Terorisms Eiropas Savienībā: uzbrukumi, bojāgājušie un aresti 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Teroristu uzbrukumu un to upuru skaits 2018. gadā ievērojami samazinājies: teroristi nogalināja 13 cilvēkus, salīdzinot ar 62 cilvēkiem 2017. gadā.

Aicinām iepazīties ar terorisma attīstības tendencēm laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam.


Terorisma attīstības tendences laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam.  

2018. gadā radikālā islāma motivēto (džihādistu) teroristu upuru skaits samazinājies, taču palielinājās arī novērsto uzbrukumu skaits. Kā norāda Eiropola izpilddirektore Katrīna de Bolle (Catherine De Bolle), neskatoties uz uzbrukumu skaita samazināšanos, iekšējās drošības apdraudējuma līmenis ES joprojām saglabājas augsts.

“Personu skaits, kas atgriežas [no konfliktu zonām], ir nosacīti neliels, taču joprojām pastāv nopietnas bažas,” sacīja Katrīna de Bolle, 4. septembrī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā (LIBE) prezentējot ''2019. gada ziņojumu par situāciju ar terorismu un tā attīstības tendencēm’’.

“Simtiem Eiropas pilsoņu, ieskaitot sievietes un bērnus, joprojām atrodas apcietinājumā Irākā un Sīrijā. Konflikta zonās bērni, galvenokārt, ir upuri, tikmēr viņu pakļaušana indoktrinācijas un apmācības riskiem var radīt potenciālus draudus nākotnē,” piebilda Eiropola izpilddirektore.

Tādejādi, 2018. gadā terorisms turpināja radīt nopietnus draudus drošībai ES dalībvalstīs. Vardarbīgos džihādistu uzbrukumos Trebes pilsētā, Parīzē, Lježā un Strasbūrā, nogalināti 13 cilvēki un vēl vairāk cilvēku ievainoti.

Mazāks teroristu uzbrukumu un upuru skaits

Saskaņā ar Eiropola datiem, 2018. gadā ES 24 džihādistu uzbrukumos dzīvību zaudēja 13 cilvēki, salīdzinot ar 2017. gadā 62 nogalinātajiem 33 reliģiski motivētajos terora aktos.

No 24 džihādistu uzbrukumiem 2018. gadā 10 notika Francijā, 4 Apvienotajā Karalistē, 4 Nīderlandē, 2 Vācijā un pa vienam Spānijā, Zviedrijā, Itālijā, Beļģijā.

Kopumā 7 uzbrukumus - 3 Francijā, 2 Nīderlandē, pa vienam Beļģijā un Apvienotajā Karalistē - nacionālās valdības kvalificēja kā ‘’pabeigtus’, jo tie bija sasnieguši savu mērķi. Par 4 no šiem uzbrukumiem atbildību uzņēmās grupējums “Islāma valsts” (“ISIL”). Saglabājās tendence samazināties realizēto uzbrukumu skaitam, salīdzinot ar 2017. gadu, kad 10 džihādistu uzbrukumi tika kvalificēti kā ‘’pabeigti’.

Neveiksmīgi vai novērsti uzbrukumi

2018. gadā reģistrēts tikai viens neizdevies džihādistu uzbrukums Spānijā, bet Eiropola ziņojumā norādīts uz gatavošanos 16 iespējamiem teroristu uzbrukumiem, kas tika novērsti. 2017. gadā 11 uzbrukumi tika novērsti un 12 uzbrukumi ir bijuši neveiksmīgi.

‘’Pabeigtie’’ un neveiksmīgie džihādistu uzbrukumi, galvenokārt, tika veikti, izmantojot gan ikdienas priekšmetus – naži, cirvji, gan šaujamieročus, un tie, galvenokārt, bija vērsti pret civiliedzīvotājiem. Visi uzbrukumu plāni, kuros bija paredzēts izmantot sprāgstvielas, tika savlaicīgi atklāti un novērsti. Lielāko daļu uzbrukumu plānoja un īstenoja viens cilvēks.

Par personu iesaistīšanos teroristiska rakstura darbībās 2018. gadā ES apcietināti 511 cilvēki. Lielākā daļa arestu notika Francijā, Apvienotajā Karalistē un Beļģijā, kam seko Nīderlande, Vācija un Itālija. Apcietināto skaits arī ir samazinājies, salīdzinot ar 2017. gadu, kad ES valstīs kopumā tika apcietināti 705 cilvēki.

Sadarbība ES līmenī

Saskaņā ar Katrīnas de Bolle teikto, ciešā ikdienas sadarbība starp ES valstīm, operatīvā informācijas apmaiņa, ir palīdzējusi savlaicīgi novērst uzbrukumus, ierobežot tos un mazināt negatīvās sekas : ‘’Esmu pārliecināta, ka valstu tiesībaizsardzības iestāžu, drošības dienestu, privātuzņēmumu un sabiedrisko organizāciju kopīgā cīņa pret vardarbīgas ideoloģijas izplatīšanos un darbība terorisma apkarošanas jomā, ir ievērojami veicinājuši vardarbības samazināšanos Eiropā.”

"Saskaroties ar teroristu vardarbīgo uzbrukumu skaita pieaugumu, kas Eiropā bijis vērojams kopš 2014. gada, valsts iestādes un privātās organizācijas, kas agrāk darbojās lielākoties atsevišķi, ir izveidojušas jaunus un radošus sadarbības veidus," piebilda de Bolle.

Teroristu ceļošanai sistemātiski netiek izmantoti migrācijas ceļi

Atsevišķus cilvēkus uztrauc apdraudējuma risks, ko rada migranti, kas mēģina iekļūt Eiropā. Ziņojumā atzīts, ka ir atsevišķi gadījumi, kad teroristi ir ieradušies ES teritorijā, izmantojot kopīgas bēgļu plūsmas, taču Eiropols uzstāj, ka tas nenotiek sistemātiski: “Nav konkrētu pierādījumu tam, ka teroristi ceļošanai sistemātiski izmantotu šīs bēgļu plūsmas, lai nepamanīti ieceļotu Eiropā.”