EU moet blijven investeren om economische en sociale cohesie te stimuleren  

Europarlementariërs stemmen over regels voor EU-fondsen in 2021-2027 en zijn tegen verlaging van het budget bestemd voor regio´s.

Op woensdag wordt er gesproken over conceptregels met daarin nieuwe doelen om innovatie, digitalisering, energietransitie, onderwijs en toegang tot gezondheidszorg in alle delen van Europa te ondersteunen. Om 12:00 uur wordt er gestemd over deze regels, die zorgen voor simpelere procedures om lokale projecten te stimuleren en om kleine bedrijven aan te moedigen zich aan te melden voor fondsen.

De financieringspercentages en het totaalbedrag moeten op het huidige niveau blijven, volgens de conceptcijfers van de parlementscommissie Regionale Ontwikkeling. Dit betekent een budget van €378,1 miljard in 2018-prijzen (14% meer dan het voorstel van de Europese Commissie van €330,6 miljard) voor de periode 2021-2027.

Minder ontwikkelde regio´s moeten blijven profiteren van substantiële steun van de EU tot maximaal 85% van de cofinanciering. Aanvullende financiering moet opzij worden gezet voor de perifere regio´s. Europarlementariërs willen ook een toename in middelen voor grensoverschrijdende projecten.

Achtergrond

Om de synergie tussen fondsen te verbeteren zullen de overkoepelende regels van de Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen niet alleen van toepassing zijn op het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds (EFS+) en het Cohesiefonds. De regels gelden ook voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en betrekken het budget voor het Asiel, Migratie en Integratiefonds, het Fonds voor Interne Veiligheid en het Instrument Politiesamenwerking en Grenzen en Visa. De Commissie Regionale Ontwikkeling wil ook dat het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling onder de nieuwe regels valt. Deze fondsen vormen ongeveer een-derde van het EU-budget.


procedurecode: 2018/2110 (INI)
procedure: gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing, mandaat voor onderhandelingen met de Raad van de EU)
debat: woensdag 13 februari 2019
stemming: woensdag 13 februari 2019
persconferentie: woensdag 13 februari 2019 om 15:00 u.