Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

Il-plenarja fil-qosor

24-04-2015 - 13:54
 

L-MEPs se jitolbu azzjoni konkreta biex ma jibqgħux jiġu kkawżati mwiet ta’ immigrant u refuġjati fil-baħar Mediterran. Dan waqt dibattitu li se jsir mal-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker u l-President tal-Kunsill Donald Tusk. Nhar l-Erbgħa fid-9:00. (Aqra iktar dwar dan: It-traġedji fil-Mediterran: l-MEPs jitolbu azzjoni biex jiġu salvati l-ħajjiet)

 
 

Skont regoli li se jitressqu għall-vot nhar l-Erbgħa, il-pajjiżi tal-UE se jkollhom inaqqsu l-użu tal-aktar basktijiet tal-plastik komuni, u l-aktar li jħammġu. L-effett tat-tniġġis fuq speċi u ekosistemi tal-ilmai huwa problema ambjentali kbira. (Aqra iktar dwar dan: L-MEPs favur tnaqqis fl-użu tal-basktijiet tal-plastik )

 
 

Sal-31 ta’ Marzu 2018 il-karozzi l-ġodda kollha jrid ikollhom sistemi li jagħmlu sejħiet ta’ emerġenza b’mod awtomatiku (eCall) f’każ ta’ incident. Dan joħroġ minn regoli ġodda li l-MEPs se jivvutaw fuqhom nhar it-Tlieta. F’każ ta’ vot favur, dan jikkonferma qbil informali milħuq mal-Kunsill tal-Ministri f’DIċembru, u li ġie approvat formalment fit-2 ta’ MArzu. (Aqra iktar dwar dan: Vot dwar is-sistemi ta’ sejħiet ta’ emerġenza fil-karozzi)

 
 

Nhar l-Erbgħa se jitressaq għall-vot abbozz ta' risoluzzjoni li tgħid li wieħed mill-għanijiet ta’ strateġija ġdida tal-UE dwar l-alkoħol ghandu jkun li din tirrikjedi li l-produtturi tax-xorb alkoħoliku jiddikjaraw il-kontenut f’kaloriji u l-ingredjenti fuq it-tikketta. (Aqra iktar dwar dan: L-MEPs jappellaw għal strateġija Ewropea iżjed b'saħħitha dwar l-akoħol )

 
 

L-MEPs se jagħtu l-fehmiet tagħhom dwar "Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà" ġdida f'dibattitu mal-Kummisarju għall-Affarijiet Interni Dimitris Avramopoulos nhar it-Tlieta wara nofsinhar, immedjatament wara li din tkun approvata mill-Kummissjoni. L-aġenda dwar is-sigurtà, li taġġorna l-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-Unjoni Ewropea, tistabbilixxi prijoritajiet u azzjonijiet ċentrali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u ċ-ċiberkriminalità fl-2015-2020. (Aqra iktar dwar dan: Dibattitu dwar "Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà" )

 
 

Kemm qed ikunu “xierqa u adegwati” is-Sistema tad-Dħul u l-Ħruġ u l-Programm ta’ Vjaġġaturi Reġistrati għal ċittadini minn barra l-UE meta jitqies in-numru dejjem jikber ta’ nies li qed jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE? Din hi l-mistoqsija li l-MEPs mistennija jressqu lill-Kummissjoni u l-Kunsill nhar it-Tlieta. (Aqra iktar dwar dan: Spezzjonijiet fuq il-fruntieri tal-UE: mistoqsijiet lill-Kummissjoni u lill-Kunsill)

 
 

Nhar il-Ħamis, il-Parlament se jkun qed jiddibatti mal-Kummissjoni il-pjani biex tiġi indirizzata il-batterja Xylella fastidiosa, li infettat eluf ta’ pjantazzjonijiet taż-żebbuġ fl-Italja, u biex din ma tinfirixx f’reġjuni oħra. Il-Kummissjoni se tintalab tgħid ukoll kif se jiġu kkumpensati l-bdiewa li s-siġar tagħhom inqerdu. (Aqra iktar dwar dan: L-MEPs jitolbu tweġibiet dwar il-miżuri kontra l-mard tas-siġar taż-żebbuġ)

 
 

Il-Parlament mistenni jagħti lis-sajjieda aktar żmien biex jadattaw għal regoli ġodda kontra r-rimi ta’ ħut mhux mixtieq fil-baħar. Dan billi jipposponu d-dħul fis-seħħ tal-pieni previsti. L-MEPs se jivvutaw ukoll fuq pjan ta’ ġestjoni fit-tul tal-bakkaljaw, is-sardin, u l-aringi fil-baħar Baltiku. Dawn l-abbozzi ta’ liġijiet huma meħtieġa biex tiġi implimentata l-Politika tas-Sajd Komuni (PSK) kif riformata u li daħlet fis-seħħ fl-2014. (Aqra iktar dwar dan: Politika ġdida għas-sajd: l-MEPs jiddeċiedu dwar liġijiet fuq ir-rimi tal-ħut u fuq il-Baħar Baltiku)

 
 
 
Ref. : 20150420NEW42702
 
 
Kuntatti
 
 
  • Angelo CHETCUTI
  • COMM - MEDIA SERVICES
  • Telephone number(+356) 21 23 50 75
  • Telephone number(+33) 3 881 78120 (STR)
  • Mobile number(+356) 994 38 281
 
 
 
 
Aġenda tal-plenarja
 
27-04-2015 -
17:00 - 23:00
Dibattiti
 
 
Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
 
Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura
Rapport:A8-0053/2015 ***II
Rapporteur: Olga Sehnalová
IMCO
 
Strateġija dwar l-alkoħol
Rapport:O-000008/2015 Kummissjoni Ewropea, ENVI
 
It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà
 
Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
Rapport:A8-0128/2015 ***I
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
PECH
 
L-obbligu ta' żbark
Rapport:A8-0060/2014 ***I
Rapporteur: Alain Cadec
PECH
 
Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
 
Preżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja
Rapport:A8-0121/2015
Rapporteur: Krystyna Łybacka
CULT
Il-films Ewropej fl-era diġitali
Rapport:A8-0123/2015
Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta
CULT
Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti
Rapport:A8-0126/2015
Rapporteur: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
 
28-04-2015 -
08:30 - 12:20
Dibattiti
 
 
Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli
Rapport:A8-0025/2015 ***II
Rapporteur: Nils Torvalds
ENVI
 
It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief
Rapport:A8-0130/2015 ***II
Rapporteur: Margrete Auken
ENVI
 
L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu
Rapport:A8-0122/2015 ***II
Rapporteur: José Inácio Faria
ENVI
 
 
28-04-2015 -
12:30 - 14:30
VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 
 
Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd
Rapport:A8-0064/2015 ***
Rapporteur: Sofia Ribeiro
EMPL
 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015: Emenda tal-QFP għas-snin 2014-2020
Rapport:A8-0138/2015
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura
Rapport:A8-0053/2015 ***II
Rapporteur: Olga Sehnalová
IMCO
 
Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli
Rapport:A8-0025/2015 ***II
Rapporteur: Nils Torvalds
ENVI
 
It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief
Rapport:A8-0130/2015 ***II
Rapporteur: Margrete Auken
ENVI
 
L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu
Rapport:A8-0122/2015 ***II
Rapporteur: José Inácio Faria
ENVI
 
L-Istatistika Ewropea
Rapport:A8-0137/2015 ***II
Rapporteur: Hugues Bayet
ECON
 
Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
Rapport:A8-0128/2015 ***I
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
PECH
 
L-obbligu ta' żbark
Rapport:A8-0060/2014 ***I
Rapporteur: Alain Cadec
PECH
 
Protokoll mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Russja biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE
Rapport:A8-0129/2015 ***
Rapporteur: Gabrielius Landsbergis
AFET
 
L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja
Rapport:A8-0121/2015
Rapporteur: Krystyna Łybacka
CULT
 
Il-films Ewropej fl-era diġitali
Rapport:A8-0123/2015
Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta
CULT
 
Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti
Rapport:A8-0126/2015
Rapporteur: Elisabeth Köstinger
AGRI
 
 
28-04-2015 -
15:00 - 23:00
Dibattiti
 
 
Deċiżjoni adottata rigward l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà
 
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Rapport:A8-0055/2015
Rapporteur: Monica Macovei
LIBE
 
Fondi tas-suq monetarju
Rapport:A8-0041/2015 ***I
Rapporteur: Neena Gill
ECON
 
Dibattitu konġunt - Kwittanza 2013 (52 rapport)
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport:A8-0101/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013
Rapport:A8-0067/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ
Rapport:A8-0102/2015
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport:A8-0082/2015
Rapporteur: Gilles Pargneaux
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:A8-0116/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport:A8-0109/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:A8-0111/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport:A8-0113/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Rapport:A8-0114/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:A8-0105/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport:A8-0115/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:A8-0118/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport:A8-0070/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport:A8-0117/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport:A8-0081/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport:A8-0084/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport:A8-0079/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
Rapport:A8-0086/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport:A8-0074/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:A8-0085/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport:A8-0072/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport:A8-0069/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport:A8-0073/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport:A8-0083/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport:A8-0100/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport:A8-0097/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport:A8-0098/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport:A8-0096/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport:A8-0077/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport:A8-0075/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport:A8-0068/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport:A8-0088/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport:A8-0089/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
Rapport:A8-0078/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport:A8-0087/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport:A8-0090/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport:A8-0099/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:A8-0076/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM)
Rapport:A8-0119/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:A8-0092/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport:A8-0091/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Rapport:A8-0080/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport:A8-0093/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
Rapport:A8-0094/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport:A8-0095/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS
Rapport:A8-0103/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky
Rapport:A8-0107/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC
Rapport:A8-0104/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
Rapport:A8-0112/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi
Rapport:A8-0106/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni
Rapport:A8-0108/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport:A8-0110/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Rapport:A8-0134/2015 ***I
Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament
Rapporteur: Gérard Deprez
BUDG
 
Pakkett "Fruntieri Intelliġenti"
Rapport:O-000030/2015 Kummissjoni Ewropea, LIBE
Rapport:O-000029/2015 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea LIBE
 
 
 
29-04-2015 -
09:00 - 11:50
DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
 
 
Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil
 
 
29-04-2015 -
12:00 - 14:00
VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 
 
Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Rapport:A8-0134/2015 ***I
Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi
Rapport:A8-0026/2015 ***I
Rapporteur: Bernd Lange
INTA
 
Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja
Rapport:A8-0046/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Albanija
Rapport:A8-0047/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina
Rapport:A8-0017/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni mal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Rapport:A8-0132/2015 ***I
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali
Rapport:A8-0029/2014 *
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-TFUE
Rapport:A8-0047/2014 *
Rapporteur: Andrzej Duda
JURI
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport:A8-0101/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013
Rapport:A8-0067/2015
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ
Rapport:A8-0102/2015
Rapporteur: Martina Dlabajová
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport:A8-0082/2015
Rapporteur: Gilles Pargneaux
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:A8-0116/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport:A8-0109/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:A8-0111/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport:A8-0113/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Rapport:A8-0114/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:A8-0105/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport:A8-0115/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:A8-0118/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport:A8-0070/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport:A8-0117/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport:A8-0081/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport:A8-0084/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
Rapport:A8-0079/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
Rapport:A8-0086/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport:A8-0074/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:A8-0085/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport:A8-0072/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport:A8-0069/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport:A8-0073/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport:A8-0083/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport:A8-0100/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport:A8-0097/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport:A8-0098/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport:A8-0096/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport:A8-0077/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport:A8-0075/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport:A8-0068/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport:A8-0088/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport:A8-0089/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
Rapport:A8-0078/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport:A8-0087/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport:A8-0090/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport:A8-0099/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport:A8-0076/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM)
Rapport:A8-0119/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport:A8-0092/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport:A8-0091/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
Rapport:A8-0080/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport:A8-0093/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
Rapport:A8-0094/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport:A8-0095/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS
Rapport:A8-0103/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky
Rapport:A8-0107/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC
Rapport:A8-0104/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
Rapport:A8-0112/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi
Rapport:A8-0106/2015
Rapporteur: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni
Rapport:A8-0108/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR
Rapport:A8-0110/2015
Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen
CONT
 
Fondi tas-suq monetarju
Rapport:A8-0041/2015 ***I
Rapporteur: Neena Gill
ECON
 
Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni
Rapport:A8-0016/2015 ***I
Rapporteur: Jarosław Wałęsa
INTA
 
Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament
Rapporteur: Gérard Deprez
BUDG
 
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Rapport:A8-0055/2015
Rapporteur: Monica Macovei
LIBE
 
Strateġija dwar l-alkoħol
Rapport:O-000008/2015 Kummissjoni Ewropea, ENVI
 
It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà
 
Rapport tal-Kunsill Ewropew straordinarju (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil
 
 
29-04-2015 -
15:00 - 23:00
Dibattiti
 
 
Il-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab
 
Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh
Rapport:O-000032/2015 Kummissjoni Ewropea, CULT
Rapport:O-000031/2015 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea CULT
 
Is-sitwazzjoni fil-Maldive
 
Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija
 
Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina
 
Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina
Rapport:A8-0060/2015 ***I
Rapporteur: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
L-impenji tal-Istati Membri tal-UE favur l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA)
Rapport:O-000036/2015 Kummissjoni Ewropea, DEVE
Rapport:O-000035/2015 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea DEVE
 
It-Trattat ta' Marrakesh dwar l-eċċezzjonijiet tad-dritt tal-awtur għall-persuni b'vista batuta
Rapport:O-000021/2015 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea JURI
 
 
 
30-04-2015 -
08:30 - 11:50
Dibattiti
 
 
Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Rapport:A8-0057/2015
Rapporteur: Ernest Urtasun
ECON
 
Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja
Rapport:O-000016/2015 Kummissjoni Ewropea, AGRI
 
Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ
Rapport:O-000038/2015 Kummissjoni Ewropea, AGRI
 
 
30-04-2015 -
12:00 - 14:00
VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 
 
Miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnija-Ħerzegovina
Rapport:A8-0060/2015 ***I
Rapporteur: Goffredo Maria Bettini
INTA
 
Il-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab
 
Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh
Rapport:O-000032/2015 Kummissjoni Ewropea, CULT
Rapport:O-000031/2015 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea CULT
 
Is-sitwazzjoni fil-Maldive
 
Rapport ta' Progress 2014 dwar l-Albanija
 
Rapport ta' Progress 2014 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina
 
Ir-Rapport Annwali 2013 tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Rapport:A8-0057/2015
Rapporteur: Ernest Urtasun
ECON
 
Expo Milano 2015: Nitimgħu l-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja
Rapport:O-000016/2015 Kummissjoni Ewropea, AGRI
 
Is-sitwazzjoni fin-Niġerja
 
 
30-04-2015 -
15:00 - 16:00
Dibattiti
 
 
Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-Istat tad-dritt - Ħin: mhux iktar minn siegħa (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
Il-każ ta' Nadiya Savchenko
Is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja
L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija
 
 
30-04-2015 -
16:00 - 17:00
Votazzjonijiet (fi tmiem id-dibattiti preċedenti)
 
 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
 
 
 
Rapport propost waqt is-sessjoni
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007
Referenza: A8-0128/2015

Data:
09-04-2015
Jarosław Wałęsa
PECH
 
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007
Referenza: A8-0128/2015

Data:
09-04-2015
Jarosław Wałęsa
PECH
 
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
Referenza: A8-0129/2015

Data:
10-04-2015
Gabrielius Landsbergis
AFET
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta' prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Referenza: A8-0134/2015

Data:
21-04-2015
Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Bożnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bożnja-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (test kodifikat)
Referenza: A8-0017/2015

Data:
30-01-2015
Andrzej Duda
JURI
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnja-Ħerzegovina
Referenza: A8-0060/2015

Data:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta' prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
Referenza: A8-0134/2015

Data:
21-04-2015
Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
 
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnja-Ħerzegovina
Referenza: A8-0060/2015

Data:
24-03-2015
Goffredo Maria Bettini
INTA