Kopīgot šo lapu: 

Trešdienas balsojumā par ES 2014. gada budžetu Eiropas Parlamenta deputāti noraidīja ES Padomes ierosinājumu samazināt Komisijas ierosināto finansējumu pētniecības un nodarbinātības pasākumiem. Tāpat deputāti nepiekrita arī iecerei "apgriezt" ārpolitikas budžetu, samazinot humāno palīdzību Tuvo Austrumu valstīm un bēgļiem, kā arī pieprasīja papildus finansējumu ES ārējo robežu kontroles aģentūrai Frontex.

Par Parlamenta nostāju balsoja 480 deputāti, 119 balsoja pret un 86 atturējās.

Eiropas Parlamenta pieņemtais priekšlikums ir noteikt 2014. gada budžetu €142,6 miljardu apmērā maksājumu solījumos un €136,1 miljardu apmērā maksājumos. Salīdzinājumā ar 2013. gada budžetu, tas būtu par €8,1 miljardiem mazāk maksājumu solījumos un par €4.3 miljardiem mazāk maksājumos. Padomes ierosinājums bija samazināt Eiropas Komisijas iesniegto budžeta projektu par €240 miljoniem maksājumu solījumos un par €1,06 miljardiem maksājumos, tas ir, dalībvalstu ierosinātais ES 2014. gada budžeta apjoms bija €141.8 miljardi maksājumu solījumos un €134,8 miljardi maksājumos.
 
EP prasa "neaiztikt" ekonomikas atveseļošanai būtiskās budžeta sadaļas
 
EP deputāti nepiekrīt samazināt budžetu jomās, kuras, pēc deputātu pārliecības, ir būtiskas ekonomikas atveseļošanai, piemēram, digitālā programma, pētniecība, uzņēmējdarbības veicināšana un jaunatnes nodarbinātības pasākumi. Parlaments ne tikai noraidīja Padomes jūlija ierosinājumu samazināt šīs jomas budžetu par €629 miljoniem (maksājumos), bet arī pieprasīja paredzēt šajā sadaļā vēl papildu €34 miljonus.

Bēgļi

Deputāti ar balsojumu prasīja atjaunot budžeta projektā €250 miljonus, ko Komisija bija rosinājusi piešķirt palīdzībā Tuvo Austrumu valstīm un bēgļiem, un palielināt to vēl par €50 miljoniem. Viņi balsoja arī par papildus līdzekļu piešķiršanu humānajai palīdzībai, jo īpaši ņemot vērā stāvokli Sīrijā.

Deputāte Anne Jensen (ALDE, DK), kas atbildīga par budžeta likumprojekta virzību Parlamentā, uzsver, ka finansējumam, ko piešķir bēgļiem un Tuvajiem Austrumiem, jāatspoguļo faktiskās vajadzības: "Eiropas Savienībai ir jāpilda tās solījumi un pienākumi. Esmu pārliecināta, ka ikviens izprot stāvokļa nopietnību reģionā un to, cik liela ir vajadzība pēc humānās palīdzības".

Par "lauvas tiesu" vēl jāvienojas
 
Budžeta komitejas priekšsēdētājs Alain Lamassoure (EPP, FR) pirms balsojuma uzsvēra, ka priekšā vēl sarežģītas sarunas par lielāko daļu budžeta jautājumu: "Runājot par ES turpmākajām finansēm, joprojām vēl jāvienojas par "lauvas tiesu", proti, par budžeta grozījumiem 2013. gadam, par 2014. gada budžetu, kā arī par Daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam. Parlaments šonedēļ pilda savu pienākumu, steidzamības kārtā pieņemot budžeta grozījumus N°6 (par €2,7 miljardiem), lai Komisija novembrī varētu pildīt savas saistības. Mums visiem — Padomei, Komisijai un Parlamentam — tagad būs jāuzņemas pilna atbildība gaidāmajās sarunām. Tomēr viena lieta ir skaidra jau šobrīd: Parlaments nepiekritīs deficīta 'pārņemšanai' nākamā gada budžetā".

Turpmākie soļi

Pēc plenārsesijas balsojuma Padomei un Parlamentam būs 21 laikā jāatrod kompromiss par 2014. gada budžetu, lai to būtu iespējams pieņemt. Ja "samierināšanas" sarunas būs veiksmīgas, galīgo 2014. gada budžetu Parlaments varētu pieņemt novembra plenārsesijā.
 
Pirms sniegt Parlamenta 'svētību' ES Daudzgadu budžetam (2014-2020), deputāti vēl gaida Padomes piekrišanu 2013. gada budžeta grozījumiem N°8 (€3,9 miljardu apjomā), lai varētu pilnībā segt šā gada budžeta deficītu. Vēl jāvienojas arī par budžeta grozījumiem N°9, kas ļautu sniegt palīdzību Vācijai, Austrijai un Rumānijai šā gada plūdu nodarītajos kaitējumos.