Notiks Eiropas pilsoņu iniciatīvas "Ūdens ir cilvēka tiesības!" uzklausīšana 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

"Ūdens ir cilvēka tiesības!" ir pirmā pilsoņu iniciatīva, par kuru savākts pietekami daudz parakstu, lai rīkotu uzklausīšanu ©BELGA-EASYPHOTOSTOCH 

Eiropas Parlaments rīko pirmo oficiālo uzklausīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Uzklausīšana notiks pirmdien, 17. februārī, no plkst. 15.00 – 18.30 (Centrāleiropas laiks). Sekojiet līdzi tiešraidei, spiežot uz saites labajā pusē.

Pilsoņu iniciatīvas "Ūdens ir cilvēka tiesības!" mērķis ir ierosināt tiesību aktus, kas īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju kā svarīgu sabiedrisko pakalpojumu, kas pieejams visiem. Šīs iniciatīvas atbalstam savākti 1 884 790 parakstu.


Pilsoņu iniciatīva ļauj vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu lūgt Eiropas Komisijai iesniegt tiesību akta priekšlikumu jomās, kas ietilpst tās kompetencē. Lai iegūtu nepieciešamo atbalstu, pilsoņu iniciatīvas organizētāju — pilsoņu komiteju, kuras veidos vismaz 7 ES pilsoņi, kas dzīvo vismaz 7 dažādās dalībvalstīs, — rīcībā ir viens gads. Savāktie paraksti jāapstiprina katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Veiksmīgu iniciatīvu organizatori piedalīsies Eiropas Parlamenta rīkotā uzklausīšanā. Komisijai trīs mēnešu laikā ir jāizskata iniciatīva un jālemj par turpmāko rīcību.


Uzklausīšanu organizē Vides komiteja kopā ar Lūgumrakstu, Attīstības un Iekšējā tirgus komitejām. Iniciatīvas organizētāji EP deputātiem un EK priekšsēdētāja vietniekam Marošam Šefčovičam skaidros savus mērķus.


Pirmdien Lūgumrakstu komitejā tika prezentēts pētījums par sākotnējiem konstatējumiem attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu. Kopumā vērtējums bija atzinīgs, taču tika noradīts arī uz nepilnībām, piemēram, katrā valstī pilsoņiem, kas vēlējās parakstīt iniciatīvu, tika prasīti atšķirīgi dati. Tika arī ierosināts izveidot tīmekļa vietni, kur cilvēki varētu dalīties ar idejām par iespējamām iniciatīvam un atrast līdzīgi domājošos citās ES valstīs.