Pēc referenduma: turpmākās ES un Lielbritānijas attiecības 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Kādas būs turpmākās ES un Lielbritānijas attiecības? ©AP Images/ European Union-EP 

Pēc Lielbritānijas referenduma par izstāšanos no Eiropas Savienības, nepieciešams formulēt turpmākās ES un Lielbritānijas attiecības. Tās nosakot, Eiropas Parlaments spēlēs svarīgu lomu.

Dalībvalstu tiesības izstāties no Eiropas Savienības ir aprakstītas Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā. Tajā skaidrots, kā tiek virzītas sarunas par izstāšanās kārtību un kā tiek definētas jaunās attiecības starp ES un valsti, kura vēlas izstāties.


Jebkura vienošanās jāapstiprina gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei. Padomei lēmums jāpieņem ar balsu vairākumu, kas ir vismaz 72% no Padomes locekļiem, aptverot vismaz 65% ES iedzīvotāju.