Kopīgot šo lapu: 

  • atspēriena punkts investīcijām, kurām citādi trūktu finansējuma; 
  • vairāk uzmanības klimata aizsardzībai un nodarbinātībai; 
  • mērķis: investīcijas vismaz 700 miljardu eiro apmērā 

Eiropas Parlamenta deputāti ceturtdien apstiprināja pagaidu un daļēju vienošanos ar dalībvalstu ministriem par atbalstu investīcijām un piekļuvi finansējumam 2021 - 2027. gadā.

Jaunā “InvestEU” programma aizstās pēc 2008. gada finanšu krīzes izveidoto Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF).

Deputāti ierosinājuši ES budžeta garantijas palielināt līdz 40,8 miljardiem eiro, lai tā nodrošinātu investīcijas 698 miljardu eiro apmērā (Komisijas priekšlikums bija 38 miljardi eiro 650 miljardu eiro lieliem ieguldījumiem). Līdz šim notikušajās sarunās ar ES valstu ministriem viņi vienojušies par šādām prioritātēm:


  • skaidrāk definēti un jauni darbības mērķi: nodarbinātības pieaugums ES, Parīzes klimata nolīguma mērķu sasniegšana, ekonomiskā, teritoriālā un sociālā kohēzija;
  • labāka klimata aizsardzība: vismaz 55% investīciju programmas ietvaros veicamas ilgtspējīgas infrastruktūras un vides politikas mērķu sasniegšanai.

Citāti

““InvestEU” veicinās investīcijas, konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi, radot vairāk un labākas darbavietas visā ES. Šī programma stiprinās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju,” sacīja EP Budžeta komitejas ziņotājs Žozē Manuels Fernandešs (ETP, Portugāle).

“Ar “InvestEU” mēs veidojam tādu ES, kurā vairāk tiek investēts mazajos un vidējos uzņēmumos, kā arī vietējas nozīmes projektos,” norādīja Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas priekšsēdētājs Roberto Gvaltjēri (S&D, Itālija).

Nākamie soļi

Ziņojums tika apstiprināts ar 463 balsīm pret 64, 29 deputātiem atturoties. Parlaments tagad ir noslēdzis likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā, apstiprinot arī panāktās vienošanās ar dalībvalstīm (šeit paziņojums presei par sarunās līdz šim panākto). Sarunas turpinās jaunievēlētais Eiropas Parlamenta sasaukums.

Pamatinformācija

Neskatoties uz virkni iniciatīvu situācijas uzlabošanai, ES joprojām trūkst investīciju. “InvestEU” programmas (tā ir 2021. - 2027. gada budžeta likumprojektu pakas “ES budžets nākotnei” sastāvdaļa) mērķis ir šo problēmu risināt. “InvestEU” apvienotu esošos ES finanšu instrumentus, lai tā panāktu apjomradītus ietaupījumus.