Terorisms: pastiprināti ES noteikumi, lai nepieļautu sprāgstierīču izgatavošanu mājas apstākļos 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Terorisms: stingrāki ES tiesību akti, lai ierobežotu iespējas mājās izgatavot improvizētās sprāgstierīces. ©AP Images/Eiropas Savienība-EP 

Eiropas Parlaments apstiprināja jaunos noteikumus, kas ierobežos divējāda pielietojuma vielu pieejamību, kas šobrīd ļauj pagatavot improvizētās sprāgstierīces mājas apstākļos.

ES ir realizējusi virkni pasākumus, lai mazinātu terorisma draudus, un tagad pabeidza darbu pie atjaunināto noteikumu projekta par ķīmiskajām vielām (prekursoriem), ko var izmantot, lai mājas apstākļos pagatavotu sprāgstierīces.


Mājās izgatavotās improvizētās sprāgstierīces

Mājās izgatavotās improvizētās sprāgstierīces tika izmantotas lielākajā daļā teroristu uzbrukumu ES, tostarp Parīzē 2015. gadā, Briselē 2016. gadā, kā arī Mančesteras Arēnā un Londonas metro stacijā Parsons Green 2017. gadā. Divējāda pielietojuma ķīmiskās vielas vai šo vielu saturošus maisījumus, kas tiek izmantoti sprāgstierīču pagatavošanai (tā saucamie sprāgstvielu prekursori), var atrast vairākos ikdienā izmantojamos ķīmiskos un farmācijas produktos, tostarp mazgāšanas līdzekļos, mēslošanas līdzekļos, speciālā degvielā, smērvielās un ūdens attīrīšanas līdzekļos.

Terorisma un noziedzības apkarošanas pasākumu kopuma ietvaros ES strādā pie tā, lai stiprinātu noteikumus, kas nosaka kārtību, kā var pārdot un iegādāties sprāgstvielu prekursorus. Ziņojumā tiek atzīmēts, ka šīm ķīmiskajām vielām ikdienā ir arī likumīgas izmantošanas iespējas, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai likumīgie lietotāji savā darbībā, piemēram, lauksaimnieki, kalnrači un uguņošanas ierīču ražotāji, arī turpmāk varētu tās izmantot.

Pašreizējie noteikumi, kuri ir spēkā no 2013. gada, ierobežo tādu vielu apriti kā ūdeņraža peroksīds un slāpekļskābe. Noteikumi ir palīdzējuši ierobežot pieejamību sprāgstvielu prekursoriem, taču tiem ir vairākas nepilnības.

“Nesenie teroristu uzbrukumi ir parādījuši, ka neviena ES valsts nevar vienpusēji cīnīties pret terorismu, un es uzskatu par prioritāru jautājumu, kā [Eiropas] Savienības līmenī regulēt sprāgstvielu pieejamību,” sacīja deputāts un EP atbildīgais ziņotājs Andrejs Mamikins (S&D, Latvija).


Ko mainīs jaunie noteikumi?

Šobrīd licencēšanas un reģistrācijas sistēmas ievērojami atšķiras katrā dalībvalstī. Jaunais regulējums paredz ieviest kopīgus noteikumus ES līmenī, nosakot licenču izsniegšanas iespējas plašai sabiedrībai ar likumīgām interesēm. Ieinteresētām personām būs jāiziet cauri rūpīgai drošības kontrolei, ieskaitot pārbaudi par iepriekšējo sodāmību.

Jaunajiem noteikumiem būs jānosaka skaidra ‘’plašas sabiedrības” definīcija, kam nebūs iespēju iegādāties šīs vielas, un ‘’profesionālie lietotāji’’, kas vielas izmanto savā darbībā.

Tā kā teroristi sprāgstierīču pagatavošanā pielieto jaunas “receptes”, izmantojot tās vielas un to vielu maisījumus, uz kuriem neattiecas pašreizējie noteikumu ierobežojumi, Komisija ierosina paplašināt ierobežotās pieejamības vielu sarakstu, papildu iekļaujot tajā jaunas vielas, piemēram, sērskābi.

Jaunie noteikumi attieksies uz pārdošanu kā bezsaistē, tā tiešsaistē.

‘’Ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka tiešsaistes platformas atbilst regulējumā noteiktajām prasībām un garantē, ka ķīmiskajām vielām, ko var izmantot sprāgstierīču pagatavošanai, ir ierobežota pieeja,” skaidro ziņotājs.


Nākamie soļi

Tagad, kad par noteikumu gala variantu nobalsoja Eiropas Parlaments, noteikumi formāli jāapstiprina atbildīgo ES ministru Padomei. Dalībvalstīm būs 18 mēneši laika noteikumu ieviešanai pēc regulas stāšanās spēkā.