• Woensdagnamiddag debatteren de parlementsleden met de Zweedse premier Stefan Löfven over Europese actualiteit. Sociaaldemocraat Löfven staat sinds oktober 2014 aan het hoofd van de eerste rood-groene regering in Zweden. Na het debat in de plenaire vergadering volgt een gezamenlijk permoment met EP-voorzitter Schulz.

  • Woensdagochtend debatteren EP-leden met minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (vertegenwoordiger van het Raadsvoorzitterschap) en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker over de resultaten van de EU-Turkije-top van 7 maart die in het teken stond van de vluchtelingencrisis. Ook zal worden ingegaan op de onderwerpen die tijdens de komende Europese Top (17-18 maart) aan bod komen.

  • Het Europees Parlement debatteert maandag en stemt dinsdag over een wetsvoorstel over de financiering van groente, fruit en melk op scholen en over lesprogramma's over gezond eten. Het voorstel - waarover met de lidstaten al een informeel akkoord is bereikt - brengt de fondsen voor schoolfruit- en schoolmelkprogramma's samen en verhoogt het beschikbare budget van €20 miljoen naar €250 miljoen per jaar.

  • Maandag debatteert en dinsdag stemt het EP over maatregelen die de uitbraak van dierziektes als vogelgriep en de Afrikaanse Varkenspest moeten voorkomen of indammen. Het voorstel over besmettelijke dierziektes die - in sommige gevallen - ook op mensen kunnen worden overgebracht, legt extra nadruk op preventie en moet ook professionals helpen beter op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

  • Het EP maakt zich zorgen over de groeiende resistentie van bacteriën tegen veel gebruikte antibiotica in de veeteelt en wil het gebruik hiervan aan banden leggen. Tijdens de stemming op donderdag over een aanpassing van de EU-wetgeving over diergeneesmiddelen zullen EP-leden waarschijnlijk aandringen op het inperken van collectieve en preventieve behandelingen van vee met antibiotica.

  • Woensdag stemt het EP over een resolutie waarin wordt aangedrongen op een hervorming van het Europese migratie- en asielbeleid. EP-leden vragen onder meer om genderspecifieke maatregelen om de veiligheid te waarborgen van vrouwen die asiel aanvragen en vaak reizen met jonge kinderen en andere personen ten laste. Vlak voor de stemming zal de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi de plenaire vergadering toespreken.

  • Dinsdag stemt het EP over een resolutie waarin het om betere controle vraagt op de akkoorden die de Europese Commissie sloot met de vier grootste tabaksproducenten om smokkel en namaak tegen te gaan. EP-leden hebben twijfels over de recente evaluatie van de Commissie van het akkoord met Philip Morris International (PMI), dat binnenkort afloopt. Na de stemming van dinsdag zal de Commissie beslissen of ze deze deal verlengt.

  • "Hoe bescherm je klokkenluiders?", is de vraag van de MEPs tijdens een debat met de Commissie en de Raad woensdag. Het gaat dan mogelijk ook over Wikileaksoprichter Julian Assange.

  • Het EP stemt dinsdag over regels die de efficiëntie van havendiensten in de EU moeten verbeteren en kosten moeten besparen. Het gaat om diensten zoals afmeren, bunkeren en sleepvaart. De ontwerptekst streeft naar meer transparantie bij het vastleggen van de tarieven voor deze diensten en voor het gebruik van de haveninfrastructuur. Hiermee wil het EP prijsmisbruik voorkomen en zorgen voor eerlijke concurrentie.

  • Woensdag beslist het Europees Parlement over minimumnormen die het recht op een eerlijk proces voor kinderen onder 18 jaar moeten waarborgen. De onderhandelaars van het Parlement en de Raad kwamen tot dit informeel akkoord in december 2015. Het doel is om de juridische bescherming van kinderen die worden verdacht of beschuldigd van een misdaad in de EU te harmoniseren. Hiervoor vragen de parlementsleden een zogenaamde 'catalogus van rechten'.