Kopīgot šo lapu: 

©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Eiropas Parlaments otrdien pieņēma ierosinājumus jaunajai Tabakas direktīvai, lai padarītu smēķēšanu mazāk pievilcīgu jauniešiem. Parlaments prasa, lai brīdinājums par smēķēšanas kaitīgumu segtu vismaz 65% no iepakojuma virsmas un uzskata, ka cigaretes ar augļu un mentola aromātiem un mazie cigarešu iepakojumi jāaizliedz. Savukārt elektroniskās cigaretes vajadzētu pakļaut Tabakas direktīvas noteikumiem, ja vien tās nav īpaši veidotas tā, lai palīdzētu atmest smēķēšanu.

"Mēs zinām, ka smēķēšanu parasti sāk bērnībā, nevis pieaugušā gados. Lai arī smēķēšana pieaugušo vidū lielākajā daļā dalībvalstu mazinājusies, Pasaules Veselības organizācijas dati liecina par pieaugošu tendenci vairāku dalībvalstu jauno smēķētāju vidū", norādīja par Parlamenta ierosinājumiem atbildīgā deputāte Linda McAvan (S&D, UK). "Mums jāaptur tabakas ražotāji, kas ar dažādām "viltībām" rosina jauniešu smēķēšanu, kā arī jānodrošina patiešām efektīvi brīdinājumi uz cigarešu paciņām. Pēc tam, kad Kanāda 2001. gadā ieviesa liela izmēra ilustratīvus brīdinājums uz iepakojuma, smēķēšana jauniešu vidū samazinājās uz pusi", viņa piebilda.

Brīdinājumiem par kaitīgumu jāsedz divas trešdaļas no paciņas
Pašreizējie tiesību akti nosaka, ka brīdinājumam par smēķēšanas kaitīgumu jāsedz vismaz 30% no tabakas produktu iepakojuma priekšējās virsmas un 40% no aizmugurējās ārējas virsmas. Deputāti prasa brīdinājumu izmēru palielināt līdz 65% kā priekšpusē, tā aizmugurē, savukārt cigarešu marku norādīt vienīgi iepakojuma aizmugurē.


Tāpat būtu jāaizliedz arī iepakojumi, kas satur mazāk nekā 20 cigarešu.


Ierosinājumam aizliegt arī "tievās" cigaretes neizdevās panākt vairākuma deputātu atbalstu.


Elektroniskās cigaretesElektronisko cigarešu pārdošana ir jāregulē ar Tabakas direktīvu, izņemot gadījumus, kad tās īpaši veidotas ar mērķi mudināt un palīdzēt atmest smēķēšanu. Šādā gadījumā tās nevajadzētu pakļaut nikotīnu saturošu produktu ierobežojumiem un, līdzīgi kā, piemēram, nikotīna plāksteri, jāregulē ar ES zāļu režīmu. Pārējās e-cigaretes nedrīkstētu saturēt vairāk nekā 30mg/l nikotīna, uz tām būtu jāizvieto norādes par smēķēšanas kaitīgumu un tās nedrīkstētu pārdot personām, kas jaunākas par 18 gadiem.
Nikotīnu saturošu izstrādājumu ražotājiem un importētājiem vajadzētu kompetentajām iestādēm iesniegt sarakstu, kurā norādītas visas izstrādājuma sastāvdaļas un to koncentrācija. Uz e-cigarešu reklāmu vajadzētu attiecināt tos pašus ierobežojumus, ko uz tabakas produktiem.
Piedevu saraksts un 'garšu' aizliegumsDeputāti iebilst pret piedevu un aromātu izmantošanu tabakas produktos, jo tas padara produktu pievilcīgāku jauniešiem. Deputāti neprasa aizliegt piedevas, kas nepieciešamas tabakas produktu ražošanai, piemēram, cukuru, tāpat var atļaut arī citas piedevas, skaidri norādot to nosaukumus un koncentrāciju. Lai saņemtu atļauju piedevu lietošanai, ražotājiem vajadzēs iesniegt pieteikumu Eiropas Komisijā.
Cīņa pret nelikumīgu tirdzniecību
Lai mazinātu nelikumīgu tirdzniecību ar tabakas produktiem, dalībvalstīm jānodrošina, lai tabakas produktu iepakojuma vienības un ārējais transportēšanas iepakojums būtu marķēts ar unikālu identifikatoru, kas ļauj noteikt to izcelsmi un galamērķi.
700 000 nāvju gadā
Lai arī pagājuši divpadsmit gadi, kopš ES spēkā ir pašreizējie smēķēšanas ierobežojumi, smēķēšana joprojām ir visbiežākais nāves cēlonis novēršamo nāves cēloņu vidū. No smēķēšanas izraisītām slimībām Eiropas Savienībā ik gadu mirst ap 700 000 iedzīvotāju. Gadu gaitā ar pretsmēķēšanas pasākumu palīdzību izdevies mazināt smēķējošo ES iedzīvotāju skaitu no 40% ES 15 valstīs (2002. gads) līdz 28% ES 27 valstīs (2012. gadā).
Tālākie soļi
Deputāti Parlamenta ierosinājumus direktīvai atbalstīja ar 560 balsīm par, 92 pret un 32 atturoties. Deputāte Linda McAvan saņēma arī Parlamenta pilnvaras sākt sarunas ar dalībvalstīm par Tabakas direktīvas galīgo redakciju
Pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome būs galīgajā lasījumā apstiprinājuši direktīvu, ES dalībvalstīm būs 18 mēnešu laikā tā jātransponē nacionālajos tiesību aktos. Atbilstība noteikumiem par piedevu aizliegumu būs jāievieš 36 mēnešu laikā, savukārt mentola cigarešu aizlieguma ieviešanai būs atvēlēti vēl pieci gadi kopā astoņi gadi). Tabakas produkti, kas neatbilst direktīvai, dalībvalstu tirgū drīkstēs atrasties vēl 24 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā, savukārt e-cigaretes — 36 mēnešus.