Kopīgot šo lapu: 

Eiropas pilsoņi ir ievēlējuši Eiropas Parlamenta deputātus, kuru uzdevums ir izvērtēt komisāra amata kandidātu atbilstību paredzamajam darbam komiteju rīkotājās publiskajās uzklausīšanās.

Demokrātijas īstenošana

Vairāk nekā 200 000 000 eiropiešu balsoja Eiropas vēlēšanās 2019. gada maijā, piešķirot pilnvaras jaunajam Eiropas Parlamentam. Vēlēšanas bija pirmais solis arī sekojošām izmaiņām Eiropas institūcijās, kas noslēgsies ar Eiropas Komisijas (ES izpildinstitūcija) apstiprināšanu.

Paredzēts, ka jaunā komisāru komanda darbu uzsāks 1. novembrī, bet tas varēs notikt tikai tajā gadījumā, ja kolēģijas sastāvs iegūs Eiropas Parlamenta atbalstu plenārsēdes balsojumā. Pirms Parlaments pieņems savu gala lēmumu un piešķirs Komisijai nepieciešamo leģitimitāti, EP deputāti uzklausīs katru komisāra amata kandidātu publisku uzklausīšanu sērijā, lai izvērtētu kandidāta piemērotību izvirzītajam amatam.

Ainām ieskatīties mūsu infografikā un iepazīties ar īsu pārskatu, kā Parlamentā tiek rīkotas publiskās uzklausīšanas.

Kā ievēl Eiropas Komisiju.  

Kāds būs komisāru ieguldījums eiropiešu labā?

Uzklausīšanas mērķis ir dot EP deputātiem iespēju izvērtēt un pārliecināties par komisāra amata kandidātu kompetenci un profesionālo pieredzi. Deputāti pievērsīs uzmanību ne tikai kandidātu personīgām īpašībām, bet arī tam, vai kandidātam ir attīstības vīzija tajā politikas jomā, kurai viņš vai viņa tiek izvirzīts, lai nodrošinātu maksimālus ieguvumus eiropiešiem.

Iepriekšējo gadu uzklausīšanas pieredze rāda, ka kandidāti nevar būt pilnīgi pārliecināti par garantētu Parlamenta apstiprinājuma saņemšanu. 2014. gadā komisāra kandidāte no Slovēnijas Alenka Bratušek nespēja pārliecināt deputātus par amatam nepieciešamām kompetencēm un bija spiesta atsaukt savu kandidatūru. Arī Bulgārijas kandidāte Rumiana Jeleva 2010. gadā pēc sarežģītas uzklausīšanas Parlamentā tika atsaukta no komisāra amata kandidātu saraksta.

Paredzēts, ka uzklausīšanas Parlamentā sāksies 2019. gada septembra beigās.

Komisāra amata kandidāts no Latvijas Valdis Dombrovskis izvirzīts EK priekšsēdētājas izpildvietnieka amatam. V. Dombrovskis koordinēs darbu pie tādas ekonomikas, kas darbojas cilvēku labā, kā arī būs finanšu pakalpojumu komisārs. Apstiprināšanas gadījumā, V. Dombrovskim šis būs otrais termiņš Eiropas Komisijas kolēģijas sastāvā.

Aicinām sekot līdzi jaunās Komisijas apstiprināšanas procesam mūsu 2019. gada uzklausīšanu tematiskajā sadaļā.