L-elezzjonijiet Ewropej 2019 

 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

L-Ewropej jivvutaw bejn it-23 u s-26 ta' Mejju 

F’ Mejju, mijiet ta' miljuni ta' ċittadini ser jeleġġu Parlament Ewropew ġdid. Iċ-ċittadini ser jiflu sewwa l-kandidati u l-programmi qabel ma jieħdu d-deċiżjonijiet li se jsawru l-kontinent t agħna għas-snin li ġejjin. L-Unjoni Ewropea, proġett komuni u uniku mibni fuq kooperazzjoni paċifika, tinsab mhedda minn dawk li jixtiequ jeqirdu dak li ksibna flimkien.


Dan jistona mar-riżultati reċenti tal-istħarriġ tal-Ewrobarometru li indika li l-opinjoni pożittiva fir-rigward ta l-UE qed tiżdied, minkejja l-ħruġ tar-Renju Unit, jew forsi għaliex dak il-ħruġ qed jispira sens imġedded ta' attakkament għall-Unjoni tagħna. 48 % ta ċ-ċittadini Ewropej jemmnu li \"l-vuċi tagħhom tgħodd fl-UE\". Minkejja d-differenzi li jeżistu fost l-Istati Membri, dan is-sentiment jirrappreżenta żieda kumplessiva ta' 10 % matul dawn l-aħħar għaxar snin.

Madankollu, fadal ħafna xogħol li għad irid jitwettaq.

Jeħt ieġ li nbiddlu l-Ewropa biex issir iżjed effettiva billi tirrispondi għat-tħassib taċ-ċittadini u tibni fuq dak li diġà ksibna.


Fix-xh ur li ġejjin, b'mod partikolari, iċ-ċittadini tagħna se jqisu dak li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel biex tipproteġihom, toħloq opportunitajiet ġodda u tipprojetta s-saħħa tagħha fuq il-livell internazzjonali. Se jistennew tweġibiet għall-kwistjonijiet li jinkwetawhom, bħall-flussi migratorji, il-ġ lieda kontra t-terroriżmu, l-ambjent u l-impjiegi. Irridu nkunu ċerti li ċ-ċittadini tagħna jkunu kuxjenti dwar ir-riżultati li l-Membri tal-Parlament Ewropew qegħdin jiksbu kuljum, bħal ħidma eqreb mal-Afrika, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, miżuri ta' anti-dumping biex jiġu protetti l-impjiegi Ewro pej, il-regolamentazzjoni tal-ġganti tal-internet, jew il-protezzjoni tad-data privata.


Mill-2017 qegħdna l-Parlament Ewropew – l-uni ka istituzzjoni direttament eletta tal-UE – fil-qalba tad-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa. Il-mexxejja tal-gvernijiet issa qegħdin jingħaqdu mag ħna regolarment biex jispjegawlna l-viżjonijiet rispettivi tagħhom. Dan wassal biex saru dibattiti mqanqla li se jiffurmaw il-bażi għall-fażi li jmiss fl-evoluzzjoni tal-Ewropa.


Fl-istess ħin ġbarna fi Strasburgu aktar minn 8,000 żagħżugħ u żagħżugħa u 800 fi Brussell, okkażjoni biex nitgħallmu aktar dwar it-tamiet u l-preokkupazzjonijiet tal-ġenerazzjoni li jmiss, iżda fuq kollox, dwar kif nistgħu mmexxu l-Ewropa 'l quddiem.

Il-mezzi tal-komunikazzjoni se jkollhom rwol ċentrali biex jinfurmaw u jinfluwenzaw l-opinjoni pubblika fil-fażi tat-tħejjija ta' dawn l-e lezzjonijiet. Bil-għan li nsegwu l-kampanji fl-Istati Membri individwali, nifhmu l-impatt tagħhom u l-bidliet li se jkunu riflessi fil-Parlament fl-20 19, ħejjejna press kit online għall-istampa, li se jiġi aġġornat regolarment. Dan fih kuntatti utli, ħarsa lejn il-ħidmiet u l-kisbiet tal-Parlament, app dwar l-elezzjonijiet, noti ta' informazzjoni kuntestwali, skedi informattivi, grafika u data dwar l-opinjoni pubblika, biex iżommuk aġġornat. Nitt ama li ssibu utli.


Grazzi tal-ħidma tiegħek biex tqarreb l-Unjoni Ewropea iżjed viċin iċ-ċittadini.


Antonio Tajani - President tal-Parlament Ewropew