Kopīgot šo lapu: 

Cell phone and different plugs from chargers - ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE 

Jāizstrādā vienots lādētājs visiem mobilajiem telefoniem, ko pārdod Eiropas Savienībā, lai mazinātu atkritumu apjomu, kā arī izmaksas un neērtības, pprasa Eiropas Parlaments šodien pieņemtajā atjauninātajā ES radioiekārtu direktīvā. Par direktīvas projektu jau panākta neoficiāla vienošanās ar ES Ministru Padomi.

"Atjauninātā radioiekārtu direktīva būs efektīvs līdzeklis, lai novērstu dažādu radioiekārtu nesaskaņotu darbošanos. Esmu īpaši gandarīta, ka izdevās vienoties par prasību noteikt vienotu lādētāju. Tas sniegs ieguvumu gan patērētājiem, gan videi, ik gadu par 51 000 tonnām samazinot elektroierīču atkritumu apjomu", norādīja par rezolūciju atbildīgā deputāte Barbara Weiler (S&D, DE).


Direktīva paredz harmonizētus noteikumus par radioiekārtu, citstarp mobilo telefonu, automašīnu elektronisko atslēgu un modemu, laišanu tirgū. Noteikumu mērķis ir kontrolēt tirgū pieejamo radioiekārtu tipu un skaita palielināšanos un nodrošināt, ka tās neizmanto nesaskaņotas frekvenču joslas un vienlaikus atbilst būtiskām veselības un drošības prasībām.


Vienots lādētājs


Deputāti pieprasa papildu centienus, lai izveidotu vienotu lādētāju atsevišķām radioiekārtu kategorijām, jo īpaši mobilajiem telefoniem, jo tas vienkāršotu to lietošanu, novērstu liekas izmaksas un pārmērīgu atkritumu veidošanos.


Deputātu iestrādātie grozījumi direktīvā tomēr nosaka, ka Eiropas Komisijai būs pilnvaras izlemt, uz kāda veida radioiekārtu tipiem būs jāattiecina prasība par vienoto lādētāju.


Radioiekārtu reģistrācijas prasība

 

Deputāti atbalstīja arī direktīvas prasību, kas sniegtu atbildīgajām iestādēm jaunus instrumentus tirgus uzraudzībai, lai atklātu un izņemtu radioiekārtas, kas neatbilst drošības prasībām.

Izmantojot dalībvalstu sniegto informāciju un to rūpīgi izvērtējos, Eiropas Komisija identificēs radioiekārtu kategorijas, kas būs jāreģistrē, pirms laist apgrozībā. Līdzīga tipa datubāze darbojas ASV.


Turpmākie soļi

 

Deputāti pieņēma direktīvu ar 550 balsīm par, 12 pret un 8 atturoties. Tā vēl oficiāli jāatbalsta ES Padomei. Dalībvalstīm būs divu gadu laikā jāpārņem direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā, un ražotājiem būs vēl gads laika, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem.


Procedūra: Koplēmums, vienošanās pirmajā lasījumā