Kopīgot šo lapu: 

Vai Eiropas Komisija un dalībvalstis zināja par izmesu testu rezultātu "pārveidotājiem"? ©AP Images/ European Union-EP 

Eiropas Parlaments ceturtdienas balsojumā apstiprināja jaunās izmeklēšanas komitejas, kas izmeklēs krāpšanos ar automobiļu izmešu testēšanas ierīcēm, locekļus un darbības jomu. Komitejā darbosies 45 deputāti, kuru vidū ir arī deputāts no Latvijas Krišjānis Kariņš. Komiteja pētīs iespējamo Komisijas un dalībvalstu nolaidību, kuras dēļ nav īstenoti ES noteikumi. Tā 6 mēnešu laikā pēc darba sākšanas sagatavos starpposma ziņojumu un gada laikā — galīgo ziņojumu.

EP deputāti ceturtdienas balsojumā apstiprināja izmeklēšanas komitejas sastāvu. Komitejas pirmā sanāksme, kuras laikā tiks ievēlēts arī priekšsēdētājs un tā vietnieki, notiks februāra sākumā.


Komiteja izmeklēs


  • Komisijas iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav pārskatīti pārbaudes cikli izmešu mērīšanai
  • Komisijas un dalībvalstu iestāžu iespējamo nolaidību, neveicot atbilstīgus un efektīvus pasākumus, lai īstenotu aizliegumu lietot ierīces, kas pārveido vai pārtrauc izmešu mērīšanas ierīču darbību ("pārveidošanas ierīces")
  • Komisijas iespējamo nolaidību, kā rezultātā laikus nav ieviestas pārbaudes, kas atspoguļo faktiskos braukšanas apstākļus
  • Dalībvalstu iespējamo nolaidību, kā rezultātā nav pieņemti noteikumi par efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām par ražotāju pārkāpumiem un pārveidošanas ierīču lietošanu
  • Tā arī vāks un analizēs informāciju, lai noskaidrotu, vai Komisijai un dalībvalstīm bija pierādījumi par pārveidošanas ierīču izmantošanu, pirms 2015. gada 18. septembra nāca klajā ASV fakti

Informācija redaktoriem


Lēmums seko ASV veiktajiem atklājumiem, ka Volkswagen grupa ir lietojusi īpašas ierīces, lai mākslīgi samazinātu slāpekļa oksīda izmešu rādījumus testēšanas laikā.