EP politisko grupu prioritātes: Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Kreisā spārna Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa ir mazākā no pašreiz izveidotām septiņām politiskajām grupām 9. sasaukuma Eiropas Parlamentā.

Aptuveni 200 miljoni eiropiešu Eiropas vēlēšanās maijā ievēlēja Eiropas Parlamenta deputātus, kuri nākamos piecus gadus pārstāvēs viņu intereses jaunajā Parlamentā. Ievēlētie deputāti pēc politiskās piederības apvienojas politiskajās grupās. Šobrīd Parlamentā izveidotas septiņas politiskās grupas.

Aicinām iepazīties ar katras grupas prioritātēm mūsu video sižetu sērijā.

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa (GUE / NGL) izveidota 1995. gadā, tā ir sociālistu un komunistu partiju alianse. Grupā darbojas 41 deputāts no 14 ES dalībvalstīm. Šis ir skaitliski mazākais politiskais spēks pašreizējā sasaukuma Eiropas Parlamentā.

Grupai ir divi jauni līdzpriekšsēdētāji: pārstāve no Francijas Manon Aubry, kura Eiropas Parlamentā ievēlēta pirmo reizi; un pārstāvis no Vācijas Martin Schirdewan, kurš ir EP deputāts kopš 2017. gada. Grupas līdzpriekšsēdētājiem ir četri vietnieki.

Grupas darbības prioritātes ir jautājumi klimata jomā un taisnīga nodokļu politika, kā arī darba ņēmēju tiesību aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana.

1 no 14 Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniekiem ir Apvienotās kreiso / Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālās grupas loceklis, tāpat kā 1 no 20 Parlamenta komiteju priekšsēdētājiem ir GUE / NGL grupas pārstāvis.