Kopīgot šo lapu: 

ES nākamā Daudzgadu budžeta galvenās plānošanas prioritātes ir darbavietas, mazie uzņēmumi, pētniecība un izglītība © BELGA/EASYFOTOS/CHROMORANGE/K.NI  

Pēc vairākus mēnešus ilgušām sarunām ar dalībvalstīm EP otrdien beidzot deva "svētību" ES 2014.-2020. gada budžetam. Pašlaik izpildīti visi nosacījumi budžeta pieņemšanai, ko Parlaments izvirzīja šā gada jūlija rezolūcijā pēc politiskas vienošanās ar prezidentvalsts Īrijas un Komisijas vadītājiem. Kopējais ES budžets nākamajiem 7 gadiem būs 960 miljardi eiro "maksājumu solījumos" (saistībās, ko ES būs tiesīga uzņemties) un 908 miljardi eiro faktisko līdzekļu (rēķinot pēc 2011. cenām).

Daudzgadu budžeta regulu Parlaments apstiprināja ar 537 balsīm par, 126 pret un 19 atturoties. Regulai pievienoto iestāžu vienošanos (kurā dokumentēti Komisijas un Padomes apņemšanās attiecībā uz Daudzgadu budžetu) apstiprināja ar 557 balsīm par, 118 pret un 11 atturoties.


Likvidēts budžeta deficīts

Parlamenta galvenā prasība bija novērst ilgstošā laika posmā izveidoto ES budžeta deficītu, kas tika arvien pārņemts uz nākamo gadu, tādējādi pēdējos gados Komisija praktiski vairs nespēja pildīt savas finanšu saistības. Parlamenta prasība bija deficītu pilnībā likvidēt, sākot no 2014. gada. Dalībvalstis visbeidzot tam piekrita, 2013. gada budžetam piešķirot papildus 3,9 miljardus eiro iztrūkuma segšanai.


Vienošanās par ES programmām

Parlaments bija arī izvirzījis prasību pirms Daudzgadu budžeta apstiprināšanas vienoties par dažādo ES programmu budžetiem un noteikumiem, kurus kopīgi lemj Padome un Parlaments. Pašlaik par lielāko daļu no programmām vienošanās ir panākta un daudzas no tām tiek apstiprinātas jau šajā plenārsesijā.


ES "pašu resursi"

Trešā Parlamenta prasība bija izveidot augsta līmeņa darba grupu "pašu resursu" sistēmas reformēšanai, jo pašreizējā ES ieņēmumu sistēma, kurā ir ļoti daudz izņēmumu, atlaižu, fragmentēti finansēšanas avoti un tieša atkarība no dalībvalstu budžetiem, ir kļuvusi nepamatota. Dalībvalstis piekritušas izveidot šādu grupu, kas pēc neilga laika sāks savu darbu.


Efektīvi ieguldīt ikvienu eiro

Parlamentam jau 2013. gada jūnijā izdevās panākt piekrišanu arī citām prasībām, proti, elastībai, kas ļautu neapgūtos programmu līdzekļus pārvietot uz nākamā gada budžetu, savukāŗt neapgūtos "solījumu" budžeta līdzekļus pārvietot arī starp izdevumu kategorijām. Elastīgumu EP pieprasīja, lai nodrošinātu ikviens ES budžeta eiro ieguldīšanu tieši tur, kur tas visvairāk vajadzīgs, īpaši tagad, kad ES ikgadējie budžeti būs mazāki.


Vidusposma pārskatīšana

Vēl viens nozīmīgs Parlamenta panākums ir pārskatīšanas noteikums, kas liks Eiropas Komisijai 2016. gadā iesniegt pārskatītu ES Daudzgadu budžetu, ņemot vērā tābrīža ekonomisko stāvokli. Parlaments arī raudzīsies, lai Komisija salāgotu nākamo Daudzgadu budžeta periodu (pašlaik 7 gadi) ar ES iestāžu politisko ciklu (5 gadi).


Tālākie soļi

Galīgo Daudzgadu budžeta apstiprināšanu veiks 2. decembrī Padomē, par konkurētspēju atbildīgo dalībvalstu ministru sanāksmē.