Duālā pārtikas kvalitāte: deputāti piedāvā risinājumus 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

EP ziņojumā deputāti uzsver, ka vienāda zīmola produktiem, kuri tiek tirgoti vienādā iepakojumā, jābūt vienādā kvalitātē visā ES teritorijā.

13. septembrī Eiropas Parlaments galīgajā balsojumā pieņēma ziņojumu par divējādas kvalitātes produktiem vienotajā tirgū. Deputāti uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt patērētāju ar precīzu un viegli saprotamu informāciju.

EP deputāte Olga Sehnalová (S&D/Čehija) sagatavotājā pašu iniciatīvas ziņojumā piedāvā pasākumu kopumu, lai cīnītos pret negodīgo tirdzniecības praksi, pārdodot zemākas kvalitātes produktus atsevišķās ES dalībvalstīs.

‘’Ja produkts tiek pielāgots tirgum vai pircēju prasībām, neatkarīgi no pielāgošanas iemesliem, patērētājam jābūt par to informētam, skaidrā un nepārprotamā veidā’’, uzskata EP ziņotāja. Pieņemtajā ziņojumā deputāti aicina patērētāju organizācijas uzņemties aktīvu dalību un iesaistīties diskusijās publiskajā telpā, veicinot sabiedrības informētību dotajā jautājumā. Tāpat, ziņojumā teikts, ka uzņēmumiem ir svarīga loma caurskatāmības uzlabošanā.

Deputāti atbalstīja 2 miljonu eiro piešķiršanu Eiropas Komisijas Kopīgajam pētniecības centram, lai izstrādātu pamatotu Eiropas metodoloģiju un kopīgu pieeju produktu testēšanai.

Deputāti aicina Komisiju iekļaut šo negodīgo praksi aizliegto prakšu ‘’melnajā saraktā’’, kā to paredz direktīva par uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un nākt klājā ar priekšlikumiem tiesiskajām satvaram, kas ļautu patērētājiem pieprasīt kompensāciju no ražotājiem par neatbilstošu produktu.

Mans mērķis ir panākt, lai visiem Eiropas patērētājiem ir līdzvērtīgs piedāvājums, neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kāds ES ir otrās šķiras patērētājs vai ir otrās šķiras produkti.

Olga Sehnalová (S&D / Čehija) 
Kopīgot šo citātu Facebook: 

Pārtikas kvalitātes atšķirības

Mazāk gaļas dažādos produktos, mazāk kakao šokolādē, apelsīnu sula bez apelsīniem, sīrupi un mākslīgie saldinātāji cukura vietā. Pētījumos iegūtie dati liecina, ka pārtika, kas tiek tirgota atsevišķās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, lai gan ir droša, tomēr ir zemākas kvalitātes, nekā tā paša zīmola produkti, kas atrodami Rietumeiropā.


Lai nonāktu pie šāda secinājuma, savā darbā pētnieki pārbaudīja dārzeņus, gaļu, zivis, piena produktus, tējas un konditorejas izstrādājumus. Atklājās, ka Slovākijā nopērkamajos zivju pirkstiņos ir mazāk gaļas, nekā tajos, kas nopērkami Austrijā (58% un 65% attiecīgi). Tāpat tika noskaidrots, ka Slovākijā un Čehijā nopērkamie apelsīnu dzērieni nesatur apelsīnus, lai gan šā paša zīmola dzērieniem Vācijā ir izmantots 3% apelsīnu koncentrāts. Savukārt Ungārijā, 71 no 96 produktiem bija atšķirīgs saturs, nekā identiskām precēm, kas nopērkamas Itālijā un Austrijā. Tādas pašas atšķirības tika atklātas arī kosmētikā, tīrīšanas līdzekļos un dzīvnieku barībās.

Produkta pielāgošana pircēju vēlmei un cenai ir legāla standarta procedūra. Vietējo produktu izmantošana lokālajās rūpnīcās vai aizvietošana ar lētākām sastāvdaļām, pielāgojoties pircēju maksātspējai, var radīt arī garšas atšķirības, taču iepriekšminētajos gadījumos cenas bija vienādas vai pat augstākas, bet tas, ka produktā ir atšķirības, netika norādītas uz iepakojuma. Tas var maldināt pircēju.

Lai palīdzētu dalībvalstīm identificēt šādas nelikumīgas darbības, Eiropas Komisija (EK) nesen nāca klājā ar vadlīnijām ES tiesībaktu piemērošanai dubultās produktu kvalitātes gadījumos. Tās tika prezentētas arī Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (IMCO) sanāksmē pagājušā gada oktobrī.