Kopīgot šo lapu: 

Šajā sasaukumā darbosies 44 parlamentu sadarbības delegācijas © Eiropas Savienība 2019 – EP  

Šajā sasakumā Eiropas Parlamentā būs 44 sadarbības delegācijas sakaru uzturēšanai ar parlamentāriešiem citās valstīs, reģionos un organizācijās.

Deputāti trešdien pusdienlaikā balsoja par delegāciju skaitlisko sastāvu. Paceļot rokas, tika apstiprināts Parlamenta Priekšsēdētāju konferences (EP priekšsēdētāja un politisko grupu vadītāju) vietu sadalījuma priekšlikums. Vēlāk vakarā tika nosaukti deputāti, kuri darbosies katrā no delegācijām.

Visu delegāciju saraksts un sastāvi atrodami šeit. Arī iepriekšējā sasaukumā EP bija izveidotas 44 delegācijas.

Līdz ar delegāciju sastāva noteikšanu zināmas arī visas no Latvijas ievēlēto deputātu funkcijas jaunā sasaukuma pirmajos divarpus gados:


Sandra Kalniete (“Jaunā Vienotība”, ETP)

Locekle: Ārlietu komiteja, Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā, Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja: Starptautiskās tirdzniecības komiteja, Drošības un aizsardzības apakškomiteja, Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā


Inese Vaidere (“Jaunā Vienotība”, ETP)

Locekle: Ekonomikas un monetārā komiteja, Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja: Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)


Nils Ušakovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”, S&D)

Loceklis: Budžeta komiteja, Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā.

Aizstājējs: Ārlietu komiteja, Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā


Andris Ameriks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”, S&D)

Loceklis: Transporta un tūrisma komiteja, Lūgumrakstu komiteja, Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Aizstājējs: Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja, Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā


Roberts Zīle (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”/EKR)

Loceklis: Ekonomikas un monetārā komiteja, Transporta un tūrisma komiteja, Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Aizstājējs: Budžeta komiteja, Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā, Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā


Dace Melbārde (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”/EKR)

Priekšsēdētāja vietniece: Kultūras un izglītības komiteja

Locekle: Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Aizstājēja: Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā, Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā


Ivars Ījabs (Attīstībai/Par!/Renew Europe)

Loceklis: Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja, Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Aizstājējs: Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja, Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm, Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN), Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā


Tatjana Ždanoka (Latvijas Krievu savienība/Zaļie/EFA)

Priekšsēdētāja vietniece: Lūgumrakstu komiteja

Locekle: Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

Aizstājēja: Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju


Pamatinformācija

Parlamentam ir divdesmit specializētās komitejas, kuras ir pirmās, kas izskata tam iesniegtos tiesību aktu priekšlikumus. Grozījumus un rezolūcijas apspriež un par tām balso gan komitejās, gan plenārsēdē.

Vienā komitejā ir 25 līdz 73 pilntiesīgi locekļi un tikpat daudz aizstājēju. Katra komiteja no sava pilntiesīgo locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un ne vairāk kā četrus priekšsēdētāja vietniekus, kas visi kopā veido komitejas prezidiju, kura pilnvaru termiņš ir divarpus gadi. Komiteju politiskais sastāvs atspoguļo plenārsēdes sastāvu.

Aizstājēji ir tiesīgi piedalīties komitejas sanāksmēs, izteikties un pilntiesīgā locekļa prombūtnē piedalīties balsošanā.

EP parlamentu sadarbības delegācijas uztur sakarus ar parlamentāriešiem citās valstīs, reģionos un organizācijās, lai tā popularizētu ES pamatvērtības: brīvību, demokrātiju, cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu, kā arī tiesiskumu.

Delegāciju locekļus izvēlas politiskās grupas un pie grupām nepiederošie deputāti. Viņiem jānodrošina taisnīga dalībvalstu, politisko uzskatu un dzimumu pārstāvniecība.