10 000 ES robežsargi, lai nostiprinātu ārējās robežas (video) 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Lai uzlabotu Eiropas drošību, 17. aprīlī Parlaments apstiprināja lēmumu līdz 2027. gadam izveidot ES Robežu un krasta apsardzes aģentūrā pastāvīgu robežsargu korpusu ar 10 000 darbiniekiem.

‘’Mums jābūt taisnīgiem pret tiem, kas pelnījuši aizsardzību, bargiem ar tiem, kas iedzīvojas uz citu nelaimes rēķina, un nepiekāpīgiem pret tiem, kas mēģina pārkāpt noteikumu,’’ sacīja EP ziņotāja Roberta Metsola (ETP, Malta) pirms plānotā balsojuma par jauniem pasākumiem, lai pastiprinātu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru.

Eiropas ārējās robežas ir piedzīvojušas nepieredzētu migrantu un bēgļu skaita pieaugumu, kas pēdējos gados vēlas ieceļot ES. Priekšlikumi paredz ES aģentūrā izveidot robežsargu pastāvīgo korpusu, kur 2027. gadā strādās līdz 10 000 operatīvo darbinieku, kas ļaus efektīvāk īstenot atgriešanas politiku attiecībā uz trešo valsts pilsoņiem, kuriem nav tiesību uzturēties ES. Pastāvīgā korpusa sastāvā būs noteiktu laikposmu norīkotie operatīvie darbinieki no aģentūras"Frontex" un no dalībvalstīm uz obligātas sadales pamata.


ES Robežu un krasta apsardzes operatīvā personāla izveide no 2021. līdz 2027. gadam. 

Grozījumu mērķis ir organizēt labāku migrācijas pārvaldību, ārējo robežas efektīvāku aizsardzību, kā arī nodrošināt augstu drošības līmeni Eiropas Savienībā. Jaunais pastāvīgais korpuss pēc ES valsts pieprasījuma varēs veikt robežkontroli un īstenot migrācijas pārvaldību, kā arī apkarot pārrobežu noziedzību. Ārkārtas situācijā valstis varēs izmantot ātrās reaģēšanas spēkus, lai saņemtu palīdzību.

Tagad, kad par noteikumu gala variantu nobalsoja Eiropas Parlaments, noteikumi formāli jāapstiprina atbildīgo ES ministru Padomei. Noteikumi stāsies spēkā 20 dienas pēc to publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Pastāvīgā korpusa darbinieki tiks izvietoti, sākot no 2021. gada 1. janvāra.