Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)
 

EP Saharova balva par domas brīvību - N. Muradai un L. Adži Bašarai

Plenārsesija Iestādes / Cilvēktiesības09-12-2016 - 18:43
 

Jezīdu kopienas aktīvistes, kas pārcietušas ISIS vardarbību, Nadia Murada (Nadia Murad) un Lamija Adži Bašara (Lamiya Aji Bashar) otrdien, 13. decembrī saņems Eiropas Parlamenta 2016. gada Saharova balvu. Viņas kļuvušas par to sieviešu pārstāvēm, kas cieš no ISIS seksuālās vardarbības, kā arī par jezīdu minoritātes publiskajām pārstāvēm. (Lasīt tālāk: EP Saharova balva par domas brīvību - N. Muradai un L. Adži Bašarai )

 
 
Plenārsēdes darba kārtība
 
12-12-2016 -
17:00 - 23:00
Debates
 
 
Sesijas atsākšana un darba kārtība
 
Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos
ZiņojumsA8-0368/2016 ***II
Referents: Merja Kyllönen
TRAN
Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi
ZiņojumsA8-0373/2016 ***II
Referents: Wim van de Camp
TRAN
Vienota Eiropas dzelzceļa telpa
ZiņojumsA8-0371/2016 ***II
Referents: David-Maria Sassoli
TRAN
 
Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma
ZiņojumsA8-0023/2016 ***I
Referents: Knut Fleckenstein
TRAN
 
Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos
ZiņojumsA8-0369/2016 ***II
Referents: Isabelle Thomas
PECH
 
Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā
ZiņojumsA8-0345/2016
Referents: József Nagy
LIBE
 
Šādu ziņojumu īss izklāsts:
ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika
ZiņojumsA8-0357/2016
Referents: Christian Ehler
Referents: Luigi Morgano
ITRE CULT
Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs
ZiņojumsA8-0365/2016
Referents: Mariya Gabriel
FEMM
 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 
 
 
13-12-2016 -
09:00 - 11:50
Debates
 
 
Enerģētikas savienības pakete
 
 
13-12-2016 -
12:00 - 12:30
Saharova balvas piešķiršana
 
 
 
13-12-2016 -
12:30 - 14:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
ES un Alžīrijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Alžīrijas līdzdalībai Savienības programmās
ZiņojumsA8-0367/2016 ***
Referents: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos
ZiņojumsA8-0369/2016 ***II
Referents: Isabelle Thomas
PECH
 
Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana
ZiņojumsA8-0344/2016
Referents: Richard Corbett
AFCO
 
Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā
ZiņojumsA8-0345/2016
Referents: József Nagy
LIBE
 
ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika
ZiņojumsA8-0357/2016
Referents: Christian Ehler
Referents: Luigi Morgano
ITRE CULT
 
Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs
ZiņojumsA8-0365/2016
Referents: Mariya Gabriel
FEMM
 
 
13-12-2016 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
 
Padomes prezidentvalsts Slovākijas darbības pārskats
 
 
Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā
ZiņojumsA8-0355/2016
Referents: Josef Weidenholzer
AFET
 
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants)
ZiņojumsA8-0360/2016
Referents: Elmar Brok
AFET
 
Kopīgās debates - Tekstilizstrādājumu protokols ar Uzbekistānu
EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība
ZiņojumsA8-0332/2016 ***
Referents: Maria Arena
INTA
EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija)
ZiņojumsA8-0330/2016
Referents: Maria Arena
INTA
 
Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās)
ZiņojumsA8-0362/2016 ***
Referents: Helmut Scholz
INTA
 
ZiņojumsA8-0339/2016
Referents: Angélique Delahaye
AGRI
 
 
 
14-12-2016 -
09:00 - 11:50
Debates
 
 
Gatavošanās Eiropadomes 2016. gada 15. un 16. decembra sanāksmei
 
 
14-12-2016 -
12:00
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
 
 
14-12-2016 -
12:00 - 14:00
Debates
 
 
ZiņojumsA8-0324/2016 ***I
Referents: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība
ZiņojumsA8-0332/2016 ***
Referents: Maria Arena
INTA
 
EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija)
ZiņojumsA8-0330/2016
Referents: Maria Arena
INTA
 
Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās)
ZiņojumsA8-0362/2016 ***
Referents: Helmut Scholz
INTA
 
ZiņojumsA8-0321/2016 ***
Referents: Jørn Dohrmann
PECH
 
ZiņojumsA8-0320/2016
Referents: Jørn Dohrmann
PECH
 
ZiņojumsA8-0343/2016 *
Referents: Claude Moraes
LIBE
 
Referents: Esteban González Pons
BUDG
 
Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos
ZiņojumsA8-0368/2016 ***II
Referents: Merja Kyllönen
TRAN
 
Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi
ZiņojumsA8-0373/2016 ***II
Referents: Wim van de Camp
TRAN
 
Vienota Eiropas dzelzceļa telpa
ZiņojumsA8-0371/2016 ***II
Referents: David-Maria Sassoli
TRAN
 
Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma
ZiņojumsA8-0023/2016 ***I
Referents: Knut Fleckenstein
TRAN
 
ZiņojumsA8-0375/2016 *
Referents: Bart Staes
CONT
 
ZiņojumsA8-0358/2016 *
Referents: Jerzy Buzek
ITRE
 
Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā
ZiņojumsA8-0355/2016
Referents: Josef Weidenholzer
AFET
 
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants)
ZiņojumsA8-0360/2016
Referents: Elmar Brok
AFET
 
ZiņojumsA8-0339/2016
Referents: Angélique Delahaye
AGRI
 
 
14-12-2016 -
15:00 - 23:00
 
 
 
ZiņojumsA8-0235/2016 ***I
Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
 
ZiņojumsO-000142/2016 Eiropas Komisija LIBE
 
ZiņojumsO-000145/2016 Eiropas Komisija JURI
 
 
Pediatrijā lietojamas zāles
ZiņojumsO-000135/2016 Eiropas Komisija ENVI
 
 
 
15-12-2016 -
09:00 - 11:50
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
ZiņojumsA8-0366/2016
Referents: Ángela Vallina
PETI
 
 
 
15-12-2016 -
12:00 - 14:00
Debates
 
 
 
ZiņojumsA8-0235/2016 ***I
Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
LIBE
 
 
 
Pediatrijā lietojamas zāles
ZiņojumsO-000135/2016 Eiropas Komisija ENVI
 
ZiņojumsA8-0366/2016
Referents: Ángela Vallina
PETI
 
ZiņojumsO-000128/2016 Eiropas Komisija TRAN
 
 
15-12-2016 -
15:00 - 16:00
 
 
 
 
 
Sesijā ierosinātais ziņojums
 
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību
Atsauce: A8-0371/2016

Datums:
07-12-2016
David-Maria Sassoli
TRAN
 
 
ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem
Atsauce: A8-0330/2016

Datums:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem
Atsauce: A8-0332/2016

Datums:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās
Atsauce: A8-0367/2016

Datums:
05-12-2016
Pier Antonio Panzeri
AFET
 
 
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses
Atsauce: A8-0277/2016

Datums:
29-09-2016
Marielle de Sarnez
INTA
 
ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem
Atsauce: A8-0330/2016

Datums:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem
Atsauce: A8-0332/2016

Datums:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību
Atsauce: A8-0371/2016

Datums:
07-12-2016
David-Maria Sassoli
TRAN
 
REPORT on the nomination of Juhan Parts as a Member of the Court of Auditors
Atsauce: A8-0375/2016

Datums:
08-12-2016
Bart Staes
CONT
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Spain – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)
Atsauce: A8-0379/2016

Datums:
09-12-2016
Esteban González Pons
BUDG