Kopīgot šo lapu: 

  • Jauns pastāvīgs operatīvo darbinieku korpuss; 
  • atbalsts dalībvalstīm robežu apsardzībā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un nelikumīgi ieceļojušu personu atgriešanā; 
  • pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm. 
Eiropas robežu un krasta apsardze tiks papildināta ar pastāvīgu 10 000 operatīvo darbinieku korpusu © Eiropas Savienība - Frontex 

Deputāti trešdien apstiprināja jaunu likumu, kas paredz stiprināt Eiropas robežu un krasta apsardzi.

Izmaiņām Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā (Frontex) jāstiprina ES spēja reaģēt uz drošības un migrācijas izaicinājumiem.

10 000 operatīvo darbinieku pastāvīgais korpuss līdz 2027. gadam

Izmaiņas paredz izveidot jaunu pastāvīgu korpusu, kas ES dalībvalstīm sniegtu atbalstu robežsardzes veikšanā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un nelikumīgi ieceļojušu personu atgriešanā. 2021. gadā tas aptvertu 5000 cilvēku, bet līdz 2027. gadam sasniegtu 10 000 speciālistu apjomu. Korpusa sastāvā ietilptu arī ātrās reaģēšanas rezerves grupa.

Korpusu veidotu kā “Frontex” nodarbināti robežsargi, tā arī valstu norīkoti speciālisti.

Operatīvo darbinieku piesaistes plāns no 2021. līzd 2027. gadam 

Efektīvākas atgriešanas procedūras un sadarbība ar trešām valstīm

“Frontex” dalībvalstīm palīdzēs veikt nelikumīgi ieceļojušo cilvēku atgriešanu, tāpat jaunie noteikumi stiprinās sadarbību ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.

Izmaiņas arī atvieglos sadarbību ar ne-ES valstīm, ļaujot vienoties ar tādām trešām valstīm, kuras nav ES kaimiņvalstis. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pamattiesību ievērošanai aģentūras darbībā.

Citāts

EP ziņotāja Roberta Metsola (ETP, Malta) sacīja: “Šis likums mainīs Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbu, nodrošinot papildu 10 000 robežsargu un citu speciālistu. Mūsu pamatprincipi ir palīdzēt tiem, kuriem nepieciešama palīdzība, būt izlēmīgiem attiecībās ar tiem, kuriem tā nepienākas, un bargiem pret tiem, kuri izmanto visneaizsargātākos cilvēkus.”

Nākamie soļi

Noteikumi tika apstiprināti ar 403 balsīm pret 162, 44 deputātiem atturoties. Tie vēl formāli jāapstiprina dalībvalstu ministriem ES Padomē.