Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Plenārsesija īsumā

05-03-2015 - 23:46
 

Trešdienas pēcpusdienā EP deputāti ar ES augsto pārstāvi ārlietās Federiku Mogerīni apspriedīs Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova nāvi un vispārējo demokrātijas stāvokli Krievijā. (Lasīt tālāk: Debates par Borisa Ņemcova slepkavību)

 
 

Trešdienas rītā EP apspriedīs Eiropas ekonomikas prioritātes ar komisāriem eiro, nodarbinātības un iekšējā tirgus jomās, kā arī ar Latvijas prezidentūru. Domājams, ka deputāti atbalstīs Komisijas izvirzītos izaugsmes un nodarbinātības „trīs pīlārus”, proti, ieguldījumus, struktūrreformas un izaugsmei labvēlīgu fiskālo konsolidāciju. (Lasīt tālāk: Eiropas ekonomikas prioritātes)

 
 

Otrdien EP balsos par noteikumiem, kas ierobežos komisijas maksu, kuru bankas pieprasa no mazumtirgotājiem par pircēju maksājumu apstrādi. Par šiem noteikumiem Eiropas Parlaments pagājušā gada decembrī vienojās ar ES Ministru Padomi. Komisijas maksas ‘griesti’ attieksies gan uz pārrobežu, gan iekšzemes maksājumiem ar kartēm, un tiem vajadzētu labvēlīgi ietekmēt arī mazumtirdzniecības cenas. (Lasīt tālāk: Kredītkaršu komisijas maksas ierobežošana: galīgais balsojums)

 
 

Otrdien deputāti balsos par rezolūciju, kurā prasa visur Eiropā nodrošināt vismaz 10 dienas ilgus apmaksātus paternitātes atvaļinājumus un atzīt sieviešu tiesības uz abortu un kontracepciju. Viņi norādīs uz problēmām, ko rada dzimumu nelīdztiesība, piemēram, vardarbība pret sievietēm, algas atšķirības un „karjeras griesti”. (Lasīt tālāk: EP prasīs vairāk dzimumu līdztiesības Eiropā)

 
 

EP deputāti trešdien plkst.9.00 debatēs ar Padomi un Komisiju paudīs viedokli par priekšlikumiem Enerģētikas Savienības izveidošanai. Šis jautājums būs darba kārtības prioritāte ES dalībvalstu un valdību galvu neoficiālajā sanāksmē Briselē 19.un 20. martā. (Lasīt tālāk: Enerģētikas Savienība: prioritātes pirms Eiropadomes samita)

 
 

Jordānijas karalis Abdulla II otrdienas pēcpusdienā sniegs oficiālu uzrunu Eiropas Parlamentam. Līdz šim viņš Eiropas Parlamentā viesojies jau trīs reizes — 2002., 2007. un 2012. gadā. (Lasīt tālāk: Jordānijas karaļa Abdullas II uzruna)

 
 

Eiropas Parlaments pirmdienas pēcpusdienā diskutēs par kaitējumu, ko Krievijas piemērotie importa ierobežojumi ES pārtikas un lauksaimniecības produktiem nodarījuši ES transporta pārvadājumu nozarei. Deputāti uzsver, ka Komisija šo jomu ir atstājusi novārtā, lai arī augļu, dārzeņu un piena ražotāju atbalstam piešķirts atbalsts vairāk nekā EUR 155 miljonu vērtībā. (Lasīt tālāk: Krievijas embargo ietekme uz ES transporta nozari)

 
 
 
Ats. : 20150302NEW28541
 
 
Kontakti
 
 
  • Marta RIBELE
  • COMM - MEDIA SERVICES
  • Telephone number(+371) 6 708 5468
  • Telephone number(+33) 3 881 74695 (STR)
  • Mobile number(+371) 2 929 65 24
 
 
  • Agnese KRIVADE
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 43562 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 73612 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 39 83
 
 
 
 
Plenārsēdes darba kārtība
 
09-03-2015 -
17:00 - 23:00
Debates
 
 
Sesijas atsākšana un darba kārtība
 
2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā
ZiņojumsA8-0015/2015
Referents: Marc Tarabella
FEMM
 
Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku
ZiņojumsA8-0019/2015
Referents: Morten Messerschmidt
ECON
 
Autopārvadājumu jomā piemērojamie nodarbinātības nosacījumi, tostarp minimālās algas likmes
ZiņojumsO-000019/2015 Eiropas Komisija EMPL
 
Krievijas ieviesto ierobežojumu ietekme uz starptautiskajiem autopārvadātājiem
ZiņojumsO-000005/2015 Eiropas Komisija TRAN
 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 
 
 
10-03-2015 -
09:00 - 11:20
Debates
 
 
(iespējams) Balsošana par pieprasījumiem rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 154. pants)
 
Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa autopārvadājumos
***II
Referents: Jörg Leichtfried
TRAN
 
 
10-03-2015 -
11:30 - 12:00
BALSOŠANA
 
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem
Referents: Jan Olbrycht
BUDG
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit
Referents: Liadh Ní Riada
BUDG
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar
Referents: Iris Hoffmann
BUDG
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)
Referents: Andrej Plenković
BUDG
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal
Referents: Victor Negrescu
BUDG
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar
Referents: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskats
ZiņojumsA8-0011/2015
Referents: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
Teksti, par kuriem debates ir slēgtas
 
 
10-03-2015 -
12:00 - 12:30
Svinīgā sēde
 
 
Svinīgā sēde - Jordānija
 
 
10-03-2015 -
12:30 - 14:00
Balsošanas turpinājums, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
 
10-03-2015 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi
ZiņojumsA8-0021/2015 ***I
Referents: Alain Lamassoure
ECON
 
Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem
ZiņojumsA8-0022/2015 ***I
Referents: Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
Pamatnostādnes attiecībā uz 2016. finanšu gada budžetu - III iedaļa
Referents: José Manuel Fernandes
BUDG
 
2013. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
ZiņojumsA8-0024/2015
Referents: Georgi Pirinski
CONT
 
 
 
11-03-2015 -
09:00 - 12:50
PRIORITĀRĀS DEBATES
 
 
Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2015. gada 19. un 20. martā
 
Kopīgās debates - 2015. gada Eiropas pusgads
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums
Referents: Dariusz Rosati
ECON
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā
Referents: Sergio Gutiérrez Prieto
EMPL
Vienotā tirgus pārvaldība 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros
ZiņojumsA8-0018/2015
Referents: Ildikó Gáll-Pelcz
IMCO
 
 
11-03-2015 -
13:00 - 14:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Kopīgi noteikumi importam no dažām trešām valstīm
ZiņojumsA8-0014/2015 ***I
Referents: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Melnkalnes Republiku
ZiņojumsA8-0051/2014 ***I
Referents: Andrzej Duda
JURI
 
Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem
ZiņojumsA8-0052/2014 ***I
Referents: Andrzej Duda
JURI
 
Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu imports Savienībā
ZiņojumsA8-0048/2014 ***I
Referents: Andrzej Duda
JURI
 
Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas izveide
***
Referents: Gabriel Mato
PECH
 
Teksti, par kuriem debates ir slēgtas
 
 
11-03-2015 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā
ZiņojumsA8-0023/2015
Referents: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojums Eiropas Parlamentam
Referents: Elmar Brok
AFET
 
ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija
 
ES un Arābu valstu līgas saprašanās memorands sadarbībai terorisma apkarošanas jomā
 
Melnkalnes 2014. gada progresa ziņojums
 
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2014. gada progresa ziņojums
 
Serbijas 2014. gada progresa ziņojums
 
Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā
 
 
 
12-03-2015 -
10:00 - 11:00
Debates
 
 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 135. pants)
 
 
12-03-2015 -
11:00 - 13:00
BALSOŠANA (vai pēc iepriekšējām debatēm), pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
 
Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā
 
Teksti, par kuriem debates ir slēgtas
 
 
 
Sesijā ierosinātais ziņojums
 
ZIŅOJUMS par Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskatu
Atsauce: A8-0011/2015

Datums:
27-01-2015
Pablo Zalba Bidegain
ECON
 
REPORT on the Annual Report 2013 on the Protection of the EU’s Financial Interests – Fight against fraud
Atsauce: A8-0024/2015

Datums:
26-02-2015
Georgi Pirinski
CONT