Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)
 

ES valstīm jāpilda solījums uzņemt patvēruma meklētājus no Grieķijas un Itālijas, priekšroku dodot nepavadītiem nepilngadīgajiem, teikts ceturtdien pieņemtā Parlamenta rezolūcijā. (Lasīt tālāk: EP aicina dalībvalstis paātrināt bēgļu – sevišķi bērnu – pārcelšanu )

 

Homoseksuālu vīriešu vajāšana Čečenijā: EP deputāti prasa steidzamu izmeklēšanu

Plenārsesija Ārējās attiecības18-05-2017 - 14:13

Čečenijas varas iestādēm jāpārtrauc homoseksuālu vīriešu vajāšana, un steidzami jāveic izmeklēšana, ceturtdien pieņemtā rezolūcijā norāda EP deputāti. (Lasīt tālāk: Homoseksuālu vīriešu vajāšana Čečenijā: EP deputāti prasa steidzamu izmeklēšanu )

 

MEPs want EU to step up its peace-building efforts in Syria

Plenary Session External relations18-05-2017 - 13:06

Only a political process led by the different Syrian groups and supported by the UN could end a war in Syria and the EU should take a more active role. (Read more: MEPs want EU to step up its peace-building efforts in Syria )

 

The two-state solution is the only way to peace in the Middle East, say MEPs

Plenary Session External relations18-05-2017 - 12:38

The construction and expansion of Israeli settlements in the West Bank must stop to allow prospects for a viable two-state solution, urge MEPs. (Read more: The two-state solution is the only way to peace in the Middle East, say MEPs )

 

Audiovisual media: clear rules to protect children

Plenary Session Information18-05-2017 - 12:35

Parliament has given the Culture committee a mandate to begin talks with the Council on a new directive on audiovisual media, which will include online platforms. (Read more: Audiovisual media: clear rules to protect children )

 

Iemīļotās filmas un TV pārraides tiešsaistē, arī atrodoties ārzemēs

Plenārsesija Pakalpojumu brīva aprite18-05-2017 - 12:28
VoD Internet portability ©AP Images/European Union-EP  

ES iedzīvotāji, uzturoties citā Eiropas valstī, drīz varēs piekļūt mājās abonētajam tiešsaistes saturam – TV pārraidēm vai filmām. (Lasīt tālāk: Iemīļotās filmas un TV pārraides tiešsaistē, arī atrodoties ārzemēs )

 

EEA solidarity contributions and Norway, Iceland fisheries deals backed by MEPs

Plenary Session External/international trade18-05-2017 - 12:27

Financial solidarity contributions by Norway, Iceland and Liechtenstein to the European Economic Area and fisheries trade deals with Norway and Iceland were backed by MEPs on Thursday. (Read more: EEA solidarity contributions and Norway, Iceland fisheries deals backed by MEPs )

 

Human rights: H. Hichilema in Zambia, Dr Gudina in Ethiopia, South Sudan

Plenary Session Humanitarian aid / Development and cooperation / External relations18-05-2017 - 12:18

The European Parliament expresses concern about arrests of opposition leaders in Zambia and Ethiopia and calls for an end to the war in South Sudan, in three resolutions voted on Thursday. (Read more: Human rights: H. Hichilema in Zambia, Dr Gudina in Ethiopia, South Sudan )

 

EP deputāti gandarīti par vienotību Brexit jautājumā un aicina reformēt ES

Plenārsesija Eiropadome / Iestādes17-05-2017 - 15:12
MEPs debates the guidelines for the EU negotiations with the UK that the European Council agreed at its last meeting in April.  

EP deputāti atzinīgi vērtē 27 dalībvalstu un ES institūciju vienotību Brexit jautājumā, vienlaikus aicinot veikt ES reformas iedzīvotāju labā. (Lasīt tālāk: EP deputāti gandarīti par vienotību Brexit jautājumā un aicina reformēt ES )

 

Pamattiesības Ungārijā: EP deputāti aicina uzsākt 7. panta procedūru

Plenārsesija Pamattiesības / Tieslietas un iekšlietas17-05-2017 - 13:47

Situācija Ungārijā ir pietiekams iemesls uzsākt procedūru, kas var izraisīt sankciju piemērošanu valstij, EP deputāti norāda trešdien pieņemtā rezolūcijā. (Lasīt tālāk: Pamattiesības Ungārijā: EP deputāti aicina uzsākt 7. panta procedūru )

 

Calls to halt GM maize and cotton import

Plenary Session Consumers / Public health17-05-2017 - 13:03

MEPs objected on Wednesday to EU Commission plans to authorise imports of products made from genetically modified maize and cotton which are herbicide-resistant. (Read more: Calls to halt GM maize and cotton import )

 

Parliament again rejects blacklist of states at risk of money laundering

Plenary Session Economic and monetary affairs17-05-2017 - 12:52

MEPs again reject as inadequate by 392 votes to 80, with 207 abstentions, a narrow list of countries at risk of money laundering. (Read more: Parliament again rejects blacklist of states at risk of money laundering )

 

EU job-search aid worth €2,641,800 for 821 former ICT workers in Finland was approved by the European Parliament in a vote on Wednesday. (Read more: EU job-search aid: €2.6 million for 821 former Nokia workers in Finland )

 

Samazināt izniekotās pārtikas apjomu

Plenārsesija Vide16-05-2017 - 16:11
Food waste illustration image ©AP Images/European Union-EP  

EP deputāti rosina līdz 2030.gadam uz pusi samazināt ES izniekotās pārtikas daudzumu, atceļot pastāvošos pārtikas ziedojumu ierobežojumus un kliedējot derīguma termiņa vai “izlietot līdz” marķējuma radītās neskaidrības. (Lasīt tālāk: Samazināt izniekotās pārtikas apjomu )

 

EP deputāti vēlas pasargāt iedzīvotājus no globalizācijas negatīvajām sekām

Plenārsesija Eiropas nākotne / Eiropas integrācija / Iestādes16-05-2017 - 15:01

Globalizācija ir ES iedzīvotāju lielākais izaicinājums, debatēs ar Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētaja vietnieku Jirki Katainenu otrdien norādīja EP deputāti. Viņi atzinīgi vērtē nesen EK publicēto globalizācijas ietekmes vērtējumu. (Lasīt tālāk: EP deputāti vēlas pasargāt iedzīvotājus no globalizācijas negatīvajām sekām )

 
European Parliament President Antonio Tajani walks in the Plenary chamber for the opening of May plenary session in Strasbourg  

“Šodien mēs atzīmējam Starptautisko Ģimenes dienu,” pirmdien, atklājot Eiropas Parlamenta plenārsēdi Strasbūra, sacīja tā priekšsēdētājs Antonio Tajāni. Pēc ANO iniciatīvas iedibinātajā dienā šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta ģimenes nozīmei izglītībā un ģimenēm draudzīgiem dzīves apstākļiem. (Lasīt tālāk: Atklāšana – Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs uzsver Ģimenes dienas nozīmi )

 
 
Plenārsēdes darba kārtība
 
15-05-2017 -
17:00 - 23:00
Debates
 
 
Sesijas atsākšana un darba kārtība
 
2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
ZiņojumsA8-0159/2017
Referents: Julia Pitera
CONT
 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai
ZiņojumsO-000038/2017 Eiropas Komisija EMPL
 
Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana
ZiņojumsA8-0175/2017
Referents: Biljana Borzan
ENVI
 
Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks
ZiņojumsA8-0162/2017
Referents: Tiziana Beghin
INTA
 
Īss turpmāk minētā ziņojuma izklāsts
ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam
ZiņojumsA8-0178/2017
Referents: Sabine Verheyen
IMCO
 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 
 
 
16-05-2017 -
09:00 - 11:50
Debates
 
 
Sekmīga pārcelšanas īstenošana
 
Globalizācijas kontrole un izmantošana līdz 2025. gadam
 
 
16-05-2017 -
12:00 - 12:30
Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja Moussa Faki Mahamat uzruna
 
 
Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja Moussa Faki Mahamat uzruna
 
 
16-05-2017 -
12:30 - 14:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Protokols ES un Mongolijas Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās)
ZiņojumsA8-0074/2017 ***
Referents: Helmut Scholz
AFET
 
ES un Bosnijas un Hercegovinas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (Horvātijas pievienošanās)
ZiņojumsA8-0169/2017 ***
Referents: Cristian Dan Preda
AFET
 
ES un Norvēģijas Nolīgums par papildu noteikumiem saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām
ZiņojumsA8-0174/2017 ***
Referents: Tomáš Zdechovský
LIBE
 
ES pievienošanās Starptautiskajai kokvilnas padomdevēju komitejai (ICAC)
ZiņojumsA8-0187/2017 ***
Referents: Fernando Ruas
INTA
 
ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam
ZiņojumsA8-0178/2017
Referents: Sabine Verheyen
IMCO
 
2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
ZiņojumsA8-0159/2017
Referents: Julia Pitera
CONT
 
Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana
ZiņojumsA8-0175/2017
Referents: Biljana Borzan
ENVI
 
Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks
ZiņojumsA8-0162/2017
Referents: Tiziana Beghin
INTA
 
 
16-05-2017 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
ES stratēģija attiecībā uz Sīriju
 
Kristiešu stāvoklis Tuvajos Austrumos
 
Dadābas bēgļu nometne
 
Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā
ZiņojumsO-000039/2017 Eiropas Komisija
 
Stāvoklis Moldovā
 
2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti
ZiņojumsA8-0114/2017
Referents: Sajjad Karim
JURI
 
FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni
ZiņojumsA8-0176/2017
Referents: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
 
 
17-05-2017 -
09:00 - 11:50
PRIORITĀRĀS DEBATES
 
 
Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi
 
Gatavošanās G7 valstu samitam
 
 
17-05-2017 -
12:00 - 12:30
Svinīgā sēde
 
 
Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra António Guterres uzruna
 
 
17-05-2017 -
12:30 - 14:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
ZiņojumsA8-0196/2017
Referents: Petri Sarvamaa
BUDG
 
2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti
ZiņojumsA8-0114/2017
Referents: Sajjad Karim
JURI
 
FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni
ZiņojumsA8-0176/2017
Referents: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Horvātijā
ZiņojumsA8-0171/2017 *
Referents: Claude Moraes
LIBE
 
Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, attiecībā uz Gajānas svītrošanu no pielikuma I punkta tabulas un Etiopijas iekļaušanu šajā tabulā
 
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB119
 
Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9
 
Stāvoklis Ungārijā
 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai
ZiņojumsO-000038/2017 Eiropas Komisija EMPL
 
 
17-05-2017 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole
 
Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū
ZiņojumsA8-0378/2016 ***I
Referents: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana
 
Autotransports Eiropas Savienībā
 
ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana
ZiņojumsA8-0123/2017
Referents: Adam Szejnfeld
INTA
 
Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā
ZiņojumsO-000037/2017 Eiropas Komisija INTA
 
Kopīgās debates - ES un Norvēģijas nolīgums
Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam
ZiņojumsA8-0072/2017 ***
Referents: David Borrelli
INTA
Norvēģijas nodevu palielināšana lauksaimniecības produktiem un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu
ZiņojumsO-000023/2017 Eiropas Komisija INTA
 
 
 
18-05-2017 -
09:00 - 11:50
Debates
 
 
Kopīgās debates - ES kohēzijas politika
Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā
ZiņojumsA8-0139/2017
Referents: Andrey Novakov
REGI
Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā
ZiņojumsA8-0180/2017
Referents: Ruža Tomašić
REGI
 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta
Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta
Dienvidsudāna
 
 
18-05-2017 -
12:00 - 14:00
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
 
Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam
ZiņojumsA8-0072/2017 ***
Referents: David Borrelli
INTA
 
Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā
ZiņojumsA8-0139/2017
Referents: Andrey Novakov
REGI
 
Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā
ZiņojumsA8-0180/2017
Referents: Ruža Tomašić
REGI
 
Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū
ZiņojumsA8-0378/2016 ***I
Referents: Jean-Marie Cavada
JURI
 
Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus
ZiņojumsA8-0192/2017 ***I
Referents: Sabine Verheyen
Referents: Petra Kammerevert
CULT
 
ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana
ZiņojumsA8-0123/2017
Referents: Adam Szejnfeld
INTA
 
Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos
 
ES stratēģija attiecībā uz Sīriju
 
Autotransports Eiropas Savienībā
 
Dadābas bēgļu nometne
 
Sekmīga pārcelšanas īstenošana
 
Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā
ZiņojumsO-000039/2017 Eiropas Komisija
 
 
18-05-2017 -
15:00 - 16:00
Debates
 
 
Plaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants)
 
 
 
Sesijā ierosinātais ziņojums
 
 
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi
Atsauce: A8-0072/2017

Datums:
24-03-2017
David Borrelli
INTA
 
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi
Atsauce: A8-0072/2017

Datums:
24-03-2017
David Borrelli
INTA
 
REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities
Atsauce: A8-0192/2017

Datums:
10-05-2017
Sabine Verheyen
Petra Kammerevert
CULT