Šonedēļ Parlamentā: ECB vadītāja uzklausīšana, Somijas prezidentūras prioritātes un terorisma apkarošana 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Šonedēļ Eiropas Parlamentā.  

Pēc vasaras pārtraukuma Parlamenta komitejas iztaujās ECB priekšsēdētājas amatam izvirzīto Kristīni Lagardu, balsos par ES 2020. gada budžetu un apspriedīs Somijas prezidentūras prioritātes.

Trešdien Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejā (ECON) deputāti pārbaudīs Eiropas Centrālās bankas (ECB) priekšsēdētājas kandidātes Kristīnes Lagardas (Christine Lagarde) atbilstību izvirzītajam amatam un lems, vai Parlamentam ir jāsniedz apstiprinoša atbilde. ECB priekšsēdētāju ieceļ amatā Eiropadome, tikmēr Parlamentam atvēlēta konsultatīva loma.


ES prezidējošās valsts Somijas ministri šonedēļ tiksies ar deputātiem attiecīgajās parlamenta komitejās, lai iepazīstinātu ar savas valsts prioritātēm atlikušajam gadam. Piektdien EP priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji Helsinkos tiksies ar Somijas valdību, lai pārrunātu prezidentūras prioritātes.


Visas darba nedēļas laikā vairākas EP komitejas diskutēs un balsos par ES 2020. gada budžeta iedaļām savās atbildības jomās. Paredzēts, ka Parlaments balsos par savu nostāju Oktobra plenārsēdē Strasbūrā.


Trešdien Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) sanāksmē deputāti uzklausīs un apspriedīs vairāku ES aģentūru ziņojumus par aktivitātēm, tostarp Eiropola, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA), Pamattiesību aģentūras (FRA) un citu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta terorisma apkarošanai un cīņai pret narkotikām.


2018. gadā Itālija, Austrija un Rumānija piedzīvoja postošas vētras un plūdus. Otrdien Budžeta komitejas (BUDG) deputāti balsos par kopējo summu 293,5 miljonu eiro apmērā, ko no ES Solidaritātes fonda piešķirs katastrofās cietušajiem reģioniem.