Aċċess dirett għan-navigazzjoni prinċipali (agħfas "Enter")
Aċċess għall-kontenut tal-paġna (ikklikkja fuq Enter)
Aċċess dirett għal-lista tas-siti l-oħra (agħfas "Enter")

Il-plenarja fil-qosor

21-11-2014 - 10:48
 

Il-Papa Franġisku se jżur il-Parlament Ewropew fi Strasbourg nhar it-Tlieta 25 ta’ Novembru u se jindirizza lill-MEPs fil- 11.15. (Aqra iktar dwar dan: Żjara uffiċjali tal-Papa Franġisku fil-Parlament Ewropew)

 
 

Dr Denis Mukwege, ginekologu mill-Kongo li jispeċjalizza fit-trattament ta’ vittmi ta’ stupru u vjolenza sesswali estrema, huwa r-rebbieħ tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb ta’ din is-sena. Dr Mukwege se jirċievi l-premju fi Strasbourg f’ċerimonja nhar l-Erbgħa f’nofsinhar. Wara, fin-12.30, ikun hemm konferenza stampa flimkien mal-President Schulz. (Aqra iktar dwar dan: Il-Premju Sakharov 2014 jingħata lil Dr Denis Mukwege)

 
 

Nhar l-Erbgħa fid-9:00 ta’ filgħodu, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker se jippreżenta fll-Parlament pakkett ta’ investiment ta’ €300 biljun għal aktar impjiegi, tkabbir ekonomiku u investiment. Wara l-preżentazzjoni jitkellmu l-mexxejja tal-gruppi politiċi. (Aqra iktar dwar dan: Juncker mistenni jippreżenta lill-MEPs pakkett ta’ investiment ta’ €300 biljun)

 
 

Il-kwistjoni jekk il-Palestina għandhiex tkun rikonoxxuta bħala stat se tkun diskussa mal-Kummissarju responsabbli għall-affarijiet barranin tal-UE Federica Mogherini nhar l-Erbgħa wara nofsinhar. Il-Parlament mistenni jivvota dwar da nil-Ħamis.. (Aqra iktar dwar dan: L-MEPs jiddibattu u jivvutaw il-Palestina għandhiex tiġi rikonoxxuta bħala stat)

 
 

Nhar it-Tnejn l-MEPs mistennija jiddiskutu mozzjoni ta’ ċensura fuq il-Kummissjoni Ewropea kollha kemm hi, u mbagħad jivvutaw fuqha nhar il-Ħamis. Biex din tgħaddi trid tinkiseb maġġoranza doppja: żewġ terzi tal-voti espressi u maġġoranza tal-MEPs kollha (jiġifieri 376). (Aqra iktar dwar dan: Il-Parlament mistenni jivvota dwar mozzjoni ta’ ċensura fuq il-Kummissjoni Ewropea)

 
 

L-eżitu negattiv tat-taħdidiet li l-Parlament kellu mal-pajjiżi membri tal-UE dwar it-tibdiliet fil-baġit tal-UE għall-2014 u l-baġit il-ġdid għall-2015 se jkun spjegat fil-plenarja nhar it-Tlieta wara nofsinhar. (Aqra iktar dwar dan: Il-baġit tal-UE: reazzjonijiet u dibattitu fuq it-taħdidiet mal-Kunsill)

 
 

Nhar l-Erbgħa fit-15:00, l-MEPs se jkunu qed jistaqsu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni x’inhuma l-pjani tagħhom biex jiġu evitati aktar imwiet fil-Mediterran, sena wara t-traġedja li fiha mat-360 immigrant għerqu ’l barra minn Lampedusa. Fost l-oħrajn, se jiġu indirizzati l-ħtieġa ta’ aktar solidarjetà u qsim ġust tar-responsabbiltà bejn l-istati membri, l-obbligi ta’ tiftix u salvataġġ, u kooperazzjoni aħjar ma’ pajjiżi terzi. (Aqra iktar dwar dan: Pjani biex jiġu evitati aktar imwiet fil-Mediterran)

 
 

It-Tlieta wara nofsinhar se jsir dibattitu mal-Kummissjoni dwar tibdil propost fil-liġi Spanjola li jippermetti lil Spanja li tespelli immigranti klandestini li jinqabdu jidħlu f’Ceuta u Melilla, fil-kosta tat-tramuntana tal-Afrika mingħajr ebda salvagwardji legali jew proċedurali. L-MEPs mistennija jistaqsu jekk dawn ir-ritorni humiex konsistenti mal-liġi u l-valuri tal-UE u jekk il-Kummissjoni hi bi ħsiebha tieħu azzjoni biex tindirizza din il-prassi. (Aqra iktar dwar dan: L-MEPs jistaqsu lill-Kummissjoni dwar l-espulsjoni ta’ immigranti minn Spanja)

 
 

Nhar it-Tlieta l-Parlament mistenni jiddeċiedi jibgħatx opinjoni spedita dwar il-pjani tal-Kummissjoni Ewropea li tippermetti lil numru ta’ pajjiżi membri li jipposponu l-pagament ta’ pendenzi li għad għandhom xi jħallsu fil-baġit tal-UE. Dawn l-ammonti huma kemxejn kbar minħabba aġġustamenti li saru fl-istatistika dwar id-Dħul Gross Nazzjonali (DGN). (Aqra iktar dwar dan: Pagamenti fil-baġit tal-UE posposti: il-Parlament mitlub opinjoni spedita)

 
 
 
Ref. : 20141118NEW79401
Aġġornata: ( 21-11-2014 - 14:25)
 
 
Kuntatti
 
 
  • Angelo CHETCUTI
  • COMM - MEDIA SERVICES
  • Telephone number(+356) 21 23 50 75
  • Telephone number(+33) 3 881 78120 (STR)
  • Mobile number(+356) 994 38 281
 
 
   
Aġenda tal-plenarja
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Dibattiti
 
 
Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
 
Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea
 
L-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015
Rapport:A8-0037/2014
Rapporteur: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020
Rapport:O-000082/2014 Kummissjoni Ewropea, REGI
 
Kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju
Rapport:O-000081/2014 Kummissjoni Ewropea, INTA
 
Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni
 
Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Dibattiti
 
 
Votazzjoni dwar talba għal proċedura urgenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)
Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet
*
BUDG
 
Impjieg u aspetti soċjali tal-istrateġija UE2020
Rapport:O-000077/2014 Kummissjoni Ewropea, EMPL
Rapport:O-000076/2014 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Seduta solenni
 
 
Allokuzzjoni tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 
 
Konvenzjoni dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq it-Tagħmir Mobbli li jirrigwarda Materji Speċifiċi għall-Vetturi Ferrovjarji
Rapport:A8-0030/2014 ***
Rapporteur: Heidi Hautala
JURI
 
Konvenzjoni tal-Aja tat-30 ta' Ġunju 2005 dwar ftehimiet dwar l-għażla tal-forum
Rapport:A8-0034/2014 ***
Rapporteur: Pavel Svoboda
JURI
 
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2014/008 FI/STX Rauma
Rapport:A8-0043/2014
Rapporteur: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2014/005 FR/GAD – Franza
Rapport:A8-0044/2014
Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar it-trasferiment u l-ipproċessar ta' Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn trasportaturi bl-ajru lill-Aġenzija tas-Servizzi tal-Fruntieri tal-Kanada
 
L-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015
Rapport:A8-0037/2014
Rapporteur: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Impjieg u aspetti soċjali tal-istrateġija UE2020
Rapport:O-000077/2014 Kummissjoni Ewropea, EMPL
Rapport:O-000076/2014 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea EMPL
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 23:00
Dibattiti
 
 
Baġit 2015: Eżitu tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni
 
Il-vjolenza kontra n-nisa
Rapport:O-000080/2014 Kummissjoni Ewropea, FEMM
 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni
Rapport:O-000079/2014 Kummissjoni Ewropea, LIBE
Rapport:O-000078/2014 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea LIBE
 
Tkeċċijiet sommarji u l-legalizzazzjoni proposta ta' "ritorni immedjati" fi Spanja
Rapport:O-000085/2014 Kummissjoni Ewropea,
 
Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020
Rapport:O-000075/2014 Kummissjoni Ewropea, EMPL
 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi
Rapport:O-000074/2014 Kummissjoni Ewropea, EMPL
 
Evalwazzjoni tat-testijiet tal-istress tal-banek
 
Dibattitu konġunt - Bank Ċentrali Ewropew
Il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet
Rapport:A8-0028/2014 *
Rapporteur: Kay Swinburne
ECON
Il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport:A8-0027/2014 *
Rapporteur: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Dibattiti
 
 
Pakkett tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment
 
Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Għoti tal-Premju Sakharov
 
 
Premju Sakharov - 2014
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 
 
Il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport:A8-0027/2014 *
Rapporteur: Roberto Gualtieri
ECON
 
Il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet
Rapport:A8-0028/2014 *
Rapporteur: Kay Swinburne
ECON
 
Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014)
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 23:00
Dibattiti
 
 
Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan
 
Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal
 
Riżultati tal-laqgħa tal-G20
 
Suq uniku diġitali
 
Is-sitwazzjoni tal-industrija tal-azzar tal-UE
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Dibattiti
 
 
Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
Rapport:O-000083/2014 Kummissjoni Ewropea, DEVE
 
Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-Istat tad-dritt - Ħin: mhux iktar minn siegħa (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
Pakistan: liġijiet dwar il-blasfemija
Serbja: il-każ tal-akkużat ta' delitti tal-gwerra Šešelj
Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 
 
Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea
 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
 
Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020
Rapport:O-000082/2014 Kummissjoni Ewropea, REGI
 
Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan
 
Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal
 
Suq uniku diġitali
 
Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
Rapport:O-000083/2014 Kummissjoni Ewropea, DEVE
 
 
 
Rapport propost waqt is-sessjoni
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/008 FI/STX Rauma, from Finland)
Referenza: A8-0043/2014

Data:
21-11-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/005 FR/GAD, from France)
Referenza: A8-0044/2014

Data:
21-11-2014
Anneli Jäätteenmäki
BUDG