Kopīgot šo lapu: 

Raksti 

Raksti 

Raksti 

Raksti 

Video par darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā.        

Darba spēka novecošana un jauni veselības apdraudējumi var izraisīt ilgstošu prombūtni darba nespējas dēļ. EP vēlas rīcības plānu, lai veicinātu cilvēku ātrāku atgriešanos darba tirgū.

Video: Eiropas Pieejamības akts daudzus ikdienā lietojamus produktus un pakalpojumus padarīs pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem.        

Eiropas Pieejamības akts daudzus ikdienā lietojamus produktus un pakalpojumus padarīs pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Vairāk informācijas mūsu video.