Kopīgot šo lapu: 

Raksti 

Raksti 

Illustration image of a mobile phone app ©AP Images/ European Union-EP        
Paziņojumi presei 

Paziņojumi presei 

Ģeobloķēšana – prakse, kad patērētāja IP adreses, pasta adreses vai kredītkartes izdošanas valsts dēļ viņam liegta piekļuve precēm vai pakalpojumiem, ir nepamatota, un tā ir jāpārtrauc, saka Eiropas Parlaments otrdien pieņemtajā rezolūcijā. Eiropas Komisijai nekavējoties jāiesniedz solītie sešpadsmit tiesību aktu ierosinājumi vienotā digitālā tirgus un inovācijas stimulēšanai, saka deputāti.

Interneta vads        

Runājot par interneta attīstību nākotnē, bieži tiek diskutēts par interneta neitralitātes principu, kas nozīmē nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām interneta datu plūsmām. 27. oktobrī EP deputāti balsos par Eiropas elektronisko sakaru vienotā tirgus regulu, kurā iekļauta arī prasība par interneta neitralitātes nodrošināšanu. Pēc divus gadus ilgušās sarunām EP ar dalībvalstīm vienojies par teksta galīgo variantu un tagad EP deputātiem tas oficiāli jāapstiprina plenārsesijas balsojumā.

Woman using her smart phone outside        
Paziņojumi presei 

Paziņojumi presei 

Otrdien Eiropas Parlaments pieņēma jauno telekomunikāciju tiesību aktu paketi, kas no 2017.gada jūnija vairs neļaus piemērot viesabonēšanas uzcenojumu, iedzīvotājam lietojot mobilo tālruni citā ES dalībvalstī. Jaunie noteikumi nodrošina arī vienlīdzīgas tiesības uz piekļuvi internetam.

Grafika        

Eiropas Komisija 2015. gadā prezentēja vienotā digitālā tirgus stratēģiju, kuras mērķis ir veicināt inovācijas un atbalstīt jaunos kreatīvos uzņēmējus, tajā pašā laikā patērētājiem nodrošinot izvēles iespējas un aizsardzību. Eiropas Parlaments atzinīgi novērtēja Komisijas piedāvāto stratēģiju un izklāstīja savu viedokli pašiniciatīvas ziņojumā. Ziņojumā izklāstītie ieteikumi tiks izmantoti darbā pie vienotā digitālā tirgus likumdošanas aktu priekšlikumiem.

Raksti 

Parīze naktī        

Vai autortiesību prasības būtu jāattiecina arī uz ēkām un publiskās vietās novietotām skulptūrām? Tā saucamā panorāmas brīvība, kas ļauj publicēt uzņemtās ēku un skulptūru fotogrāfijas un video, pastāv vairākās ES valstis, taču EP deputātiem 9. jūlija plenārsedē būs jālemj, vai rosināt ieviest panorāmas brīvību visās ES valstīs. Pirms balsojuma plenārsēdē mēs jautājām divu EP deputātu viedokli, kuriem ir pretēja nostāja šajā jautājumā.

Deputāti intervijas laikā        

Jānovērš tiešsaistes uzņēmumu dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmatošana pat, ja tas nozīmē meklētājprogrammu nošķiršanu no citiem komercpakalpojumiem, sacīja EP deputāti, 27. novembrī pieņemot nesaistošu rezolūciju par patērētāju tiesību nodrošināšanu digitālajā vienotajā tirgū. Mēs aicinājām uz sarunu par šīs rezolūcijas virzīšanu atbildīgos deputātus Andreasu Švābu (EPP, Vācija) un Ramonu Tremosu (ALDE, Spānija).

īsziņa ar tekstu "beigas viesabonēšanai"        

Eiropas Parlamenta (EP) Rūpniecības komiteja 15. jūlijā oficiāli apstiprināja vienošanos par viesabonēšanas tarifu atcelšana, kas iepriekš sarunās tika panākta starp EP un ES valstu valdībām. Saskaņā ar vienošanos viesabonēšanas tarifi tiks samazināti jau nākamajā gadā, bet no 2017. gada 15. jūnija atcelti pavisam, kas nozīmē, ka atrodoties kādā citā ES valstī, varēsiet zvanīt un lietot internetu savā telefonā par tādiem pašiem tarifiem kā savā valstī.

EP deputāti diskusijas laikā        

Otrdien, 19. maijā, EP deputāti plenārsesijā kopā ar Komisijas viceprezidentu un digitālā vienotā tirgus komisāru Andrusu Ansipu diskutēja par barjeru nojaukšanu digitālā tirgus attīstībai un par ieguvumiem no digitālās ekonomikas. Eiropas Komisija 6. maijā prezentēja savu stratēģiju vienota digitālā tirgus izveidei un Parlaments sniegs savu viedokli rezolūcijā, pie kuras strādā vairākas parlamentārās komitejas. Digitālais tirgus būs arī nākamās Eiropadomes sanāksmes darba kārtībā.