Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Eiropas Parlaments aicina spiegošanas aizdomu dēļ apturēt banku datu apmaiņu ar ASV

Plenārsesija Paziņojumi presei - Pamattiesības23-10-2013 - 17:27
 
Network cables. ©BELGA/AFP/T.Coex   Network cables. ©BELGA/AFP/T.Coex

Tā kā ASV Nacionālā drošības aģentūra varētu būt izmantojusi ES iedzīvotāju datus viņu izspiegošanai, Eiropas Savienībai vajadzētu apturēt nolīgumu par banku datu apmaiņu ar ASV, ko noslēdza, lai palīdzētu ASV īstenot Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu, saka Eiropas Parlamenta deputāti trešdien pieņemtajā rezolūcijā.


Rezolūciju pieņēma ar nelielu balsu pārsvaru — 280 balsīm par, 254 pret un 30 atturoties.
 
Lai arī Eiropas Parlamentam nav oficiālu pilnvaru ierosināt starptautiska nolīguma darbības apturēšanu vai izbeigšanu, "Komisijai nāksies rīkoties, ja Parlaments atsauks savu apstiprinājumu šim Nolīgumam", saka deputāti, norādot, ka Parlaments to varētu ņemt vērā, apsverot to, vai sniegt piekrišanu kādam citam starptautiskam nolīgumam.

Eiropola izmeklēšana

Deputāti nosoda to, ka neviena dalībvalsts nav veikusi izmeklēšanu par šo jautājumu un aicina tām sniegt atļauju attiecīgo izmeklēšanu veikt Eiropola Kibernoziedzības centram. Vajadzīga neatkarīga tehnisku izmeklēšanu "uz vietas", lai pārbaudītu apgalvojumus par ASV iestāžu iespējamu neatļautu piekļuvi SWIFT serveriem, norāda deputāti.
 
Deputāti arī uzdod Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai turpināt īpašo pārbaudi saistībā ar ES pilsoņu novērošanu, lai padziļināti izmeklētu iespējamos pārkāpumus.
 
Vajadzīgi augsti datu aizsardzības standarti

Deputāti norāda, ka nolīgumi ar ASV par datu kopīgu lietošanu ir jābalsta uz saskaņotu datu aizsardzības tiesību sistēmu, juridiski saistošiem personas datu aizsardzības standartiem, tostarp attiecībā uz mērķa ierobežojumu, datu minimizāciju, informāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un tiesisko aizsardzību.
 
Papildinformācija

Nolīgums starp ES un ASV par finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu, stājās spēka 2010. gada augustā, tomēr saskaņā ar nesenām publikācijām presē, ASV Nacionālās drošības aģentūra ieguvusi datus par finanšu pārvedumiem un citus saistītus datus, kas bijuši Beļģijas uzņēmuma SWIFT (ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēja) rīcībā. Ja šīs ziņas izrādītos patiesas, tās nepārprotami liecinātu par ES un ASV nolīguma pārkāpšanu.

Ats. : 20131021IPR22725
 
 
Kontakti