WiFi4EU: gratis internet in openbare gebouwen 

Dinsdag bespreken en stemmen de parlementsleden over een plan voor 5000 hotspots in openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en bibliotheken in de hele EU. De hotspots zouden toegankelijk zijn via één enkel aanmeldingssysteem.

Het programma is een proefproject dat moet leiden naar gratis internet voor alle EU-burgers op openbare plaatsen. Het is een onderdeel van de plannen om een ‘digitale unie’ te vormen.


De financiering moet op een 'geografisch evenwichtige manier' over de lidstaten worden gespreid, op basis van het ‘first come, first served’-principe.


Bij de tussentijdse evaluatie van het huidige ‘meerjarige financieel kader’ van de EU (MFF), zal de financiering verder uitgewerkt worden. Lokale overheden zullen wel al meteen in staat zijn om financiering aan te vragen.procedurecode: 2016/0287(COD)

procedure: gewone wetgevende procedure

debat: dinsdag 12 september 2017

stemming: dinsdag 12 september 2017


#WiFi4EU