Kopīgot šo lapu: 

Trešdien deputāti balsojumā apstiprināja priekšlikumu apvienot Parlamenta un Komisijas lobētāju reģistrus. Informācija par lobētāju sadarbību ar EP deputātiem būs jāapkopo sarakstos, kurus pievienos likumdošanas ziņojumiem. Parlaments pauda cerību, ka arī ES Ministru padome pievienosies reģistra izveidei.

EP priekšsēdētājs Ježijs Buzeks (EPP, Polija)  norādīja, ka pārredzamības reģistrs ir nozīmīgs solis cīņā ar atklātu un atbildīgu lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā:" Mums ir jāuzklausa lobētāji un interešu grupas, lai zinātu par iespējamo likumdošanas ietekmi uz dažādām indivīdu grupām un uzņēmumiem, taču mums arī ir jānodrošina, lai lēmumu ietekmēšanai netiktu izmantoti nelikumīgi līdzekļi."


Debatēs par ziņojumu atbildīgais deputāts  Carlo Casini (EPP, Itālija) uzsvēra, ka šis ir pirmais solis aktivitāšu atklātības un pārredzamības veicināšanai, un šie principi ES  ir svarīgi.


Abu institūciju - Parlamenta un Komisijas apvienotais reģistrs veicinās pārredzamības uzlabošanu, uzskata EP deputāti. Tas nodrošinās iespēju iedzīvotājiem iegūt informāciju par personām un organizācijām, kuras lobēšanas nolūka uzrunā ES institūcijas. Deputāti norāda, ka šāda "vienas pieejas" sistēma arī atvieglos interešu pārstāvju darbību.


Mainot nosaukumu no "lobētāju"  uz "pārredzamības"  reģistru, tiks vienkāršota pievienošanās reģistram organizācijām un personām, kas pārstāv arī izpētes institūtus vai baznīcas/reliģiskās organizācijas. 


Obligāta vai brīvprātīga reģistrēšanās


Parlamenta un Komisijas panāktā vienošanās paredz, ka reģistrēšanās nebūs obligāta. Taču saņemt akreditāciju iekļūšanai Parlamentā bez reģistrēšanās nebūs iespējams. EP deputāti aicināja ES Ministru padomi pēc iespējas ātrāk pievienoties reģistram un pauda  gandarījumu par šīs institūcijas izteikto vēlmi to izdarīt.


Pielikums likumdošanas ziņojumiem, finanšu deklarācijas


Parlaments atbalstīja arī priekšlikumu turpmāk pievienot Parlamentā izstrādātajām likumdošanas iniciatīvām īpašu pielikumu, kurā tiktu norādīts to lobētāju saraksts, ar kuriem tikās EP ziņojuma gatavotājs.


Jaunajā reģistrā tiks apkopota papildu informācija, piemēram, par to, cik personas piedalās visās ar reģistru saistītajās darbībās un kādā apmērā reģistrētā persona vai organizācija ir saņēmusi ES finansējumu vai cita veida atbalstu. Turklāt ir atrunātas arī  procedūras, kā varēs iesniegt sūdzības vai piemērot sankcijas.


Atsevišķā balsojumā par Parlamenta iekšējiem noteikumiem, deputāti apstiprināja priekšlikumu par to, ka turpmāk viņiem būs jāprecizē finanšu deklarācijas pēc iespējas ātrāk, tiklīdz notikušas izmaiņas, un jāatjauno tās vismaz reizi gadā.


Uzziņai


Parlamenta lobētāju reģistrs pastāv kopš 1996.gada, bet Komisijas - 2008.gada. 2008.gadā Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aicināja izveidot vienoto reģistru, kuram pievienotos arī ES Ministru padome. Šim nolūkam Parlaments un Komisija izveidoja darba grupu, kas 2010.gada novembrī lēma par vienotā reģistra izveidi. Plānots, ka jaunais reģistrs būs pieejams tiešsaistē, sākot ar 2011.gada jūniju.