Kas ir kas: pārskats par 2019. - 2024. gada sasaukuma Eiropas Parlamenta vadību 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Kas ir kas: pārskats par Eiropas Parlamenta Prezidiju.  

2019. gada jūlijā deputāti ievēlēja Parlamenta priekšsēdētāju, 14 priekšsēdētāja vietniekus un 5 kvestorus. Apskati infografikā, kuri EP deputāti tika ievēlēti šajos nozīmīgajos amatos.

Priekšsēdētāja vietnieki un kvestori kopā ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju veido Prezidiju, kas lemj par institūcijas iekšējo organizāciju. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs pārrauga Parlamenta darbu un pārstāv to dažādos juridiskos jautājumos un ārējās attiecībās, viņš var deleģēt atsevišķus pienākumus priekšsēdētāja vietniekiem. Vietnieki var arī aizstāt priekšsēdētāju plenārsesiju vadīšanā. Kvestori atbild par finansiāliem un administratīviem jautājumiem, kas skar EP deputātus.

Pilnvaru termiņš šiem amatiem ir 2,5 gadi, tāpēc EP deputāti ievēl priekšsēdētāju, vietniekus un kvestorus katra parlamentārā termiņa sākumā un vidusposmā.