Ontwerpregels online auteursrecht terug naar plenaire vergadering  

De EP-leden stemmen over de positie van het Parlement in de herziening van de regels omtrent online auteursrechten.

In juli besloot het voltallige Parlement om het voorstel van de commissie Juridische Zaken te heropenen. Dinsdag leggen de Europarlementariërs hun standpunten uit en bespreken zij welke zaken belangrijk zijn voor het Europees Parlement in de onderhandelingen met de lidstaten. Op woensdag wordt er gestemd over het voorstel van de commissie Juridische zaken en de ingediende amendementen.

De tekst die uit deze stemming voort komt dient als mandaat voor het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen met de Raad. De Raad bepaalde zijn positie in mei 2018.

procedurecode: 2016/0280(COD)
procedure: gewone wetgevende procedure, eerste lezing
debat: dinsdag 11 september 2018
stemming: woensdag 12 september 2018
persconferentie: woensdag 12 september 2018 om 14.30 u, met rapporteur Axel Voss (EVP, DE)