Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Deputāti prasa elastīgu budžetu un ES ieņēmumu sistēmas reformu

Plenārsesija Paziņojumi presei - Budžets13-06-2012 - 20:27
 

Lai ES sasniegtu savus politiskos mērķus, tās budžetam jābūt stabilam, uzsver deputāti rezolūcijā, kas adresēta ES dalībvalstu vadītājiem, kuri 28.-29. jūnijā apspriedīs nākamā daudzgadu (2014.-2020.) budžeta plānus. Daudzgadu budžetam jābūt pietiekami elastīgam, lai to varētu piemērot jaunām prioritātēm, un iemaksas no dalībvalstu budžetiem jāaizvieto ar cita veida ieņēmumiem, uzsver Parlaments trešdien pieņemtajā rezolūcijā.


Rezolūcijā, ko pieņēma ar 541 balsīm par, 100 pret un 36 atturoties, deputāti prasa daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam "panākt lielāku budžeta elastīgumu gan starp izdevumu kategorijām, kā arī starp finanšu gadiem, lai nodrošinātu to, ka budžeta līdzekļi atbilst jaunajiem apstākļiem un prioritātēm".


Deputāti uzskata, ka pašreizējās sistēmas neelastības dēļ bijis ļoti grūti reaģēt uz jaunām vajadzībām, piemēram, atrast finansējumu kodolsintēzes izpētes projektam ITER — jaunai prioritātei, kas radās pašreizējā budžeta perioda vidū. Jo mazāks ir budžeta apjoms, jo elastīgākam tam jābūt, lai varētu mainīt resursu sadalījumu un risināt negaidītus uzdevumus.


Lai Padome varētu apstiprināt daudzgadu finanšu shēmu vai budžeta plānu, Parlamentam jādod piekrišana, tāpēc tas prasa, lai to pilnvērtīgi iesaistītu diskusijās ar Padomi par visiem daudzgadu finanšu shēmu aspektiem.


Ieņēmumu sistēmas reforma


ES pamatlīgumi paredz, ka ES budžets ir pilnībā jāfinansē ar "pašu resursiem". Parlaments norāda, ka sistēmas reforma, tostarp arī rodot alternatīvus finansējuma avotus, piemēram, finanšu darījumu nodokli vai ES pievienotās vērtības nodokli, varētu līdz 2020. gadam mazināt dalībvalstu iemaksas ES budžetā no 75% uz 40%. Parlaments uzsver, ka "nav gatavs dot piekrišanu nākamajai daudzgadu finanšu shēmas regulai, ja pirms tam netiks panākta politiska vienošanās par pašu resursu sistēmas reformu, kas atceltu pašreizējās atlaides un citus korekcijas mehānismus". 


Parlaments pirmais no ES iestādēm aizsāka diskusiju par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, pieņemot nostāju jau pagājušā gada 8.jūnijā. Komisija 2011. gada 29. jūnijā iesniedza daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumu.  Padomes prezidentvalsts Dānija nākamajā dalībvalstu vadītāju sanāksmē 28.-29. jūnijā iepazīstinās ar savām prioritātēm attiecībā uz jauno budžetu.


Procedūra: Nesaistoša rezolūcija

Ats. : 20120613IPR46724
 
 
Kontakti