Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

EP deputāti apstiprina jauno ES robežu uzraudzības sistēmu EUROSUR

Plenārsesija Paziņojumi presei - Tiesu sadarbība / Policijas sadarbība10-10-2013 - 12:30
 

ES dalībvalstu rīcībā turpmāk būs efektīvāka sistēma nelikumīgas migrācijas novēršanai, atklāšanai un apkarošanai, kas vienlaikus palīdzēs arī novērst migrantu bojāeju, cenšoties šķērsot ES jūras robežas. Ar ceturtdienas balsojumu Eiropas Parlaments apstiprināja ES jaunās robežu uzraudzības sistēmas EUROSUR izveidošanu. Eurosur ļaus dalībvalstīm reālajā laikā apmainīties ar attēliem un datiem, kas atspoguļos situāciju uz ES ārējās robežas.


Eurosur komunikācijas tīkls veidots datu apmaiņai ar mērķi uzlabot nelikumīgās imigrācijas un pārrobežu noziedzības atklāšanu, novēršanu un apkarošanu. Pēc deputātu ierosinājuma pievienoti arī noteikumi, kas palīdzēs novērst migrantu bojāeju uz ES jūras robežām.

"Vienīgi ar viseiropas robežuzraudzības sistemu varēs novērst to, lai Vidusjūra nekļūtu par bēgļu kapsētu, cilvēkiem to cenšoties šķērsot kuģošanai nepiemērotās, pārāk mazās laivās, lai meklētu labāku dzīvi Eiropā. Lai novērstu tādas traģēdijas kā Lampedūzā, jānodrošina iespēja pietiekami strauji reaģēt", norādīja par Parlamenta ierosinājumu izstrādi atbildīgais deputāts Jan Mulder (ALDE, NL) trešdienas plenārsesijas debatēs.
 
ES dalībvalstīm, kas izmanto Eurosur, būs jāievēro cilvēktiesību pamatprincipi, citstarp arī princips nerepatriēt nelikumīgos migrantus uz valstīm, kur viņu dzīvība vai brīvība ir apdraudēta.
 
Eurosur noteikumi prasīs dalībvalstīm nodrošināt arī atbilstību ES pamattiesībām, ieskaitot personisko datu aizsardzību. Personas datu apmaiņa starp dalībvalstīm vai ar trešām valstīm, izmantojot Eurosur, ir pieļaujama vien izņēmuma kārtā, nodrošinot atbilstība datu aizsardzības noteikumiem.
 
Turklāt dalībvalstis nedrīstēs trešām valstīm nodot ar Eurosur iegūto informāciju par personu, kuras pieteikums starptautiskai aizsardzībai tiek izskatīts vai kuras ir pakļautas būtiskam spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda, vai citu pamattiesību pārkāpuma riskam.

Kas ir Eurosur?

Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (Eurosur) mērķis ir uzlabot ES ārējo zemes un jūras robežu pārvaldību, uzlabojot informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm un ES robežu pārvaldības aģentūru Frontex.

Saskaņā ar Frontex sniegto informāciju, 2012. gadā ES ārējo robežu nelikumīgi šķērsojuši 72 000 migrantu.

Tālākie soļi

No 2013. gada 2. decembra sistēmu sāks piemērot ES dalībvalstis, kuru robeža ir arī ES austrumu vai dienvidu ārējā robeža, proti, Latvija, Lietuva Igaunija, Grieķija, Spānija, Francija, Bulgārija, Horvātija, Itālija, Kipra, Malta, Polija, Portugāle, Rumānoija, Slovēnija, Slovākija un Somija. Citas dalībvalstis sistēmai pievienosies no 2014. gada 1. decembra.

Jauno Eurosur sistēmu deputāti apstiprināja ar 479 balsīm par, 101 pret un 20 atturoties.

Ats. : 20131007IPR21624
 
 
Kontakti
 
 
 
 
  • Marta RIBELE
  • Media Services & Monitoring Unit
  • Telefona numurs(+371) 6 708 5468
  • Telefona numurs(+33) 3 881 74695 (STR)
  • Mobilā telefona numurs(+371) 2 929 65 24