Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

EP deputāti atbalsta ES speciālistu mobilitātes uzlabojumus

Plenārsesija Paziņojumi presei - Personu brīva pārvietošanās09-10-2013 - 13:16
 

Eiropas Parlaments trešdien atbalstīja noteikumus par elektroniskas profesionālo kvalifikāciju kartes ieviešanu, lai atvieglotu ārstiem, farmaceitiem, arhitektiem un citiem speciālistiem iespējas pārvietoties un praktizēt citās ES dalībvalstīs. Jaunā elektroniskā karte nodrošinās arī brīdinājuma sistēmu, kas neļaus pārvietoties un praktizēt speciālistiem, kas savā mītnes valstī ir krimināli vai disciplināri sodīti."Eiropas speciālistu karte, ar ko izveido vienotu kvalifikācijas sistēmu, speciālistu profesionālajā pieredzē ņemot vērā arī praksē pavadīto laiku, ievērojami uzlabos speciālistu mobilitāti, kā arī eiropiešu drošību", teica par likumprojektu atbildīgā deputāte Bernadette Vergnaud (S&D, FR).

Vienkāršāks un ātrāks atzīšanas process

Atjauninātie noteikumi dod iespēju speciālistiem, kas vēlas paātrināt profesionālo kvalifikāciju atzīšanu citā dalībvalstī, pieteikties Eiropas profesionālajai kartei. Kartes pamatā būs jau pastāvošā elektroniskā informācijas apmaiņas sistēma starp dalībvalstu administrācijām.

Jaunā sistēma palīdzēs ietaupīt laiku un vienkāršos atzīšanas procesu, jo speciālisti varēs pieprasīt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu jau savā mītnes valstī, ne vairs uzņēmējā valstī, kā tas ir pašlaik.

Brīdinājuma sistēma

Jauno noteikumu mērķis ir arī neļaut uzsākt praksi citā dalībvalstī veselības aprūpes speciālistiem — ārstiem, medmāsām, veterinārārstiem un bērnu aprūpes speciālistiem — kas disciplināri vai krimināli sodīti kādā no dalībvalstīm. Dalībvalsts kompetentajām iestādēm trīs dienu laikā būs jāinformē visu pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes par speciālistiem piemērotajiem sodiem.

Publiska ES reglamentēto profesiju datubāze

Eiropas Savienībā ir aptuveni 800 reglamentēto profesiju, kuras var praktizēt vien ar attiecīgu kvalifikāciju vai diplomu. Profesionālo kvalifikāciju direktīva paredz septiņas reglamentētās profesijas — ārsti, zobārsti, farmaceiti, medmāsas, vecmātes, veterinārārsti un arhitekti — un tās ir automātiski atzītas visā Eiropas Savienībā.

Lai reglamentēto profesiju sistēmu padarītu pārredzamāku, atjauninātajos noteikumos ir iekļauta prasība Komisijai izveidot publiski pieejamu attiecīgo profesiju datubāzi. Datubāzē būs iekļauta informācija no dalībvalstīm, kurām būs arī jāparāda, ka lēmumi par ikvienu reglamentēto profesiju ir samērīgi un nav diskriminējoši.

Jauno direktīvu pieņēma ar 596 balsīm par, 37 — pret un 31 — atturoties. Tagad tā vēl oficiāli jāapstiprina ES dalībvalstīm.


Ats. : 20131008IPR21711
Atjaunināts ( 09-10-2013 - 13:28)
 
 
Kontakti
 
 
  • Marta RIBELE
  • Media Services & Monitoring Unit
  • Telefona numurs(+371) 6 708 5468
  • Telefona numurs(+33) 3 881 74695 (STR)
  • Mobilā telefona numurs(+371) 2 929 65 24