Ben je meer 'alles accepteren' of een 'meer informatie'-persoon? Nieuwe regels voor cookies kunnen dat allemaal ver… https://t.co/QINf9jLTuK

Zie ook: 

Antonio Guterres        

Guterres: Een sterke en verenigde Unie is fundamenteel voor een sterke VN  
Europese zaken 
 

"Een sterk en verenigd Europa is een fundamentele pijler van een sterke en doeltreffende VN," zei de Secretaris-Generaal van de VN, António Guterres bij zijn toespraak in het Parlement 17 mei. Vermenigvuldiging van conflicten, mensenrechtenschendingen, klimaatverandering en globalisering: dat zijn de voornaamste mondiale uitdagingen waarop de EU en de VN moeten samenwerken, voegde hij eraan toe.

Video        

Dag tegen Homofobie: Leden in debat over schending LGBTI-rechten in Tsjetsjenië 
Maatschappij 
 

De internationale dag tegen homofobie op 17 mei heeft als doel bewustzijn te creëren over de discriminatie wereldwijd van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseks mensen (LGBTI) en om dit tegen te gaan. In het kader van de dag tegen homofobie bespraken de leden op 16 mei verslagen van onafhankelijke Russische media- en mensenrechtenorganisaties over gruweldaden tegen homoseksuele mannen in Tsjetsjenië. Op 17 mei stemmen de leden over een resolutie.

Greece. Syrian family torn apart by war find sanctuary        

“Hervestiging is onze gemeenschappelijke morele en politieke plicht” 
Maatschappij 
 

De situatie van migranten die hun leven wagen door de Middellandse Zee over te steken, heeft Europa de afgelopen jaren in de kern geraakt. Met frontlinielanden zoals Griekenland en Italië, is hervestiging een instrument in het leven geroepen om de last te verdelen. Voorafgaand aan een deadline in september voor de hervestiging van 160.000 asielzoekers van Griekenland en Italië naar andere EU-landen, beschuldigen de leden in een debat op 16 mei de nationale overheden niet genoeg te doen.

Afbeelding van mensen tussen twee handen  ©AP Images/European Union-EP        

Globalisering: kansen benutten en verstorende gevolgen verzachten 
Europese zaken 
 

Globalisering kan potentieel veel rijkdom en banen creëren maar kan ook een verstorende werking hebben. De EU heeft altijd geprobeerd het beste uit de globalisering te halen en de negatieve gevolgen te verzachten door middel van wetgeving en samenwerking met andere landen. De EP-leden gaan op dinsdag 16 mei in debat over een discussienota van de Europese Commissie over hoe de EU in de toekomst met globalisering om kan gaan. Lees verder over wat het Parlement al recentelijk gedaan heeft.

Aanmelden voor updates over uw favoriete onderwerpen