Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Tiešraidē: deputāti iztaujā Komisiju par pārrobežu darbinieku tiesībām

Citi Raksts - Nodarbinātības politika17-04-2012 - 15:18
 
"Volkswagen" rūpnīca Volfsburgā, Vācijā. ©AFP/ANDERSEN   "Volkswagen" rūpnīca Volfsburgā, Vācijā. ©AFP/ANDERSEN

Katru gadu apmēram miljons darba ņēmēju uz laiku tiek norīkoti darbā citā ES valstī. Trešdien no rīta deputāti ar eirokomisāriem Lāslo Andoru un Olli Rēnu apspriedīs Komisijas priekšlikumus uzlabot pārrobežu darbinieku aizsardzību.


Ierosinātās Izpildes direktīvas mērķis ir uzlabot jau esošo direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā, piemēram, ieviešot jaunus standartus attiecībā uz darbinieku un uzņēmumu informēšanu par viņu tiesībām un pienākumiem, nosakot skaidrus noteikumus sadarbībai starp valstu iestādēm un uzlabojot darba ņēmēju tiesību aizsardzību.


Ar ierosināto regulu Monti II tiek uzsvērts, ka tiesības uz kolektīvo rīcību nav pārākas par pakalpojumu sniegšanas brīvību. Tajā arī noteikts jauns brīdināšanas mehānisms, kas izmantojams pārrobežu situācijās attiecībā uz darba strīdiem ar nopietnām sekām.


Deputātu jautājumi ir tiešas parlamentārās uzraudzības veids pār Komisiju un ES Padomi. Jautājumu laiks ar Padomi un Komisiju notiek katrā plenārsēdē.


Deputāti iesniedz savus jautājumus vismaz vienu nedēļu pirms jautājumu laika. Parlamenta priekšsēdētājs lemj par jautājumu pieņemamību un secību, kādā tie tiks uzdoti. Katrs deputāts vienā sesijā var uzdot vienu jautājumu Padomei un vienu Komisijai.


Seko debatēm tiešraidē no plkst. 10.50 līdz 12:20 pēc Latvijas laika!

Ats. : 20120413STO42887