Kopīgot šo lapu: 

Parliament insists that all banks must offer a basic payment account to anyone legally residing in the EU ©Belga/Belgian Freelance/D.Rys 

Ikvienam, kas likumīgi uzturas ES, jāsniedz tiesības atvērt maksājumu kontu ar pamatfuncijām, un šīs tiesības nevar liegt, pamatojoties uz attiecīgās personas pilsonību vai dzīvesvietu, norāda deputāti saskaņā ar ceturtdien pieņemtajiem noteikumiem. Minēto kontu izmaksām un noteikumiem jābūt pārredzamiem un salīdzināmiem, un vajadzētu būt vienkārši šo pamatmaksājumu kontu mainīt, ja kāda cita banka piedāvā izdevīgākus noteikumus, minēts noteikumos, kas vēl jāsaskaņo ar ES dalībvalstīm.

"Mūsdienās patērētāji un arī mazumtirgotāji, ir atkarīgi no piekļuves mūsdienīgajiem maksājumu pakalpojumiem. Elektronisko maksājumu pakalpojumi nav dārgi un tie var ievērojami uzlabot uzņēmējdarbības efektivitāti un modernizēt mūsu ekonomikas.Tāpēc Parlaments uzskata, ka jāpieprasa bankām nodrošināt šos pakalpojumus un ļaut patērētājiem veikt apzinātu izvēli. Parlaments ir rūpīgi izstrādājis ierosinājumus par šiem noteikumiem, un tagad ir ES dalībvalsu kārta tajos iedziļināties, lai mēs varētu pabeigt darbu pie jaunās direktības jau nākamā gada pavasarī”, pēc balsojuma norādīja par noteikumiem atbildīgais EP deputāts Jürgen Klute (GUE/NGL, DE).

 

Piekļuve pamatpakalpojumiem


Parlaments prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji piedāvātu patērētājiem maksājumu kontus ar pamatfunkcijām, ar dažem izņēmumiem, par kuriem var lemt pašas dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem apsvērumiem. Vajadzētu nodrošināt, ka visiem patērētājiem, kas likumīgi dzīvo Savienībā ir tiesības uz šādiem maksājumu kontiem, un pakalpojuma sniedzējam nav tiesību atteikt konta atvēršanu, ja pieprasītājam ir patiesa saikne ar dalībvalsti, kurā viņš vēlas atvērt kontu.

 

Saprotama informācija

 

Ikvienam, kas atver maksājumu kontu, jābūt iespējai saprast tarifu struktūru un salīdzināt to ar citiem piedāvājumiem. Šādi sniedzamajai informācijai jābūt skaidrai un standartizētai ES dalībvalstu vidū. Ikvienā ES dalībvalstī vajadzētu būt vismaz vienai neatkarīgai tīmekļa vietnei, kas salīdzina kontu izmaksas un procentu likmes, kā arī nodrošināto pakalpojumu līmeni.


Pamatkonta iezīmes

 

Ar maksājumu ‘pamatkontu’, saskaņā ar direktīvā piedāvāto definīciju, jāsaprot tādi pakalpojumi, kas ietver iespēju noguldīt un izņemt naudu un veikt maksājumu darījumus ES teritorijā, bet neietver, piemēram, pārtēriņa (‘overdrafta’) pakalpojumu. Visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāpiedāvā pamatkonti par mazāku samaksu nekā citi piedāvātie pakalpojumi.

Patērētājiem jābūt iespējai pāriet uz citu maksājumu konktu ar pamatfunkcijām, ko piedāvā banka, kas atrodas ES par saprātīgu samaksu.


Bankām savlaicīgi jāatjaunina patērētāja maksājumu konta informācija, un jāuzņemas atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka maksātājs vai maksājuma saņēmējs ir kļūdaini vai nesavlaicīgi atjauninājis informāciju.


Turpmākie soļi

 

Parlamentam tagad sarunās ar dalībvalstīm būs jāvienojas par noteikumu galīgo redakciju.