Rechtsstaat Hongarije: stemming over de vraag of de EU actie moet ondernemen  

Dinsdag gaan de parlementsleden in debat met de Hongaarse premier Orbán, voordat zij beslissen of de EU actie moet ondernemen tegen het risico op een ernstige schending van de EU-waarden.

Premier Orbán zal aan het begin van het debat zijn standpunt uiteenzetten.

De commissie Burgerlijke vrijheden heeft geconcludeerd dat Hongarije een duidelijk risico loopt op een dergelijke schending en heeft voorgesteld dat het Parlement de EU-lidstaten oproept om de procedure van artikel 7, lid 1, van het EU-Verdrag in werking laat treden om een ​​bedreiging van de grondwaarden van de EU tegen te gaan, waaronder de eerbiediging van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten.

Om te worden aangenomen - en vervolgens naar de Raad van de EU te worden gestuurd - heeft het voorstel voor een wetgevend initiatief, opgesteld door Judith Sargentini (Groenen/EVA, NL), de steun nodig van een absolute meerderheid van de leden, te weten 376, en twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Dit zou de eerste keer zijn dat het Parlement het initiatief neemt om aan te bevelen dat artikel 7 wordt geactiveerd met het oog op een ernstige bedreiging van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten in een lidstaat.

procedure: bindende resolutie
p
rocedurecode: 2017/2131 (INL)
debat: dinsdag 11 september 2018
stemming: woensdag 12 september
persconferentie: woensdag 12 september 2018 om 14.00 u, met rapporteur Judith Sargentini