Eiropas vēlēšanas 2019  

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES pilsoņi balsos no 23. līdz 26. maijam 

Maijā simtiem miljonu eiropiešu ievēlēs jaunu Eiropas Parlamentu. Pirms pieņemt lēmumu, kas ietekmēs mūsu kontinenta nākotni un tā lomu pasaulē, ES pilsoņi rūpīgi izvērtēs kandidātus un programmas. Eiropas Savienību - unikālu, kopīgu projektu, kura pamatā ir mierīga sadarbība - apdraud tie, kas vēlas iznīcināt mūsu kopīgi sasniegto.

Tas ir pretstatā nesen veiktām aptaujām, kas apliecina aizvien labvēlīgāku attieksmi pret ES. 48% eiropiešu pauduši pārliecību, ka viņu balsij ES ir nozīme. Neraugoties uz atšķirībām starp dalībvalstīm, tas kopumā ir 10 % pieaugums pēdējo desmit gadu laikā.

Tomēr vēl ir daudz darba.

Mums jāmaina Eiropa un jāpadara tā efektīvāka, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un turpinot jau iesākto darbu.

Tuvāko mēnešu laikā mūsu iedzīvotāji īpašu uzmanību pievērsīs tam, ko Eiropas Savienība dara, lai viņus aizsargātu, radītu jaunas iespējas un palielinātu savu ietekmi pasaulē. ES iedzīvotāji sagaida, ka tiks ņemtas vērā viņu bažas saistībā ar migrācijas plūsmu pārvaldību, drošības jautājumiem, vidi un darbvietām. Mums ir jānodrošina, lai mūsu iedzīvotāji būtu informēti par EP deputātu darbu un sasniegtajiem rezultātiem tādās jomās kā patvēruma sistēmas reforma, ciešāka sadarbība ar Āfriku, cīņa ar terorismu, antidempinga pasākumi darbvietu aizsardzībai vai datu aizsardzība.

Mēs esam izvirzījuši Eiropas Parlamentu — vienīgo tieši ievēlēto ES iestādi — uzmanības centrā, debatējot par Eiropas nākotni. ES valstu vadītāji kopš 2018. gada janvāra ik mēnesi mums izklāsta savu redzējumu. Debates veicinājušas diskusijas sabiedrībā - pamatu Eiropas projekta uzlabojumiem.

Strasbūrā un Briselē mūs apmeklēja nekā 8000 jauniešu - tas ļāva mums ne tikai uzzināt vairāk par jaunās paaudzes cerībām un raizēm, bet arī par nākotnē veicamo ceļu.

Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, plašsaziņas līdzekļiem būs svarīga loma sabiedriskās domas atspoguļošanā. Lai sekotu kampaņām atsevišķajās dalībvalstīs, novērtētu to ietekmi un iespējamās izmaiņas Eiropas Parlamentā 2019. gadā, mēs esam sagatavojuši tiešsaistē pieejamus informatīvus materiālus par vēlēšanām. Tie tiks regulāri papildināti. Tajos atrodama noderīga kontaktinformācija, mūsu darba apskats un sasniegumu uzskaitījums, vēlēšanu lietotne mobilajām ierīcēm, saites uz papildu informāciju, grafiki un sabiedriskās domas aptauju rezultāti. Es ceru, ka jums šī informācija būs noderīga.

Paldies par darbu, ko veicat, lai padarītu Eiropas Savienību iedzīvotājiem tuvāku.

Antonio Tajāni
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs