Jauni noteikumi veicinās ūdens resursu atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Pēdējā laikā Eiropā ir pieaugusi ūdens trūkuma problēma. Deputāti vēlas aizsargāt ES ūdens resursus, veicinot ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecības zemju apūdeņošanai.

Iedzīvotāju skaita pieaugums, urbanizācija un tūrisma attīstība ir veicinājuši ūdens trūkumu un sausuma iestāšanos, kas aizvien vairāk ietekmē daudzas Eiropas teritorijas, it īpaši Vidusjūras reģionu. Ūdens resursu pietiekamība ir apdraudēta, un sagaidāms, ka klimata pārmaiņu dēļ situācija vēl var pasliktināties. Balstoties uz aplēsēm, līdz 2030. gadam puse Eiropas upju baseinu varētu ciest no ūdens trūkuma.

12. februārī EP deputāti atbalstīja priekšlikumu par notekūdeņu atkārtotu izmantošanu, lai nodrošinātu Eiropu ar svaigu ūdens resursu piegādi nākamajos gados.

Jauno noteikumu mērķis ir veicināt atgūto un attīrīto notekūdeņu izmantošanu lauksaimniecības zemju apūdeņošanai, kas veido aptuveni pusi no kopējā ūdens apjoma, kas ikgadēji tiek patērēts ES. Palielinot atkārtotu ūdens daudzuma izmantošanu lauksaimniecībā, varētu apturēt situācijas pasliktināšanos saistībā ar ūdens resursu rezervēm, un katru gadu vairāk nekā par 5 % mazinātu ūdens iegūšanu tieši no ūdenskrātuvēm un dziļurbumiem.

Lai nodrošinātu kultūraugu drošību, jaunie noteikumi ievieš minimālās prasības ūdens kvalitātei, paredz regulāru uzraudzību un uzliek par pienākumu notekūdeņu attīrīšanas stacijām izstrādāt riska pārvaldības plānus. Noteikumi paredz, ka dalībvalstu kompetentās institūcijas izsniegts atļaujas attīrīšanas stacijām un kontrolēs to atbilstību noteikumiem.

Vienoti noteikumi ES līmenī radīs vienlīdzīgas konkurences apstākļus attīrīšanas staciju operatoriem un lauksaimniekiem, kā arī novērsīs šķēršļus lauksaimniecības produktu brīvai apritei.