Verder op de agenda 

Verder staan ook nog (o.a.) volgende punten op de agenda:

 • Toespraak van Michel Aoun, president van de Libanese Republiek (toespraak dinsdag)
 • Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republek Macedonië (toespraak donderdag)
 • Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten (debat dinsdag, stemming woensdag)
 • Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
 • Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (debat en stemming donderdag)
 • Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (presentatie verslag maandag, stemming dinsdag)
 • De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (debat maandag, stemming dinsdag)
 • Specifieke maatregelen voor Griekenland (debat maandag, stemming dinsdag)
 • Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (debat woensdag, stemming donderdag)
 • Eén digitale toegangspoort (debat woensdag, stemming donderdag)
 • Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (debat dinsdag, stemming woensdag)
 • De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (debat met hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid F.Mogherini dinsdag)
 • Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat donderdag)
 • De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens (debat woensdag, stemming donderdag)
 • Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (presentatie verslag maandag, stemming dinsdag)
 • Autonome wapensystemen (debat met hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid F.Mogherini dinsdag, stemming woensdag)
 • Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (debat woensdag, stemming donderdag)
 • Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (presentatie verslag maandag, stemming dinsdag)
 • De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (debat woensdag)