Punti Ewlenin 

Featured 

Maltese Presidency of the Council of the EU - For the first time, Malta will take on this role from 1 January to 30 June 2017        

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE għaddiet mis-Slovakkja għal Malta. Billi tiddefinixxi l-aġenda u tfittex li tibni l-kompromessi, Malta se jkollha għadd ta' sfidi, fosthom il-kriżi tal-migrazzjoni fil-Mediterran, it-tensjonijiet fil-politika barranija u l-bidu mistenni tan-negozjati tal-Brexit. Tlabna lil żewġ MPE Maltin jgħidulna x'jistennew mill-ewwel presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE. Aqra x'qalulna.

#EYE2016 Report        

F'Mejju, kienu 7 000 iż-żgħażagħ Ewropej li nġabru Strasburgu għat-tieni Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE) li matulu ddiskutew kif l-aħjar jiġu indirizzati l-ħafna sfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Ħamsin mill-aħjar ideat inġabru f'rapport, li ġie ppreżentat lill-Parlament fis-6 ta' Settembru. Uħud mill-ideat se jintbagħtu lill-kumitati parlamentari, li mill-11 ta' Ottubru se jibdew jiddiskutuhom maż-żgħażagħ involuti.

??eng.newsroom.sharingZone.shareOn_mt_MT??

Watch representatives of Venezuela’s Democratic Opposition and political prisoners receive 2017 #SakharovPrize for… https://t.co/OBgvGq8Bqp

Ara wkoll: 

Ritratt ta' Afgani jisfidaw l-ibħra mqallba biex jaqsmu mit-Turkija għal Lesvos, il-Greċja        

Soċjetà 
 

Il-migrazzjoni tirrappreżenta sfidi u opportunitajiet għall-Ewropa. Tgħallem kif l-UE tittratta l-immigrazzjoni, l-asil u l-kriżi tal-migranti.

Budget lines ©AP Images/ European Union-EP        

Affarijiet tal-UE 
 

Il-baġit tal-UE kien ikkritikat għal snin talli jiddependi żżejjed fuq il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri u talli huwa wisq inflessibbli meta jinqalgħu kriżijiet mhux mistennija. Il-Membri tal-PE ddiskutew il-kwistjoni mas-sħab soċjali nazzjonali tagħhom matul konferenza dwar kif jiġi ffinanzjat il-baġit tal-UE fis-7 u t-8 ta' Settembru. Il-maġġoranza tal-membri tal-Bord qablu li tinħtieġ riforma sabiex tiżgura aktar trasparenza u effiċjenza.

EP back to work after the summer brake        

Mill-Brexit għall-kriżi tal-migrazzjoni: l-2016 kienet sena mimlija avvenimenti, iżda l-ħidma tal-Parlament għad baqgħalha ħafna biex tkun lesta. Sa tmiem is-sena, il-Membri tal-PE se jkunu qed jaħdmu fuq firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet, mill-indirizzar tat-theddida terroristika għat-titjib tas-suq uniku diġitali. Kompli aqra biex ikollok ħarsa ġenerali lejn l-isfidi li l-Membri tal-PE se jkunu qed jaffrontaw fix-xhur li ġejjin.

ITW with Markus Ferber        

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li l-korporazzjoni Apple trid tħallas lill-Irlanda EUR 13-il biljun f'taxxi reġgħet qajmet id-diskussjoni dwar kemm għandhom iħallsu taxxa l-kumpaniji l-kbar. Tkellimna ma' Markus Ferber li qal li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tgawdi l-appoġġ sħiħ tal-Parlament. Wissa wkoll li l-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jifhmu li l-attirar tal-investiment permezz tal-għoti ta' ftehimiet tat-taxxa huwa illegali skont ir-regoli tal-UE stabbiliti mill-Istati Membri nfushom.

Ara l-infografika interattiva.        

Affarijiet tal-UE 
 

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha tkun l-ewwel prijorità tal-UE. Warajha jiġu il-ħtieġa ta’ azzjoni fuq il-qgħad, il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-immigrazzjoni, il-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u l-ambjent. Dan skont il-maġġoranza kbira ta’ persuni li ġew mistħarrġa bħala parti minn Ewrobarometru speċjali li sar mill-Parlament Ewropew. Dawk li pparteċipaw ġew mistoqsija jekk hemmx bżonn iżjed jew inqas azzjoni komuni fuq sensiela ta’ kwistjonijiet differenti.

Eurobarometre: terrorism ©AP Images/ European Union-EP        

It-terroriżmu għadu theddida għall-Ewropa u n-nies jistennew lill-UE taġixxi: Skont stħarriġ tal-Ewrobarometru li ġie kkummissjonat mill-Parlament, 82 % tal-Ewropej iriduha tistinka aktar, filwaqt li 69 % iqisu li l-miżuri attwali tagħha mhumiex biżżejjed. L-istħarriġ wera wkoll li l-biċċa l-kbira tan-nies jaħsbu li l-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha tkun il-prijorità ewlenija tal-UE għal aktar azzjoni.

Eurobarometre: migration ©AP Images/ European Union-EP        

L-UE rat influss mingħajr preċedent ta' migranti tul dawn l-aħħar ftit snin. 74% tal-Ewropej iridu li l-UE tistinka aktar biex tiġġestixxi s-sitwazzjoni, skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, żewġ terzi ta' dawk li wieġbu qalu li l-azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni kienet insuffiċjenti. Kompli aqra biex tiskopri liema miżuri qed jaħdem fuqhom il-Parlament Ewropew.

Frodi tat-taxxa: 75% tal-Ewropej jixtiequ li l-UE tistinka aktar biex tiġġelidha        

L-espressjoni magħrufa ma' kulħadd tgħid li fil-ħajja xejn mhu ċert ħlief il-mewt u t-taxxi, imma dan ma jfissirx li bilfors iridu jogħġbuk. Fil-każ tat-taxxi, is-sitwazzjoni hi aggravata billi mhux kulħadd iħallas sehmu. L-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew jgħid li 75 % tal-Ewropej kollha jaħsbu li l-UE jmissha tistinka iktar biex tiġġieled il-frodi tat-taxxa. Kompli aqra biex issir taf x'qed jagħmel il-Parlament biex isib tarf il-problema.

Pass 'il quddiem: Kif tapplika għal traineeship fil-Parlament Ewropew        

It-traineeships fil-Parlament joffru opportunità unika biex tibda l-karriera tiegħek, tikseb tagħrif siewi dwar kif taħdem l-UE u, fuq kollox, ikollok esperjenza li ma tinsieha qatt. Mill-15 ta' Awwissu se jkollok xahrejn biex tapplika għaċ-ċiklu ta' traineeships li jmiss. Kompli aqra biex issir taf iżjed dwar it-traineeships offruti mill-Parlament u kif tapplika għalihom.

Eurobarometre: Environment ©AP Images/ European Union-EP        

Affarijiet tal-UE 
 

L-ambjent huwa qasam ferm għal qalb l-Ewropej: 67 % minnhom jixtiequ li l-UE tistinka aktar f'dak li hu ħarsien tal-ambjent, skont l-istħarriġ tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew. Aqra l-artiklu tagħna biex tiskopri aktar dwar x'qiegħda tagħmel l-UE bħalissa u fil-futur biex tħares lil saħħtek, tissalvagwardja l-bijodiversità u tiġġieled kontra t-tibdil fil-klima.

Il-qgħad: tlieta minn kull erba' Ewropej iridu li l-UE tagħmel aktar biex toħloq l-impjiegi        

Peress li l-qgħad fl-UE għadu ogħla minn 8%, 77% tal-Ewropej iridu li l-UE tagħmel aktar biex tittratta l-kwistjoni, skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru. B'reazzjoni għar-riżultati tal-istudju fl-Ewropa kollha, Thomas Händel, il-kap tal-Kumitat għall-Impjiegi tal-Parlament, ħeġġeġ lill-mexxejja tal-UE biex "jagħmlu ħilithom biex jiżguraw l-investiment u impjiegi ta' kwalità għolja u sostenibbli". Kompli aqra biex issir taf aktar dwar ir-rwol tal-UE fil-ġlieda kontra l-qgħad.

Mail notification 

Irreġistra biex tirċievi aġġornamenti fuq is-suġġetti preferiti tiegħek