ES - Japānas attiecības: jauns tirdzniecības nolīgums iezīmē jaunas ēras aizsākumu 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES kā globālā spēlētāja loma ©AP images/European Union-EP. 

Parakstot ekonomisko partnerattiecību nolīgumu un vienošanos par stratēģisku partnerību, ES - Japānas attiecībās iezīmējas nozīmīgs pagrieziens.

Lai gan starp ES un Japānu jau pastāv labas attiecības, abas puses ir vienojušās pāriet uz partnerības nākamo līmeni, ņemot vērā kopējo saspīlējumu starptautiskajās attiecībās un pieaugošu protekcionismu. Apstiprinātais tirdzniecības nolīgums sniedz iespēju Eiropas uzņēmumiem vienkāršoti eksportēt uz Japānu, tikmēr stratēģiskā partnerība veicinās sadarbību tādās prioritārās jomās kā vispārējā drošība un apkārtējās vides aizsardzība.

12. decembrī deputāti galīgajā balsojumā apstrpināja abus nolīgumus, ES un Japānas Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu un ES un Japānas Stratēģisko partnerattiecību nolīgumu. Tagad, kad par nolīgumu projektiem nobalsoja Parlaments, tie jāpastiprina arī ES Padomei. Stratēģisko partnerattiecību nolīgums vēl jāratificē visām dalībvalstīm.


Tirdzniecība

ES uzņēmumi eksportē uz Japānu preces par vairāk nekā 58 miljardiem eiro un sniedz pakalpojumus par 28 miljardiem eiro, bet tirdzniecības nolīgums veicinās apjomu palielināšanu, atceļot atlikušās tirdzniecības barjeras.

Līgums paredz atcelt 90% no spēkā esošiem tarifiem vairāk nekā 90% no ES kopējā eksporta uz Japānu. Aprēķināts, ka tas ļaus ES eksportētājiem ietaupīt 1 miljardu eiro muitas nodokļos gadā. Japāna atzīs īpašo statusu un aizsargās vairāk nekā 200 Eiropas reģionu tradicionālo pārtikas produktu un dzērienu, tā dēvētās, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Tiks ieviesti pasākumi, lai mazinātu tarifu barjeras, piemēram, balstoties uz starptautiskiem standartiem, nevis specifiskām Japānas prasībām.

Eiropas Parlamenta atbildīgais deputāts Pedro Silva Pereira (S&D, Portugāle) sacīja, ka nolīgums tiek slēgts svarīgā laikā: "ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums īstajā momentā sūta signālu, ka mēs atbalstām atklātu, taisnīgu, uz vērtībām un noteikumiem balstītu tirdzniecību, - laikā, kad valda ASV prezidenta Donalda Trampa pieaugošais protekcionisms un nepastāvīgā tirdzniecības politika.’’

EP deputāts skaidro, ka nolīgums ir daudz vairāk nekā tikai tirdzniecības veicināšanas rīks: "Šis nolīgums veicinās ne tikai ciešāku divpusējo ekonomisko attiecību attīstību, bet arī sniegs atbalstu konkrētai sadarbībai ilgtspējīgas attīstības jomā, piemēram, cīņa pret klimata pārmaiņām. Tāpat, nolīgums var uzlabot koordināciju ar Japānu jautājumu risināšanā daudzās jomās, un palīdzēt izstrādāt noteikumus globālās ekonomikas funkcionēšanai, atbilstoši mūsu augstākajiem standartiem un kopīgām vērtībām, kā cilvēktiesību ievērošana, demokrātija un tiesiskums."

Stratēģiskā partnerība

Stratēģisko partnerattiecību nolīgums ir juridiski saistošs pakts, kas attiecas uz sadarbību vairākos jautājumos. EP atbildīgais deputāts Alojz Peterle (EPP, Slovēnija) sacīja: "Partnerattiecību nolīgums veicinās sadarbību ar Japānu vairākās svarīgās jomās, risinot tādus jautājumus kā klimata pārmaiņu problēmas, veselības aprūpe un cīņa ar kibernoziegumu. Šī partnerība ir atbilde uz pašreizējiem globālajiem izaicinājumiem, kā arī apliecinājums par mūsu apņemšanos ieviest starptautiski atzītu, uz noteikumiem balstītu kārtību."


Paraugs sadarbības veidošanai ar citām valstīm

Abi atbildīgie ziņotāji pauda viedokli, ka šie līgumi ir pamats iespējamiem sadarbības modeļiem ar citām valstīm.

Pedro Silva Pereira sacīja: "Tas ir pirmais ES tirdzniecības līgums, kas ietver saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, īpašas sadaļas par korporatīvo pārvaldību, par mazā un vidējā izmēra uzņēmumiem (MVU). Vienošanās stiprinās ES augstos standartus attiecībā uz vides un patērētāju tiesību aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu un darba tiesībām, aizsargās sabiedriskos pakalpojumus un nodrošinās to regulēšanas tiesību ievērošanu."

Alojz Peterle sacīja: "Mēs spējām panākt vienošanos par abiem nolīgumiem, jo ES un Japāna ir līdzīgi domājoši partneri ar kopīgām demokrātiskām vērtībām un vienotu redzējumu uz globālo tirdzniecību un sadarbību... augstiem standartiem un gatavībai risināt pašreizējās globālās problēmas ir jābūt pamatā turpmāko sadarbības nolīgumu izstrādē."