• Op dinsdagnamiddag debatteren EP-leden met Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie over de vluchtelingencrisis en de grenscontroles in de Schengen-zone - zowel aan de buiten- als aan de binnengrenzen. De Commissie waarschuwde op 27 januari dat het herinvoeren van grenscontroles voor een periode tot 2 jaar tot de mogelijkheden behoort indien Griekenland niet met een oplossing komt voor de 'ernstige tekortkomingen' bij het bewaken van zijn buitengrenzen.

  • Het debat op woensdagochtend in aanloop naar de Europese top van 18 en 19 februari zal - net als de top - in het teken staan van migratie en het aanstaande VK-referendum. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Bert Koenders vertegenwoordigen Commissie en het Raadsvoorzitterschap.

  • Commissaris voor belastingzaken Pierre Moscovici prsenteert op dinsdagmiddag de meest recente voorstellen die de aantasting van heffingsgrondslagen voor vennootschapsbelasting en belastingontwijking door multinationals tegen moeten gaan.

  • Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, zal op maandagnamiddag aanwezig zijn bij het debat over het ECB-jaarrapport over 2014.

  • Onderhandelingen met landen die samen goed zijn voor 70% van het wereldwijde dienstenverkeer moeten leiden tot meer kansen voor Europese dienstverleners - denk aan transport of telecombedrijven - in derde landen. Publieke dienstverleners en audiovisuele diensten moeten evenwel buiten beschouwing blijven, zo stelt het EP in een ontwerpresolutie waar maandag over wordt gedebatteerd en woensdag over wordt gestemd.

  • Het EP bepaalt woensdag of het al dan geen bezwaar maakt tegen het Commissiebesluit om de uitstootnormen voor dieselwagens tijdelijk te verhogen tot 110% van de huidige norm. Het gaat om een tijdelijke ophoging van het plafond om de periode te overbruggen waarin nieuwe regels worden opgesteld. De Milieucommissie wil dat het EP zijn veto uitspreekt tegen de tijdelijke versoepeling omdat dit de handhaving van de geldende regels ondermijnt.

  • Dinsdagmiddag debatteren EP-leden met Commissie en Raad over de €3 miljard die aan Turkije zijn toegezegd voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië. Het EP wil weten waar de Commissie het geld denkt te vinden, hoeveel landen tot dusverre geld hebben toegezegd en hoe de Commissie kan garanderen dat het geld effectief besteed wordt.

  • In navolging op de recente aanvallen op vrouwen in Keulen (Duitsland) en andere plaatsen in de EU vindt op woensdag een debat plaats over seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen. EP-leden zullen de Europese Commissie en de Raad bevragen over hun plannen om sekse gerelateerd geweld tegen vrouwen te voorkomen. Woensdag stemmen ze over een resolutie die de Commissie oproept met een 'Nieuwe strategie voor gendergelijkheid en rechten van de vrouw na 2015' te komen.