• Woensdagmorgen bespreken de parlementsleden het werk van de Europese Commissie, die halfweg haar mandaat is, en doen ze voorstellen om te werken aan een sterke Europese Unie die zich inzet voor de bescherming van haar burgers, economische groei en werkgelegenheid. Commissievoorzitter Juncker opent het debat met zijn jaarlijkse ‘State of the Union’-speech.

 • Dinsdag bespreken en stemmen de parlementsleden over een plan voor 5000 hotspots in openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en bibliotheken in de hele EU. De hotspots zouden toegankelijk zijn via één enkel aanmeldingssysteem.

 • Dinsdagmorgen debatteren en stemmen de parlementsleden over nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat er voldoende gas beschikbaar is voor alle gebruikers. Met de nieuwe regels kunnen lidstaten die geconfronteerd worden met een gastekort, de hulp inroepen van hun buurlanden. Over het plan is informeel al overeenstemming bereikt met de Raad van ministers.

 • Dinsdagmorgen debatteert het Parlement met de Commissie en de Raad over de besmetting van eieren met de insecticide fipronil en mogelijkheden om sneller informatie uit te wisselen tussen lidstaten.

 • Mensen met een handicap moeten makkelijker toegang krijgen tot belangrijke producten en diensten zoals telefoons, geldautomaten en ticket- en check-in-automaten. Woensdag debatteren de parlementsleden over ontwerpwetgeving die dit regelt. Donderdag wordt er gestemd.

 • Woensdag stemt het Parlement over plannen om de opnamecapaciteit van broeikasgassen door bossen te verhogen. Dat moet helpen om de

 • Dinsdag stemt de plenaire vergadering over een lijst van 30 kandidaten voor de nieuwe tijdelijke commissie rond antiterrorisme. Donderdag is de eerste vergadering gepland.

 • Dinsdag debatteren de parlementsleden met Federica Mogherini - hoofd van het EU-buitenlandbeleid - over de toenemende internationale spanningen na de recente nucleaire testen en raketlanceringen in Noord-Korea.

 • Dinsdag debatteren de parlementsleden met Federica Mogherini - hoofd van het EU-buitenlandbeleid - over de toekomst van Turkije in Europa, het voortdurend terugdringen van de rechtstaat, mensenrechten en persvrijheid. Het debat moet leiden tot een resolutie waarover gestemd wordt tijdens de volgende plenaire zitting in oktober.

 • Dinsdag debatteert het Parlement met het hoofd van het EU-buitenlandbeleid over mogelijkheden om te migratiestromen via de Middellandse Zee te verminderen.

 • De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun beslissingen over de controle op wapenuitvoer consistent zijn. Indien nodig, moet de EU zelf toezicht uitoefenen.

 • Woensdag stemt het Parlement over plannen om meerjarige visserijquota in te voeren. Hiermee wil het overbevissing op de Noordzee aanpakken en vissers meer zekerheid bieden.

 • Woensdagavond debatteren de parlementsleden met de Commissie over de verwoestende uitwerking van orkaan Irma op de Caraïbische eilanden - waarvan sommige deel uitmaken van de ‘ultraperifere gebieden’ van de EU.

 • Daarnaast staan ook nog volgende zaken op de agenda.