Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Plenārsesija īsumā

27-04-2016 - 15:50
 
Kontakti
 
 
 
   
 

Darījums ar Turciju: nekāda automātiska bezvīzu režīma

Plenārsesija Eiropas nākotne / Eiropas integrācija / Ārējās attiecības28-04-2016 - 17:32
Camp in Turkey.jpg  

Ceturtdienas rīta debatēs par ES-Turcijas bēgļu darījuma īstenošanu, tā juridiskajiem aspektiem un demokrātisko kontroli EP deputāti Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Timmermanam un Nīderlandes prezidentūras pārstāvim Daikhofam piekodināja, ka Turcijai nedrīkst dot nekādas atlaides attiecībā uz bezvīzu režīma kritēriju izpildi. (Lasīt tālāk: Darījums ar Turciju: nekāda automātiska bezvīzu režīma )

 

Pieņem tehniskos noteikumus Eiropas dzelzceļa telpas izveidei

Plenārsesija Transports28-04-2016 - 17:26
 

Ceturtdien EP deputāti pieņēma noteikumus, kuru mērķis ir novērst šķēršļus, ES vienotās dzelzceļa telpas izveidei – dalībvalstu atšķirīgās tehniskās prasības un sadrumstalotās administratīvās procedūras. “Ceturtās dzelzceļa paketes” pirmais “tehniskais pīlārs” citstarp ļaus ietaupīt laiku un līdzekļus, ko prasa drošības sertifikātu saņemšana pakalpojumu sniegšanai un tirgus atļauju saņemšana jaunām lokomotīvēm un vagoniem. (Lasīt tālāk: Pieņem tehniskos noteikumus Eiropas dzelzceļa telpas izveidei )

 

Pārrobežu strīdos par aizgādību pirmkārt jāievēro bērna intereses

Plenārsesija Pilsoņu tiesības / Tieslietas un iekšlietas28-04-2016 - 17:00
Upset child sitting on staircase ©AP Images/ European Union-EP  

Tieši bērniem nākas maksāt, ja ES dalībvalstis nespēj sadarboties un aizsargāt bērnu intereses tiesvedībā, piemēram, pārrobežu strīdos par aizgādību vai adopcijas lēmumos, Eiropas Parlaments uzsver ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti vēlas lai ES dalībvalstis izveidotu īpašas palātas bāriņtiesās vai pārrobežu starpniecības institūcijās, kas nodrošinātu pārnacionālu ar bērniem saistītu lietu ātru atrisināšanu. (Lasīt tālāk: Pārrobežu strīdos par aizgādību pirmkārt jāievēro bērna intereses )

 

Recognizing rights of domestic workers and carers in the EU

Plenary Session Women's rights/Equal opportunities28-04-2016 - 14:05
A nurse giving food to a senior man ©AP Images/ European Union-EP  

Domestic workers and carers, most of whom are migrant women, should be given an official status in the EU. Recognizing their work as "real" jobs would discourage exploitation, forced labour and human trafficking, say MEPs in a resolution voted on Thursday. MEPs recommend establishing easy-to-manage models for legal employer-worker relationships, citing examples in Belgium and France, to end precariousness and undeclared domestic work. (Read more: Recognizing rights of domestic workers and carers in the EU )

 

EU budget management: Commission spending for 2014 approved

Plenary Session Budgetary control28-04-2016 - 13:31

The European Commission managed its 2014 EU budget funds according to the rules, so Parliament granted it a “discharge” approval for that year, in a resolution voted on Thursday. Parliament’s own management of EU funds in 2014 was also approved. However, Parliament postponed approving spending by three joint private sector-EU partnerships in technology field, the Council of Ministers and the European Council. (Read more: EU budget management: Commission spending for 2014 approved )

 

Interest rates: final vote to ensure robust and transparent benchmark setting

Plenary Session Economic and monetary affairs28-04-2016 - 12:03

Benchmark interest rates that are critical to financial market stability across Europe, such as the London Interbank Offered Rate (LIBOR) and the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), will become more reliable thanks to a new law voted in by Parliament on Thursday. This law aims to clean up the benchmark-setting process, improve transparency, and prevent conflicts of interest like those that led to the LIBOR rigging scandals of recent years. (Read more: Interest rates: final vote to ensure robust and transparent benchmark setting )

 

Aprīļa minisesijas atklāšana: atceroties Černobiļu

Plenārsesija Iestādes27-04-2016 - 17:49

Eiropas Parlamenta priekšsēdētajs Martins Šulcs, atklājot aprīļa minisesiju, aicināja pieminēt Černobiļas kodolkatastrofas upurus un varoņus. Reaktora kodola eksplozija pirms 30 gadiem toreizējā Ukrainas Padomju republikā radīja radioaktīvu mākoni, kas saindēja plašas teritorijas Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un centrāleiropā teritorijas. Šulcs norādīja, ka šīs katastrofas atcere mums atgādina Eiropas pienākumu nodrošināt tās kodolreaktoru drošību. (Lasīt tālāk: Aprīļa minisesijas atklāšana: atceroties Černobiļu )

 
 
Plenārsēdes darba kārtība
 
27-04-2016 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
Sesijas atsākšana un darba kārtība
 
Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats
ZiņojumsA8-0050/2016
Referents: Georgi Pirinski
CONT
 
Kopīgās debates - 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (53 ziņojumi)
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras
ZiņojumsA8-0140/2016
Referents: Martina Dlabajová
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi
ZiņojumsA8-0127/2016
Referents: Martina Dlabajová
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
ZiņojumsA8-0137/2016
Referents: Claudia Schmidt
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
ZiņojumsA8-0135/2016
Referents: Markus Pieper
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
ZiņojumsA8-0101/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
ZiņojumsA8-0123/2016
Referents: Anders Primdahl Vistisen
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta
ZiņojumsA8-0107/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
ZiņojumsA8-0111/2016
Referents: Anders Primdahl Vistisen
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
ZiņojumsA8-0132/2016
Referents: Monica Macovei
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
ZiņojumsA8-0136/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
ZiņojumsA8-0121/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
ZiņojumsA8-0109/2016
Referents: Monica Macovei
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
ZiņojumsA8-0080/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
ZiņojumsA8-0087/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)
ZiņojumsA8-0093/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
ZiņojumsA8-0084/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
ZiņojumsA8-0082/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
ZiņojumsA8-0088/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
ZiņojumsA8-0095/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
ZiņojumsA8-0133/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA)
ZiņojumsA8-0090/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
ZiņojumsA8-0103/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)
ZiņojumsA8-0118/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
ZiņojumsA8-0100/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
ZiņojumsA8-0104/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
ZiņojumsA8-0086/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
ZiņojumsA8-0085/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
ZiņojumsA8-0091/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
ZiņojumsA8-0117/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
ZiņojumsA8-0114/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
ZiņojumsA8-0105/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
ZiņojumsA8-0102/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
ZiņojumsA8-0098/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
ZiņojumsA8-0106/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
ZiņojumsA8-0096/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
ZiņojumsA8-0116/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
ZiņojumsA8-0124/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
ZiņojumsA8-0134/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (Euratom)
ZiņojumsA8-0110/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
ZiņojumsA8-0120/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
ZiņojumsA8-0099/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
ZiņojumsA8-0122/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
ZiņojumsA8-0108/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
ZiņojumsA8-0115/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
ZiņojumsA8-0112/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0092/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums „Clean Sky"
ZiņojumsA8-0094/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
ZiņojumsA8-0119/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0113/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”
ZiņojumsA8-0083/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI)
ZiņojumsA8-0081/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0097/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0089/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums
ZiņojumsO-000063/2016 Eiropas Savienības Padome AFET DEVE
 
Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā
ZiņojumsA8-0141/2016
Referents: Laura Ferrara
LIBE
 
Bērna interešu aizsardzība (pāri robežām) Eiropā
ZiņojumsO-000028/2016 Eiropas Komisija PETI JURI
ZiņojumsO-000027/2016 Eiropas Savienības Padome PETI JURI
 
Šādu ziņojumu īss izklāsts:
Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā
ZiņojumsA8-0053/2016
Referents: Kostadinka Kuneva
FEMM
Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā
ZiņojumsA8-0048/2016
Referents: Terry Reintke
FEMM
 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 
 
 
28-04-2016 -
08:30 - 11:20
Debates
 
 
ES un Turcijas nolīguma juridiskie aspekti, demokrātiskā kontrole un īstenošana
 
Kopīgās debates - Dzelzceļa tiesību aktu pakete
ES Dzelzceļa aģentūra
ZiņojumsA8-0073/2016 ***II
Referents: Roberts Zīle
TRAN
Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā
ZiņojumsA8-0071/2016 ***II
Referents: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
Dzelzceļa drošība
ZiņojumsA8-0056/2016 ***II
Referents: Michael Cramer
TRAN
 
 
28-04-2016 -
11:30 - 13:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Gruziju (Horvātijas pievienošanās)
ZiņojumsA8-0128/2016 ***
Referents: Francisco Assis
TRAN
 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Izraēlu (Horvātijas pievienošanās)
ZiņojumsA8-0129/2016 ***
Referents: Francisco Assis
TRAN
 
Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās)
ZiņojumsA8-0054/2016 *
Referents: Liisa Jaakonsaari
IMCO
 
Pieprasījums atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti
ZiņojumsA8-0152/2016
Referents: Gilles Lebreton
JURI
 
Bērna interešu aizsardzība Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem
 
Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidi
 
ES Dzelzceļa aģentūra
ZiņojumsA8-0073/2016 ***II
Referents: Roberts Zīle
TRAN
 
Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā
ZiņojumsA8-0071/2016 ***II
Referents: Izaskun Bilbao Barandica
TRAN
 
Dzelzceļa drošība
ZiņojumsA8-0056/2016 ***II
Referents: Michael Cramer
TRAN
 
Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos
ZiņojumsA8-0131/2015 ***I
Referents: Cora van Nieuwenhuizen
ECON
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras
ZiņojumsA8-0140/2016
Referents: Martina Dlabajová
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi
ZiņojumsA8-0127/2016
Referents: Martina Dlabajová
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
ZiņojumsA8-0137/2016
Referents: Claudia Schmidt
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
ZiņojumsA8-0135/2016
Referents: Markus Pieper
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
ZiņojumsA8-0101/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
ZiņojumsA8-0123/2016
Referents: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta
ZiņojumsA8-0107/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
ZiņojumsA8-0111/2016
Referents: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
ZiņojumsA8-0132/2016
Referents: Monica Macovei
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
ZiņojumsA8-0136/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
ZiņojumsA8-0121/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
ZiņojumsA8-0109/2016
Referents: Monica Macovei
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
ZiņojumsA8-0080/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
ZiņojumsA8-0087/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)
ZiņojumsA8-0093/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
ZiņojumsA8-0084/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
ZiņojumsA8-0082/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
ZiņojumsA8-0088/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
ZiņojumsA8-0095/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
ZiņojumsA8-0133/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA)
ZiņojumsA8-0090/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
ZiņojumsA8-0103/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)
ZiņojumsA8-0118/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
ZiņojumsA8-0100/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
ZiņojumsA8-0104/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
ZiņojumsA8-0086/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
ZiņojumsA8-0085/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
ZiņojumsA8-0091/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
ZiņojumsA8-0117/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
ZiņojumsA8-0114/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
ZiņojumsA8-0105/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
ZiņojumsA8-0102/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
ZiņojumsA8-0098/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
ZiņojumsA8-0106/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
ZiņojumsA8-0096/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
ZiņojumsA8-0116/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
ZiņojumsA8-0124/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
ZiņojumsA8-0134/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (Euratom)
ZiņojumsA8-0110/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
ZiņojumsA8-0120/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
ZiņojumsA8-0099/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
ZiņojumsA8-0122/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
ZiņojumsA8-0108/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
ZiņojumsA8-0115/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
ZiņojumsA8-0112/2016
Referents: Derek Vaughan
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0092/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums „Clean Sky"
ZiņojumsA8-0094/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
ZiņojumsA8-0119/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0113/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”
ZiņojumsA8-0083/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI)
ZiņojumsA8-0081/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0097/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0089/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats
ZiņojumsA8-0050/2016
Referents: Georgi Pirinski
CONT
 
Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums
ZiņojumsO-000063/2016 Eiropas Savienības Padome AFET DEVE
 
Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā
ZiņojumsA8-0141/2016
Referents: Laura Ferrara
LIBE
 
Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā
ZiņojumsA8-0053/2016
Referents: Kostadinka Kuneva
FEMM
 
Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā
ZiņojumsA8-0048/2016
Referents: Terry Reintke
FEMM
 
 
 
Sesijā ierosinātais ziņojums
 
 
RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on railway safety (recast)
Atsauce: A8-0056/2016

Datums:
17-03-2016
Michael Cramer
TRAN
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
Atsauce: A8-0129/2016

Datums:
11-04-2016
Francisco Assis
TRAN