Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja jaunus ES marķēšanas noteikumus pārtikas precēm. Turpmāk pircēji varēs saņemt precīzāku informāciju un izvēlēties veselīgāku pārtiku. Marķējumā patērētājiem salasāmā veidā būs jānorāda pārtikas enerģētiskā vērtība, kā arī tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu, cukura, olbaltumvielu un sāls līmenis.


EP deputāte Renate SOMMER (EPP, Vācija), kura veiksmīgi vadīja Parlamenta pārstāvju grupu sarunās ar Padomi, debatēs pirms balsojuma uzsvēra, ka „neraugoties uz politiskām un idejiskām atšķirībām Parlamentā un idejisko pārliecību dažādās dalībvalstīs, esam nonākuši pie laba kompromisa varianta. Jauno noteikumu mērķis ir sniegt vairāk kvalitatīvas informācijas patērētājiem, lai iepērkoties viņi varētu veikt apzinātu izvēli. Taču arī pārtikas nozarei būs labums no jaunajiem noteikumiem. Kopumā tiks nodrošināta lielāka juridiskā noteiktība, būs mazāk birokrātijas un uzlabosies tiesību aktu kvalitāte. (...) Tas ir ļoti būtiski mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tie veido vairāk nekā 80 % no Eiropas pārtikas nozares uzņēmumiem.”


Obligāti jānorāda produkta enerģētiskā vērtība

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem uz iepakojuma salasāmas tabulas veidā jānorāda enerģētiskā vērtība, kā arī tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu, cukura, olbaltumvielu un sāls daudzums. Visa šī informācija jānorāda uz 100 g vai uz 100 ml daudzumu. Papildus to var izteikt arī uz vienu produkta porciju.


Alergēni

Pašlaik visas sastāvdaļas, tostarp alergēnas vielas, jānorāda fasētu produktu marķējumā. Turpmāk patērētājiem būs vieglāk konstatēt, vai produkts satur alergēnus, jo tas būs norādīts produkta sastāvdaļu uzskaitījumā. Tādējādi pircējs vienā acumirklī varēs iegūt informāciju par alergēniem. Jaunie noteikumi tāpat paredz, ka informācija par alergēniem jānorāda arī nefasētiem produktiem, piemēram, pārtikai, ko piedāvā restorānos vai ēdnīcās. Dalībvalstis pašas varēs izlemt, kāda veidā patērētājiem sniegt minēto informāciju.


Izcelsmes valsts

Saskaņā ar ES noteikumiem jau tagad vairākiem pārtikas produktiem, proti, liellopu gaļai, medum, olīveļļai un svaigiem augļiem un dārzeņiem, marķējumā ir jānorāda to izcelsme. Tas attiecas arī uz produktiem, kurus šādi nemarķējot, patērētāji tiktu maldināti. Šādu prasību pēc Parlamenta ierosinājuma tagad attiecinās arī uz svaigu cūkgaļu, aitas gaļu, kazas gaļu un mājputnu gaļu. Komisijai divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā būs jāievieš attiecīgi īstenošanas noteikumi.


Izcelsmes valsts marķējumu nākotnē varētu attiecināt arī uz citām pārtikas kategorijām (piemēram, gaļu, ko izmanto kā sastāvdaļu, pienu un nepārstrādātu pārtiku), taču Komisijai vispirms būs jāveic ietekmes novērtējums, lai izvērtētu šādas rīcības iespējamību un paredzamās izmaksas.


Nedrīkst pieļaut pircēju maldināšanu

Jaunie noteikumi arī nodrošinās to, ka produkta iepakojuma izskats, apraksts vai grafiskais attēlojums nemaldinās patērētājus. Turklāt būs vieglāk pamanīt pārtikas produktu imitāciju, proti, produktus, kas izskatās līdzīgi kādam citam produktam, taču ir izgatavoti no atšķirīgām sastāvdaļām, piemēram, „siera produkti”, kas izgatavoti no augu valsts produktiem. Ja tiek aizstāta kāda no sastāvdaļām, kurai normālā gadījumā vajadzētu būt iekļautai produkta sastāvā, tas ar liela izmēra burtiem skaidri jānorāda iepakojuma priekšpusē blakus produkta nosaukumam.


Uz gaļas produktiem, kas sastāv no dažāda veida gaļas, jābūt marķējumam: „formēta gaļa”. Arī uz attiecīgiem zivs produktiem jānorāda: „formēta zivs”.


Kad jaunie noteikumi stāsies spēkā?

Parlaments ziņojumu pieņēma, 606 deputātiem balsojot „par”, 46 – „pret” un 26 deputātiem atturoties. Pēc tiesību akta publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, pārtikas uzņēmumiem tiks dots trīs gadu periods, lai pielāgotos lielākajai daļai noteikumu, bet attiecībā uz noteikumiem par enerģētiskās vērtības norādēm šis periods būs pieci gadi.


Procedūra : Koplēmuma procedūra, otrais lasījums