#EYE2016 Report        

Iż-żgħażagħ jagħmlu differenza: 50 idea għal Ewropa aħjar 
Affarijiet tal-UE 
 

F'Mejju, kienu 7 000 iż-żgħażagħ Ewropej li nġabru Strasburgu għat-tieni Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE) li matulu ddiskutew kif l-aħjar jiġu indirizzati l-ħafna sfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa. Ħamsin mill-aħjar ideat inġabru f'rapport, li ġie ppreżentat lill-Parlament fis-6 ta' Settembru. Uħud mill-ideat se jintbagħtu lill-kumitati parlamentari, li mill-11 ta' Ottubru se jibdew jiddiskutuhom maż-żgħażagħ involuti.

Budget lines ©AP Images/ European Union-EP        

Il-baġit tal-UE: kif jista' jsir iktar effiċjenti u flessibbli 
Affarijiet tal-UE 
 

Il-baġit tal-UE kien ikkritikat għal snin talli jiddependi żżejjed fuq il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri u talli huwa wisq inflessibbli meta jinqalgħu kriżijiet mhux mistennija. Il-Membri tal-PE ddiskutew il-kwistjoni mas-sħab soċjali nazzjonali tagħhom matul konferenza dwar kif jiġi ffinanzjat il-baġit tal-UE fis-7 u t-8 ta' Settembru. Il-maġġoranza tal-membri tal-Bord qablu li tinħtieġ riforma sabiex tiżgura aktar trasparenza u effiċjenza.

EP back to work after the summer brake        

Prijoritajiet: dak li l-Parlament se jkun qed jaħdem fuqu għall-bqija tal-2016 
Affarijiet tal-UE 
 

Mill-Brexit għall-kriżi tal-migrazzjoni: l-2016 kienet sena mimlija avvenimenti, iżda l-ħidma tal-Parlament għad baqgħalha ħafna biex tkun lesta. Sa tmiem is-sena, il-Membri tal-PE se jkunu qed jaħdmu fuq firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet, mill-indirizzar tat-theddida terroristika għat-titjib tas-suq uniku diġitali. Kompli aqra biex ikollok ħarsa ġenerali lejn l-isfidi li l-Membri tal-PE se jkunu qed jaffrontaw fix-xhur li ġejjin.

ITW with Markus Ferber        

L-attirar tal-investiment permezz tal-għoti ta' ftehimiet tat-taxxa hu illegali 
Ekonomija 
 

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li l-korporazzjoni Apple trid tħallas lill-Irlanda EUR 13-il biljun f'taxxi reġgħet qajmet id-diskussjoni dwar kemm għandhom iħallsu taxxa l-kumpaniji l-kbar. Tkellimna ma' Markus Ferber li qal li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tgawdi l-appoġġ sħiħ tal-Parlament. Wissa wkoll li l-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jifhmu li l-attirar tal-investiment permezz tal-għoti ta' ftehimiet tat-taxxa huwa illegali skont ir-regoli tal-UE stabbiliti mill-Istati Membri nfushom.

Ara l-infografika interattiva.        

Stħarriġ: in-nies jindikaw il-prijoritajiet tagħhom għall-UE 
Affarijiet tal-UE 
 

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha tkun l-ewwel prijorità tal-UE. Warajha jiġu il-ħtieġa ta’ azzjoni fuq il-qgħad, il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-immigrazzjoni, il-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u l-ambjent. Dan skont il-maġġoranza kbira ta’ persuni li ġew mistħarrġa bħala parti minn Ewrobarometru speċjali li sar mill-Parlament Ewropew. Dawk li pparteċipaw ġew mistoqsija jekk hemmx bżonn iżjed jew inqas azzjoni komuni fuq sensiela ta’ kwistjonijiet differenti.

Eurobarometre: terrorism ©AP Images/ European Union-EP        

82% tal-Ewropej jixtiequ li l-UE tistinka aktar biex tindirizza t-theddida 
Sigurtà 
 

It-terroriżmu għadu theddida għall-Ewropa u n-nies jistennew lill-UE taġixxi: Skont stħarriġ tal-Ewrobarometru li ġie kkummissjonat mill-Parlament, 82 % tal-Ewropej iriduha tistinka aktar, filwaqt li 69 % iqisu li l-miżuri attwali tagħha mhumiex biżżejjed. L-istħarriġ wera wkoll li l-biċċa l-kbira tan-nies jaħsbu li l-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha tkun il-prijorità ewlenija tal-UE għal aktar azzjoni.

Ara wkoll: 

Eurobarometre: migration ©AP Images/ European Union-EP        

Il-kriżi tal-migrazzjoni: 74% tal-Ewropej iridu li l-UE tistinka aktar 
Dinja 
 

L-UE rat influss mingħajr preċedent ta' migranti tul dawn l-aħħar ftit snin. 74% tal-Ewropej iridu li l-UE tistinka aktar biex tiġġestixxi s-sitwazzjoni, skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, żewġ terzi ta' dawk li wieġbu qalu li l-azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni kienet insuffiċjenti. Kompli aqra biex tiskopri liema miżuri qed jaħdem fuqhom il-Parlament Ewropew.

Frodi tat-taxxa: 75% tal-Ewropej jixtiequ li l-UE tistinka aktar biex tiġġelidha        

Frodi tat-taxxa: 75% tal-Ewropej jixtiequ li l-UE tistinka aktar biex tiġġelidha 
Ekonomija 
 

L-espressjoni magħrufa ma' kulħadd tgħid li fil-ħajja xejn mhu ċert ħlief il-mewt u t-taxxi, imma dan ma jfissirx li bilfors iridu jogħġbuk. Fil-każ tat-taxxi, is-sitwazzjoni hi aggravata billi mhux kulħadd iħallas sehmu. L-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew jgħid li 75 % tal-Ewropej kollha jaħsbu li l-UE jmissha tistinka iktar biex tiġġieled il-frodi tat-taxxa. Kompli aqra biex issir taf x'qed jagħmel il-Parlament biex isib tarf il-problema.

Pass 'il quddiem: Kif tapplika għal traineeship fil-Parlament Ewropew        

Pass 'il quddiem: Kif tapplika għal traineeship fil-Parlament Ewropew 
Affarijiet tal-UE 
 

It-traineeships fil-Parlament joffru opportunità unika biex tibda l-karriera tiegħek, tikseb tagħrif siewi dwar kif taħdem l-UE u, fuq kollox, ikollok esperjenza li ma tinsieha qatt. Mill-15 ta' Awwissu se jkollok xahrejn biex tapplika għaċ-ċiklu ta' traineeships li jmiss. Kompli aqra biex issir taf iżjed dwar it-traineeships offruti mill-Parlament u kif tapplika għalihom.

Eurobarometre: Environment ©AP Images/ European Union-EP        

Ambjent: 67 % tal-Ewropej iridu aktar mill-UE 
Affarijiet tal-UE 
 

L-ambjent huwa qasam ferm għal qalb l-Ewropej: 67 % minnhom jixtiequ li l-UE tistinka aktar f'dak li hu ħarsien tal-ambjent, skont l-istħarriġ tal-Ewrobarometru kkummissjonat mill-Parlament Ewropew. Aqra l-artiklu tagħna biex tiskopri aktar dwar x'qiegħda tagħmel l-UE bħalissa u fil-futur biex tħares lil saħħtek, tissalvagwardja l-bijodiversità u tiġġieled kontra t-tibdil fil-klima.

Il-qgħad: tlieta minn kull erba' Ewropej iridu li l-UE tagħmel aktar biex toħloq l-impjiegi        

Tlieta minn kull erba' Ewropej iridu l-UE tagħmel aktar biex toħloq l-impjiegi 
Ekonomija 
 

Peress li l-qgħad fl-UE għadu ogħla minn 8%, 77% tal-Ewropej iridu li l-UE tagħmel aktar biex tittratta l-kwistjoni, skont l-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru. B'reazzjoni għar-riżultati tal-istudju fl-Ewropa kollha, Thomas Händel, il-kap tal-Kumitat għall-Impjiegi tal-Parlament, ħeġġeġ lill-mexxejja tal-UE biex "jagħmlu ħilithom biex jiżguraw l-investiment u impjiegi ta' kwalità għolja u sostenibbli". Kompli aqra biex issir taf aktar dwar ir-rwol tal-UE fil-ġlieda kontra l-qgħad.

Interview with Pat Cox        

Pat Cox: "Għad hemm domanda enormi għal tibdil profond fl-Ukrajna" 
Dinja 
 

"Il-ħtiġijiet tal-Ukrajna ma naqsux, iżda minħabba l-urġenza u l-piż ta' avvenimenti oħra tilfu l-attenzjoni tal-pubbliku." Dan kliem l-ex-President tal-PE, Pat Cox, f'intervista li ta qabel il-Ġimgħa tal-Ukrajna, li hi konferenza dwar prattiki parlamentari tajbin u leġiżlazzjoni tajba li saret fil-Parlament Ewropew bejn id-29 ta' Frar u t-2 ta' Marzu. Attendiet delegazzjoni ta' 40 parlamentarju Ukren. Il-ġimgħa bdiet bil-preżentazzjoni ta' rapport dwar il-bini ta' kapaċità mis-Sur Cox.

Brando Benifei qiegħed jikteb rapport dwar kif ir-rifuġjati jistgħu jiġu integrati fis-suq tax-xogħol        

X'għandu jsir biex tirnexxi l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-suq tax-xogħol 
Dinja 
 

L-Ewropa qed tiffaċċja l-akbar influss ta' migranti mit-Tieni Gwerra 'l hawn, u waħda mill-akbar sfidi hija kif se nintegrawhom fis-swieq tax-xogħol. Impjieg mhux biss jgħin lill-migranti jmantnu lilhom infushom, iżda jgħinhom ukoll jintegraw aktar faċilment. Nhar il-Ħamis 18 ta' Frar, il-kumitat parlamentari responsabbli mill-impjiegi ddiskuta l-opportunitajiet u l-isfidi mal-esperti. Kompli aqra biex tiskopri x'kellhom xi jgħidu huma u l-Membri.

Jean Arthuis, President tal-Kumitat għall-Baġits, imexxi d-delegazzjoni tal-Parlament fil-kamp ta' Osmaniye.        

Ir-rifuġjati: il-Membri tal-PE jivvalutaw is-sitwazzjoni fil-post fit-Turkija 
Sigurtà 
 

Gülhan kienet studenta tal-fiżika qabel ma l-gwerra ċivili fis-Sirja ħasdet darba għal dejjem il-futur promettenti tagħha. Illum għandha 32 sena u ġa ilha 4 snin tgħix fil-kamp tar-rifuġjati ta' Osmaniye fit-Turkija, ħajja li issa saret rutina għaliha u għat-tliet uliedha. Il-ġimgħa l-oħra żewġ delegazzjonijiet immexxija minn S. Guillaume u J. Arthuis żaru xi wħud minn dawk li ħajjithom inqalbet ta' taħt fuq bil-kunflitt fis-Sirja, wieħed mill-akbar diżastri umanitarji mit-Tieni Gwerra 'l hawn.

Il-Membri janalizzaw il-mod kif qed tiġi applikata l-leġiżlazzjoni Ewropea.        

Niflu sew id-dettalji: kif il-PE janalizza l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Affarijiet tal-UE 
 

Bħala koleġiżlatur, il-PE hu involut bis-sħiħ fit-tfassil ta' regoli ġenerali u għażliet politiċi f'varjetà ta' oqsma bħas-sikurezza tal-ikel, il-protezzjoni tad-data u l-ġlieda kontra t-terroriżmu. Kif dawn jitqiegħdu fil-prattika hu importanti wkoll, għax ir-rekwiżiti tekniċi jistgħu jagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej. Għalhekk il-Membri qed jiffukaw dejjem aktar fuq l-atti delegati u ta' implimentazzjoni li jindikaw kif il-leġiżlazzjoni adottata għandha tiġi applikata.

infographic illustration        

Il-klawsola dwar difiża reċiproka fl-UE  
Sigurtà 
 

Wara l-attakki terroristiċi f'Pariġi f'Novembru li għadda, Franza talbet lill-pajjiżi tal-UE jgħinuha billi attivat klawsola dwar "għajnuna u appoġġ" fit-trattati li qatt ma kienet intużat qabel. Dan qajjem diversi mistqosijiet dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita u dwar ir-rwol tal-Unjoni f'sitwazzjoni bħal din. L-MEPs iddiskutew dawn fl-20 ta' Jannar u vvutaw fuq riżoluzzjoni l-għada. Ara l-infografika dwar x'jgħid it-test legali u x'inhuma l-implikazzjonijiet prattiċi.

Irreġistra biex tirċievi aġġornamenti fuq is-suġġetti preferiti tiegħek