECB varētu skaidrot eiropiešu ievēlētajiem pārstāvjiem bankas monetāro politiku un pieņemtos lēmumus.

ECB priekšsēdētājs Parlamenta plenārsēdē iepazīstina deputātus ar ECB gada pārskatu un sniedz atbildes uz deputātu rakstiski sagatavotajiem jautājumiem.


Nākamie soli

Jautājums par Kristīnes Lagardas kandidatūru tagad tiks iekļauts oktobra Eiropadomes dienaskārtībā.